OŚRODKI POMOCY - MOKOTÓW

W dzielnicy Mokotów działają ośrodki pomocy społecznej mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Ośrodki pomocy pomagają osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie minimalnych warunków życiowych wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Ośrodki pomocy społecznej dzielą się na domy pomocy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, pomoc środowiskową oraz ośrodki wsparcia. Szukasz ośrodka pomocy społecznej? Nasz Portal pomoże Ci znaleźć to czego szukasz w Twojej okolicy.
 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY MOKOTÓW
ul. Falęcka 10
Warszawa
tel.22 849 44 66
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY MOKOTÓW Filia nr I
ul. Iwicka 19
Warszawa
tel.22 841 83 61
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY MOKOTÓW Odział ds. Uzależnień
ul. Woronicza Jana Pawła 30
Warszawa
tel.22 646 82 99
1955
Ośrodki Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów zajmują się pomocą dla osób potrzebujących i nieradzących sobie w życiu. Pomaga w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. Ośrodki Pomocy Społecznej pomagają w zakresie świadczeń pieniężnych, wspierają rodziny, oferują pomoc psychologiczną, zajmują się wolontariatem oraz pomagają osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom bezdomnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej z Mokotowa ma za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu przez pomoc w działaniach zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz pomoc i wsparcie w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia podstawowych potrzeb i umożliwienie ludziom bytu w warunkach odpowiadających godnych człowieka.
 
baner
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin