Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy


Chyba każdy mieszkaniec Ząbek chce wiedzieć co dzieje się w jego mieście, dlatego też nasz Portal prezentuje najnowsze wydarzenia i informacje z tego rejonu. A w Ząbkach dzieje się dużo, od innowacyjnych inwestycji w infrastrukturę po projekty społeczne, które wzmacniają więzi w lokalnej społeczności. To miasto, w którym nieustannie rozwijają się nowe pomysły, a ludzie aktywnie angażują się w tworzenie lepszego otoczenia. W Ząbkach każdy dzień przynosi coś wyjątkowego, co buduje atmosferę nieustającej inspiracji i postępu. To miasto, które nie stoi w miejscu, ale dąży do przodu, tworząc swoją własną, unikalną historię. Spradzaj nasz Portal, jeśli chcesz być na bieżąco z aktualnościami w naszym regionie.

Aktualności Ząbek
Aktualności Ząbek - Portal City Media
2024-03-01 11:59 - 2024-03-01 11:59 Ząbki
W związku z przebudową ulicy Szwoleżerów w Ząbkach zostają zmiany w funkcjonowaniu linii 199 i 245 na terenie Ząbek.
Aktualności Ząbek - Portal City Media
2024-01-15 08:00 - 2024-01-19 18:00 Ząbki
Od 15 stycznia 2024 roku do 19 stycznia 2024 roku w Ząbkach odbędzie się odbiór choinek w zabudowie wielorodzinnej.
Aktualności Ząbek - Portal City Media
2024-01-09 18:00 - 2024-01-09 18:45 Ząbki
Przez około 45 minut Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki będzie odpowiadała na pytania mieszkańców na oficjalnym Fanpage.
Aktualności Ząbek - Portal City Media
2024-01-08 08:03 - 2024-01-08 08:03 Ząbki
Na poczatku stycznia 2024 roku w Ząbkach rozpoczęło działalność Centrum Monitoringu Miasta Ząbki.
Aktualności Ząbek - Portal City Media
2024-01-08 07:57 - 2024-01-08 07:57 Ząbki
Otwarcie przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 634 przy ul. ks. Skorupki w Ząbkach wiąże się ze zmianami organizacji ruchu.
Aktualności Ząbek - Portal City Media
2023-03-22 09:47 - 2023-03-22 09:47 Ząbki
Masz pomysł na zmiany w Ząbkach? Weź udział w Budżecie Obywatelskim! Termin mija 31 marca 2023 roku. Kto może zgłosić propozycję projektu? Propozycje projektu może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Ząbki.Projekt może zostać zgłoszony przez nie więcej niż 3 mieszkańców. Do kontaktu należy wskazać jedną pełnoletnią osobę. Jeżeli propozycję zgłasza niepełnoletni mieszkaniec, musi być ona poparta zgodą rodzica/opiekuna.Zgłaszane zadanie musi uzyskać poparcie wyrażone podpisami co najmniej 20 mieszkańców miasta Ząbki, nie licząc autorów.Jak należy zgłosić projekt? Logując się na specjalnie do tego celu przygotowanej platformę (POBO) Przynosząc projekt lub przysyłając do Urzędu Miasta Ząbki do dnia 31 marca 2023 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia projektu do urzędu. Projekt musi zawierać dane, o których mowa w §12 ww. uchwały. Aby ułatwić sobie złożenie projektu można skorzystać z przykładowego wzoru zgłoszenia projektu, który zawiera niezbędne do zgłoszenia projektu elementy.Ile projektów można zgłosić? Mieszkaniec miasta Ząbki może zgłosić dowolną liczbę projektów. Jakie projekty można zgłosić? Dotyczące budowy, modernizacji lub remontu infrastruktury miejskiej oraz urządzania zieleni miejskiej ( z puli infrastrukturalnej). Dotyczące działań o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym ( z puli społecznej). Wysokość środków na realizację projektów z budżetu obywatelskiego będzie stanowić 0,8% dochodów Miasta Ząbki uzyskanych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, co będzie wynikało z ostatniego przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu, nie mniej jednak niż 500 tys. zł., z czego na pulę infrastrukturalną będzie przeznaczone 70% a na pulę społeczną 30 %. Co oznacza, że cały budżet na pulę infrastrukturalną wynosi w 2023 roku 399 932,19 zł, a maksymalna kwota na jedno zadanie w tej puli - 119 979,66 zł. Na pulę społeczną, cały budżet to 171 399,51 zł, a maksymalna kwota na jedno zadanie w tej puli - 51 419,85 zł.Propozycje projektów należy zgłaszać w terminie od 1 do 31 marca 2023 r.. Do każdego zgłoszenia projektu należy dołączyć obowiązkowo listę poparcia podpisaną przez 20 mieszkańców Ząbek.Pytania można przesyłać na: budzetobywatelski@zabki.pl
Aktualności Ząbek - Portal City Media
2022-08-01 09:18 - 2022-08-01 09:18 Ząbki
Tematem współpracy są usługi konserwacji i renowacji starych ksiąg meldunkowych z lat 1950-1980 dla Urzędu Miasta w Ząbkach.Miasto Ząbki zwraca się o przedstawienie oferty na poniżej opisaną usługę: Konserwacja i renowacja ksiąg dawnych z lat 1950-1980 dla Urzędu Miasta w Ząbkach. Opis wymagań - przedmiot usługi obejmuje konserwację, renowację i oprawę ksiąg meldunkowych będących w zasobach Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ząbki w liczbie ok. 160 sztuk.Inne istotne warunki realizacji usługi: Renowacja ma być wykonana zgodnie z zasadami konserwacji ksiąg dawnych. Wykonawca jest zobowiązany do używania odpowiednich materiałów konserwatorskich, w tym w szczególności papieru bezkwasowego i kleju bezkwasowego. Po wykonaniu renowacji Wykonawca – konserwator powinien dostarczyć wraz z księgami protokół wykonanych prac konserwatorsko-renowacyjnych wraz z certyfikatem użytych materiałów. Zakres usługi obejmuje osobisty odbiór ksiąg z siedziby Zamawiającego oraz ich osobiste dostarczenie po wykonaniu usługi do siedziby Zamawiającego. Z uwagi na szczególną ochronę ksiąg, usługa konserwacji i renowacji ksiąg meldunkowych powinna być wykonywana z należytą starannością. Termin realizacji usługi od daty podpisania umowy 31.12.2022 roku.Proponowana cena brutto powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca kompleksowej (prawidłowej i profesjonalnej) realizacji usługi.Propozycję wynagrodzenia za realizację usługi wraz z danymi adresowymi firmy należy przesłać na adres mailowy Urzędu Miasta w Ząbkach - meldunki@zabki.pl w terminie do dnia 15 sierpnia 2022 roku.
Aktualności Ząbek - Portal City Media
2022-02-01 08:55 - 2022-02-01 08:55 Ząbki
Miasto Ząbki postawiło nowe wiaty na czterech przystankach.Z nowych wiat możemy korzystać: Przy ulicy Zycha - przystanek "Skrajna" Przy ulicy Szwoleżerów - przystanek "Pułaskiego 01" Przy ulicy Wolności - przystanek "Piotra Skargi 01" Przy ulicy Batorego - przystanek "Wyspiańskiego 02" Trzy pierwsze wiaty zostały postawione w miejscach, gdzie wcześniej nie było żadnych wiat, ostatnia - czwarta została zamontowana w miejscu poprzedniej, która była zniszczona.
Aktualności Ząbek - Portal City Media
2022-01-17 10:28 - 2022-01-17 10:28 Ząbki
19 stycznia 2022 roku w środę, przy przystanku autobusowym PKP numer 01, przy ulicy Batorego 1 w Ząbkach będzie można bezpłatnie zrobić badanie w mobilnej pracowni mammograficznej.Badanie mogą zrobić kobiety pomiędzy 50 a 69 rokiem życie, które w ostatnich dwudziestu czterech miesiącach nie miały wykonywanej mammografii lub są w grupie ryzyka i w poprzednim roku dostały pisemne zalecenie do wykonania powtórnej mammografii po upływie dwunastu miesięcy. Warunkiem jest także posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego.Kobiety, które nie kwalifikują się do badania dzięki programowi profilaktycznemu, mogą również wykonać mammografię odpłatnie.Obowiązuje rezerwacja.
Aktualności Ząbek - Portal City Media
2021-09-17 08:25 - 2021-09-17 08:25 Ząbki
Jeszcze tylko do końca września 2021 roku można głosować na budżet obywatelski miasta Ząbki.W jaki sposób możemy zagłosować? Elektronicznie poprzez formularz na stronie Urzędu Miasta Ząbki oraz osobiście poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny, która znajduje się w Urzędzie Miasta (wyjście C). Karty można wrzucać w godzinach pracy urzędu i są dostępne na miejscu.Zagłosować również możemy wrzucając głos w trzech wyznaczonych punktach, które są w ząbkowskich szkołach: Szkoła Podstawowa nr 1 przy ulicy Piłsudskiego 35 Szkoła Podstawowa nr 2 przy ulicy Batorego 11 Szkoła Podstawowa nr 3 przy ulicy Kościelnej 2. Tutaj również karty są dostępne w szkołach w godzinach ich pracy.W tym roku głosować będzie można na następujące zadania: Siłownia plenerowa na skwezre przy ulicy Prusa - koszt realizacji 30 000,00 złotych Doposażenie placu zabaw przy ulicy Wolności róg Batorego - koszt realizacji 8 750,00 złotych Bezpieczna i przyjemna droga do szkoły. Doświetlenie przejść dla pieszych oraz nasadzenia zieleni miejskiej w ulicy Różanej i Andersena - koszt realizacji 104 700,00 złotych Defibrylatory AED – Serce dla Ząbek - koszt realizacji 72 917,20 złotych Wyposażenie kolejowego placu zabaw wraz z elementami plenerowej siłowni przy ulicy Bukowej - koszt realizacji 64 000,00 złotych Rozszerzenie oferty MOSiR Ząbki poprzez przystosowanie boisk do gry w futbol amerykański - koszt realizacji 60 350,00 złotych Darmowy sport i kultura brazylijska dla każdego - koszt realizacji 24 000,00 złotych Chodzę na zdrowie – trening nordic walking z instruktorem w lasach ząbkowskich - koszt realizacji 10 000,00 złotych
Aktualności Ząbek - Portal City Media
2021-03-04 14:09 - 2021-03-04 14:09 Ząbki
Od 25 maja rusza nowa ząbkowska karta mieszkańca! Bardziej nowoczesna, wygodniejsza dla użytkowników, po prostu lepsza – taka będzie nowa karta „Jestem Ząbek”. Od poniedziałku 25 maja można składać wnioski.Karta Mieszkańca ma być zachętą do tego, by właśnie w Ząbkach płacić podatki, dlatego od 25 maja można korzystać z nowego, ulepszonego systemu. Karta jest dostępna w dwóch wariantach: wirtualnym (w postaci aplikacji, którą instaluje się w smartfonie) oraz tradycyjnego, plastikowego nośnika.Wniosek o wydanie nowej karty można złożyć online lub osobiście w Urzędzie Miasta lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.