Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

SZKOŁY ŚREDNIE - URSYNÓW

W dzielnicy Ursynów istnieje szereg szkół średnich prywatnych i państwowych. Szkoły ponadgimnazjalne kształcą uczniów po ukończeniu przez nich gimnazjum. Absolwenci szkół średnich, którzy zdali egzamin maturalny mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły wyższej. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, szkoła zawodowa, technikum to rodzaje szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Ursynowa. Społeczna szkoła średnia? Niepubliczne technikum? Prywatne liceum? Dzięki nam znajdziesz to czego szukasz w swojej okolicy.
CLVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
ul. Szolc Rogozińskiego Stefana 2
Warszawa
tel.22 643 20 33
LXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Lajosa Kossutha
ul. Hirszfelda Ludwika 11
Warszawa
tel.22 643 10 77
LXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Aleksandra Kamińskiego
ul. Dembowskiego Edwarda 1
Warszawa
tel.22 641 82 90
Ilość odsłon: 7234
Po skończeniu szkoły podstawowej zastanawiamy się nad dalszym kształceniem w szkole średniej. Szkoły średnie inaczej nazywane szkołami ponadpodstawowymi dają wykształcenie średnie. Absolwenci liceów i techników, dzięki maturze i średniemu wykształceniu mogą iść na studia, bez matury mogą iść najwyżej do szkoły policealnej. Natomiast absolwenci szkół branżowych I stopnia (dawniej szkół zawodowych), mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.

Słowo szkoła średnia pochodzi od etapu nauki, między szkołą podstawową a szkołą wyższą. Na terenie Ursynowa istnieje kilka szkół średnich zarówno liceów, jak i techników, a nawet szkół branżowych publicznych i niepublicznych.

Do szkół średnich zalicza się:

 • Liceum ogólnokształcące - 4-letnie

 • Technikum - 5-letnie

 • Szkoła branżowa I stopnia - wcześniej nazywana szkołą zawodową. Nauka trwa 3-lata.

 • Szkoła branżowa II stopnia - 2-letnia

 • Szkoła policealna - mogą do niej iść osoby posiadające wykształcenie średnie.

 • Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy - 3-letnia


Jak można się dostać do liceum ogólnokształcącego?
Aby dostać się do liceum, musimy ukończyć szkołę podstawową i zaliczyć egzamin ósmoklasisty. Nauka w liceum trwa cztery lata i kończy się egzaminem maturalnym.

Przedmioty nauczane w liceach ogólnokształcących na Ursynowie:

 • język polski

 • wiedza o kulturze

 • historia

 • biologia

 • chemia

 • fizyka

 • matematyka

 • informatyka

 • języki obce nowożytne

 • edukacja dla bezpieczeństwa

 • geografia

 • podstawy przedsiębiorczości

 • wiedza o społeczeństwie

 • wychowanie fizyczne


Możemy również kontynuować naukę w liceum plastycznym. Jest to szkoła średnia artystyczna, w której nauka trwa pięć lat. Po skończeniu liceum plastycznego otrzymujemy wykształcenie ogólne w zawodzie plastyk.

W liceum plastycznym możemy wybrać kilka specjalizacji:

 • Fotografia i film

 • Formy użytkowe

 • Formy rzeźbiarskie

 • Aranżacja przestrzeni

 • Techniki malarskie

 • Techniki graficzne

 • Techniki scenograficzne

 • Techniki renowacyjne.


Jaka jest definicja szkoły policealnej?
Szkoła policealna jest to rodzaj szkoły średniej, do której mogą uczęszczać posiadacze wykształcenia średniego. W rekrutacji do szkół policealnych matura nie jest wymagana.

W jakich kierunkach kształci szkoła policealna na Ursynowie?

 • Technik dentystyczny i asystentka stomatologiczna

 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Florysta

 • Technik farmaceutyczny

 • Dekorator wnętrz

 • Technik administracji

 • Elektryk

 • Dietetyk

 • Technik archiwista

 • Technik weterynarii


Jakie wykształcenie daje technikum?
Po ukończenie technikum możemy się starać o uzyskanie dyplomu, który potwierdza nasze kwalifikacje zawodowe. W technikum również możemy uzyskać świadectwo maturalne, po zdaniu egzaminu.

Przedmioty nauczane w technikach na terenie Ursynowa:

 • Geografia

 • Biologia

 • Chemia

 • Fizyka

 • Język polski

 • Język obcy nowożytny

 • Język mniejszości narodowej lub etnicznej

 • Język regionalny

 • Wiedza o kulturze

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Wiedza o społeczeństwie

 • Informatyka

 • Historia muzyki

 • Historia sztuki

 • Język łaciński i kultura antyczna

 • Filozofia

 • Wychowanie fizyczne

 • Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Matematyka

 • Historia


Przykładowe zawody, jakie możemy zdobyć w technikach na Ursynowie:

 • Technik żywienia

 • Technik włókienniczy

 • Technik handlowiec

 • Technik budownictwa

 • Technik architektury krajobrazu

 • Technik dentystyczny

 • Technik hotelarstwa

 • Technik geodeta

 • Technik księgarstwa

 • Technik mechanik

 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Technik górnictwa

 • Technik agrobiznesu

 • Technik ekonomista

 • Technik hodowca koni

 • Technik informatyk

 • Technik ogrodnik

 • Technik rachunkowości

 • Technik usług fryzjerskich

 • Technik usług kosmetycznych

 • Technik reklamy

 • i wiele innych.


W branżowych szkołach średnich I i II stopnia (dawniej Zasadnicze Szkoły Zawodowe) realizuje się program nauczania ogólnego i zawodowego. Kształcenie w danym zawodzie odbywa się na poziomie robotniczym lub czeladniczym. W branżowych szkołach średnich po ukończeniu otrzymujemy świadectwo wykształcenia na poziomie zawodowym.

Jaki jest koszt wpisowego w społecznych szkołach średnich na terenie Ursynowa?
Koszt wpisowego zależy od rodzaju szkoły społecznej, zaczyna się od około 1000 złotych, aż do około 2000 złotych i więcej.

Jaki jest koszt czesnego w niepublicznych szkołach średnich w Dzielnicy Ursynów?
Ceny czesnego są uzależnione od rodzaju szkoły i ilości zajęć, zaczynają się od około 1000 złotych, aż do 4000 złotych i więcej.

Jaki jest koszt miejsca w internacie prywatnej szkoły średniej na Ursynowie?
Niektóre szkoły średnie mają w swojej ofercie możliwość zamieszkania w internacie, ceny zaczynają się od około 700 złotych, aż do 1200 złotych i więcej.

Jaki jest koszt opłaty rekrutacyjna w szkołach średnich na Ursynowie?
Cena opłaty rekrutacyjnej zależy od rodzaju szkoły, niektóre szkoły nie mają opłaty rekrutacyjnej, w innych cena zaczyna się od około 300 złotych, aż do nawet 10000 złotych i więcej.

Jakie są zniżki dla rodzeństwa przy zapisywaniu się do niepublicznych ursynowskich szkół średnich?
Są szkoły średnie, które oferują zniżki dla rodziny, zaczynają się od około 10 procent w górę.

Ile kosztuje wyżywienie w społecznych szkołach średnich na terenie Ursynowa?
Cena wyżywienia zależy od rodzaju szkoły, zaczynają się od około 11 złotych w górę za obiad.

Powyższy cennik szkół średnich w Dzielnicy Ursynów jest cennikiem przykładowym i szacunkowym, ponieważ jest uzależniony od wielu czynników, jak prestiż szkoły, ilość zajęć oraz dodatkowych rzeczy. Dlatego też w rzeczywistości zarówno ceny minimalne, jak i maksymalne mogą się dużo różnić.