Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy
 

Informacje o Pradze Południe

Praga Południe - licząca 187 tysięcy mieszkańców dzielnica Warszawy niegdyś wchodząca w skład gminy Centrum ograniczona od zachodu Wisłą, od północy linią kolejową ze stacjami Wschodnia i Stadion, dalej od wschodu linią kolejową wzdłuż Zabranieckiej, Gwarków i Szerokiej, od południa wzdłuż Marsa i Trasy Siekierkowskiej. Powierzchnia dzielnicy wynosi 22,4 km2.

Nazwa Praga pochodzi od członu, który występuje także w wyrazie prażyć. Nazwa odnosiła się pierwotnie do miejsca wypalonego, wyprażonego.Po raz pierwszy formalnie nazwę Praga Południe, użyto jako nazwy okręgu starostwa praskiego przed II wojną światową. Większość obecnej Pragi Południe nosiła wtedy nazwę Grochów.

Za główną ulice dzielnicy uznaje się ulice Grochowską, wśród najważniejszych ciągów komunikacyjnych wyróżnia się jeszcze ulice: Ostrobramską, al. Waszyngtona, al. Stanów Zjednoczonych, al. Fieldorfa i Wał Miedzeszyński. Z Pragi Południe do Centrum można dostać się mostami: Siekierkowskim, Łazienkowskim i Poniatowskiego.

Na terenie dzielnicy znajdują się dwa przystanki kolejowe (PKP Stadion i PKP Olszynka Grochowska) oraz Dworzec Warszawa Wschodnia, gdzie kończą bieg pociągi z zachodu. Trasy kolejowe wiodą głównie do centrum miasta i w kierunku wschodnim (Otwock, Pilawa). Kursuje również linia SKM o oznaczeniu: S2 przebiega skrajem dzielnicy na trasie Sulejówek - Pruszków.

Osiedle Gocław

Gocław jest jedną z części dzielnicy Praga Południe w Warszawie. Osiedle zamieszkuje około 50 000 mieszkańców. Składa się on z osiedli:

 • Gocław-Iskra
 • Gocław-Jantar
 • Kępa Gocławska
 • Gocław-Orlik
 • Gocław-Wilga
Gocław, wg podziału Miejskiego Systemu Informacji (tzw. Obszar "Gocław" tego systemu), obejmuje tereny ograniczone:

 • ul. Ostrobramską
 • Al. St. Zjednoczonych
 • projektowaną trasą Al. Tysiąclecia
 • rzeką Wisłą
 • Kanałem Nowa Ulga
W tak wyznaczonych granicach Gocław ma 410,5 ha (4,1 km2) powierzchni.

Podział wg Miejskiego Systemu Informacji wzbudza jednak kontrowersje, gdyż w wielu przypadkach nie uwzględnia uwarunkowań historycznych. Podobnie jest również w przypadku Gocławia - wyłączono z niego Kępę Gocławską (wg MSI jest to część Saskiej Kępy), a włączono Przyczółek Grochowski (historycznie to część Grochowa) oraz zabudowania wzdłuż ul. Ostrobramskiej (obydwa te obszary nie są traktowane jako część Gocławia w podziale na pomocnicze jednostki samorządowe Pragi Południe).

Gocław położony jest w całości na obszarze Doliny Środkowej Wisły. Jego najniższe punkty znajdują się na południu wzdłuż brzegu Wisły i osiagają wysokość 79,8 m n.p.m. Teren łagodnie wznosi się ku północy, by w okolicach ul. Ostrobramskiej osiągnąć 86,0 m n.p.m. Jedynie sztuczne nasypy osiągają większe wysokości, np. korona Wału Miedzyszyńskiego ma 88,1 m n.p.m

Głównym ciekiem wodnym Gocławia jest Wisła, stanowiąca jego południową granicę na długości 800 m. Na obszarze zalewowym, pomiędzy brzegiem Wiasły a wałem przeciwpowodziowym, znajdują się okresowe i stałe zalewy zmieniające swoje kształty po każdym wylewie Wisły. Granicę południowo-wschodnią wyznacza Kanał Nowa Ulga (2520 m z całkowitej długości kanału wynoszącej 5600 m stanowi odcinek graniczny Gocławia) oraz, przy samej ul. Ostrobramskiej na odcinku długości ok. 40 m, bezimienny kanał wpadający do Kanału Nowa Ulga. Równoleżnikowo przez Gocław przepływa Kanał Gocławski, mający 2320 m długości, wypływający z Jeziora Gocławskiego (powierzchnia jego wynosi 1,65 ha) i wpdający do Kanału Nowa Ulga. Górny bieg tego kanału, powyżej Jeziora Gocławskiego, nosi nazwę Kanału Wystawowego (na mapach czasami nazywany Kanałem Kamionkowskim) i na niewielkim odcinku (ok. 50 m) również znajduje się na terenie Gocławia. W środkowej części od Kanału Gocławskiego odchodzi niewielka odnoga, na której utworzony jest sztuczny zbiornik niemający nazwy oficjalnej, a nieoficjalnie nazywany Balatonem lub Jeziorkiem Balatońskim. Jezioro to ma powierzchnię 2,64 ha i łączy się z Kanałem Gocławskim dwoma kanałami łącznikowymi - zachodnim o długości 60 m i wschodnim o długości 55 m.

Główną sieć ulic tworzą: ul. Abrahama, Umińskiego, Jugosłowiańska, Meissnera (te ulice tworzą koło), ul. Fieldorfa (północ - południe) i Bora-Komorowskiego (wschód - zachód).

Węzeł komunikacyjny "Bora Komorowskiego" umożliwia łatwe połączenie z Trasą Siekierkowską.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gocław-Lotnisko

Największy na Pradze Południe zespół mieszkaniowy złożony z osiedli noszących nazwy statków powietrznych polskiej konstrukcji: Orlik (›F1H Orlik), Jantar (›SZD-42 Jantar), Iskra (›TS-11 Iskra) i Wilga (›PZL-104 Wilga). Położony między Kanałem Nowa Ulga a Wisłą, projektowaną trasą Al. Tysiąclecia do zbiegu z al. St. Zjednoczonych a projektowaną ulicą, poniżej południowego brzegu Jeziora Gocławskiego w kierunku wschodnim.

Jedno z największych blokowisk w mieście, w istniejących zasobach mieszkaniowych znajduje się około 13000 mieszkań i 300 lokali użytkowych. Budowę osiedli rozpoczęła w latach 70. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych".

Osiedle Gocławek

Gocławek – obszar Pragi Południe, wchodzi w jej skład od 1924 r. Ograniczony ulicami Zamieniecką i Chłopickiego, linią kolejową do Otwocka od północy, ulicą Marsa i Ostobramską od wschodu i południa.

Zabudowa Gocławka jest typowa dla przedmieścia wielkiego miasta, najstarsze budynki pamiętają okres powstania listopadowego, dominuje zabudowa wielorodzinna i wysokoblokowa. Na terenie Gocławka znajdują się zabytki przyrodnicze i architektoniczne.

Gocławek jest najdalej położoną na wschód częścią składową dzielnicy Praga Południe od 1924 r. Zabudowa Gocławka jest typowa dla przedmieścia wielkiego miasta, najstarsze budynki pamiętają okres powstania listopadowego, dominuje zabudowa wielorodzinna i wysokoblokowa. Na terenie tej właśnie części położony jest Park im. Jana Skrzypowskiego "Leśnika" oraz wielkie osiedle robotnicze: Osiedle Ostrobramska.

Osiedle Grochów

Grochów – rejon o charakterze mieszkaniowo-przemysłowym na obszarze dzielnicy administracyjnej Praga Południe w środkowo-wschodniej części Warszawy.

Najważniejsze przedsiębiorstwa to "Radwar", "Mera-Pnefal", ważny ośrodek przemysłu optycznego – "Polskie Zakłady Optyczne" i "Przemysłowe Centrum Optyki" oraz Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Warszawa II". Ośrodek medialny - siedziba telewizji Polsat. Od niedawna na Grochowie się rozwija rynek biznesu i usług. W ostatnich latach na terenie Grochowa powstało wiele nowoczesnych biurowców.

Osiedle Kamionek

Kamionek (dawniej Kamion lub Kamień) - obszar MSI oraz osiedle w Warszawie, w dzielnicy Praga Południe, położone wzdłuż ulicy Grochowskiej (nad zachód od ronda Wiatraczna) i alei Zielenieckiej.

Obok kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej znajduje się Cmentarz Kamionkowski - najstarsza zachowana nekropolia w Warszawie i jedna z najstarszych w Polsce.

W Kamionku urodził się 9 sierpnia 1864 roku i wychował Roman Dmowski, polski polityk.

Rejon Kamionek położony jest nad jeziorem Kamionkowskim, które znajduje się w parku Skaryszewskim, w pobliżu którego mieści się uważany za centrum rejonu Kościół Matki Bożej Zwycięskiej. Kamionek jest głównie rejonem przemysłowym, najbardziej znane zakłady to Zakłady Cadbury-Wedel oraz Polskie Zakłady Optyczne.

Osiedle Kępa Gocławska

Kępa Gocławska - część stołecznej dzielnicy Praga Południe położona na południowy-zachód od Gocławia, leżąca między ulicami Marokańską, a Trasą Łazienkowska. Na jej terenie znajduje się Osiedle "Ateńska" (d. Osiedle im. Mikołaja Kopernika), część Osiedla "Jantar" i Ogrody Działkowe "Gocław".

Kępą Gocławską nazywana jest również część tarasu zalewowego zlokalizowanego po prawej stronie Wisły. Znajduje się ona pomiędzy: Jeziorem Gocławskim, a łachą Koło. Nazywana dawniej Kępą Wiślaną. Na jej obszarze znajduje się fragment lotniska Gocław, południowa część osiedla Saska Kępa i północna część osiedla Las.

Osiedle Kozia Górka

Kozia Górka - północna część stołecznej dzielnicy Praga Południe, położona na zachód od ul. Józefa Chłopickiego między liniami kolejowymi Warszawa-Otwock i Warszawa-Rembertów, jej teren stanowią prawie wyłącznie warsztaty taborowe PKP, w większości opuszczone ogrody działkowe oraz liczne mokradła i niebezpieczne oczka wodne (tzw. Bałki) oraz jezioro Kozia Górka, chętnie odwiedzane w sezonie letnim przez młodzież szkolną. Na terenie Koziej Górki (ul. J. Chłopickiego 71A) znajduje się Areszt Śledczy Warszawa-Grochów (tzw. "Kamczatka").

W przyszłości na terenie Koziej Górki planuje się zbudowanie obiektu "STP II Kozia Górka", który będzie obsługiwać II linię warszawskiego metra.

Osiedle Olszynka Grochowska

Olszynka Grochowska – część warszawskiej dzielnicy Praga Południe położona na jej północnych peryferiach na północ od linii kolejowej Warszawa – Otwock, i na południe od ulicy Dudziarskiej, zamieszkiwanej przez niewielką liczbę osób (głównie pracownicy PKP z rodzinami i osoby eksmitowane), najczęściej identyfikowana wyłącznie z Rezerwatem Przyrody Olszynka Grochowska.

Na terenie Olszynki znajduje się rezerwat o powierzchni 56,35 km2. Ochroną objęto prawie całe uroczysko leśne, wyłączając jedynie tereny zdewastowane, poprzecinane torami kolejowymi, liniami elektrycznymi, rurociągami. Celem ochrony jest szata roślinna i miejsce o znaczeniu historycznym. Na terenie rezerwatu znajduje się pomnik ku pamięci ofiar bitwy pod Olszynką Grochowską opatrzony tablicą z napisem:

Przechodniu powiedz współbraciom, Że walczyliśmy mężnie i umierali bez trwogi, Ale z troską w sercu o losy Polski, O losy przyszłych pokoleń, o Twoje losy...

Ku czci Bohaterów Olszynki Grochowskiej poległych dn. 25.02.1831 r.

W 1936 r. w toku prac melioracyjnych na terenie Olszynki Grochowskiej znaleziono resztki broni, skrawki umundurowania oraz kości poległych w walce. Szczątki te złożono w krypcie zbudowanej przy krzyżu. Obecna mogiła znajduje się przy ul. Szerokiej u zbiegu z ul. Traczy (na skraju rezerwatu przyrody Olszynka Grochowska).

Ta część dzielnicy jest zamieszkiwana przez niewiele osób i najczęściej identyfikowana wyłącznie z Rezerwatem Przyrody Olszynka Grochowska. Powierzchnia rezerwatu wynosi 56,35 km2. Ochroną objęto prawie całe uroczysko leśne, wyłączając jedynie tereny zdewastowane, poprzecinane torami kolejowymi, liniami elektrycznymi, rurociągami. Teren rezerwatu jest własnością komunalną miasta stołecznego Warszawy i administrowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych – Obwód Leśny "Las Sobieskiego".

Olszynka Grochowska jest krajobrazowym rezerwatem przyrody położonym w Warszawie. Rezerwat powołany został na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 r. ogłoszonego w Monitorze Polskim nr 39 z 1983 r. poz. 230.

Powierzchnia rezerwatu wynosi 56,35 ha. Ochroną objęto prawie całe uroczysko leśne, wyłączając jedynie tereny zdewastowane, poprzecinane torami kolejowymi, liniami elektrycznymi, rurociągami. Teren rezerwatu jest własnością komunalną miasta stołecznego Warszawy i administrowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych – Obwód Leśny "Las Sobieskiego".

Celem ochrony jest szata roślinna i miejsce o znaczeniu historycznym.Ochroną częściową objęta jest: kruszyna pospolita (Frangula alnus).

Osiedle Saska Kępa

Nazwa pochodzi od osadników saskich, sprowadzających się tutaj za czasów dynastii saskiej w XVIII w.. Wcześniej nazywano to miejsce kępą olenderską, bądź holenderską. Było to związane z osadnikami pochodzącymi z terenów Niderlandów, bądź Dolnych Niemiec, będącymi członkami kościoła mennonickiego. Uciekali oni do Polski przed prześladowaniami religijnymi i zasiedlali trudno dostępne tereny zalewowe, a takim był teren obecnej Saskiej Kępy. W Warszawie osiedlali się też na terenie Kępy Zawadowskiej, gdzie do tej pory istnieje stary Cmentarz Ewangelicki w Kępie Zawadowskiej. Kępa to tradycyjna nazwa wysp na Wiśle.

Saska Kępa jest to część dzielnicy Praga Południe, położonej w prawobrzeżnej części Warszawy, uważana za jeden z najpiękniejszych zakątków stolicy

W znacznej części obszaru zabudowa jest willowa z zachowaną architekturą międzywojenną, szczególnie na północnym zachodzie. Dalej kilka osiedli mieszkaniowych z lat 60. Także kilka pojedynczych apartamentowców. Wiele zabytków modernizmu, liczne ambasady

Ambasady, konsulaty generalne i rezydencje ambasadorów :

 • Ambasada Islamskiego Państwa Afganistanu
 • Ambasada Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
 • Ambasada Republiki Argentyńskiej
 • Rezydencja Ambasadora Australii
 • Ambasada Republiki Azerbejdżańskiej
 • Ambasada Arabskiej Republiki Egiptu
 • Ambasada Republiki Indonezji
 • Ambasada Republiki Iraku
 • Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
 • Ambasada Republiki Jemenu
 • Ambasada Królestwa Kambodży
 • Rezydencja Ambasadora Kanady
 • Ambasada Republiki Kolumbii
 • Biuro Ludowe Wielkiej Libijskiej Arabskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej
 • Ambasada Malezji
 • Ambasada Republiki Portugalskiej
 • Rezydencja Ambasadora Turcji
, szpital dziecięcy, stacja krwiodawstwa, Wodociąg Praski.

Saska Kępa liczy ok. 40 000 mieszkańców. Doczekała się dwóch monografii naukowych. Wśród mieszkańców było wiele znanych postaci, szczególnie w kilku dekadach powojennych.

Saska Kępa jest tłem dla wielu powieści. M.in. tu rozgrywa się akcja książki "Stawiam na Tolka Banana" autorstwa Adama Bahdaja oraz kilku powieści Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, m.in. "Klasa pani Czajki", "Tropiciele" i "Dzika". Tu kręcono jeden z pierwszych kryminałów PRL "Dwaj panowie N." w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego ze Stanisławem Mikulskim.

Saska Kępa jest prawie zupełnie odizolowana od sąsiednich osiedli przez rozmaite tereny zielone. Na północ przy Wiśle leży Stadion Dziesięciolecia obecnie pełniący funkcję wielkiego bazaru pod nazwą Jarmark Europa, a bardziej na wschód Park Skaryszewski. Od wschodu, w dawnej pradolinie Wisły leżą rozległe ogródki działkowe. Zachodnią i południową granicę dzielnicy tworzy zakrzywiony, nie meliorowany, brzeg Wisły porośnięty drzewami i wikliną. Naprzeciwko Wodociągu Praskiego, pośrodku nurtu rzeki stoi tzw. Gruba Kaśka, stacja poboru wody pitnej dla Warszawy.

Główne place i ulice Saskiej Kępy:

 • ulica Francuska
 • ulica Międzynarodowa
 • ulica Paryska
 • plac Przymierza
 • ulica Saska
 • aleja Stanów Zjednoczonych
 • aleja Waszyngtona
 • rondo Waszyngtona
 • ulica Zwycięzców
Osiedle Witolin

Witolin - niewielka część składowa dzielnicy Praga Południe w Warszawie położona w jej wschodniej części. Leży pomiędzy Gocławkiem, Grochowem, Gocławiem, a granicą dzielnicy Wawer (ograniczony jest ulicami: Grochowską, Ostrobramską i Zamieniecką oraz bezimiennym dopływem kanału Nowa Ulga). Czasami błędnie traktowany jest jako część Gocławka.

W układzie przestrzennym Witolina wyraźnie widoczne są trzy części. Pierwszą stanowi kwartał zabudowy ograniczony ulicami Zamieniecką, Grochowską, Tarnowiecką i Łukowską. Przeważa tu zabudowa jednorodzinna, w niektórych przypadkach jeszcze przedwojenna, porozdzielana wielorodzinnymi kamienicami. Tu znajduje się także "Bazar Szembeka".

Drugą część stanowi Osiedle Ostrobramska - wysokoblokowe (do 15 pięter) osiedle spółdzielczo-robotnicze. Część trzecia Witolin ma charakter przemysłowo-handlowy. Znajdują się tu warsztaty remontowe, magazyny, biurowce, centrum handlowe, zajezdnia autobusowa "Ostrobramska".

Park Skaryszewski im. Jana Paderewskiego

Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego jest to zabytkowy park krajobrazowy w Warszawie.

Park o powierzchni 58 ha założony został na dzikich terenach starorzeczy między Kamionkiem a Saską Kępą w latach 1906–1922 przez Franciszka Szaniora.

Jego granice wyznaczają al. Zieleniecka, al. Waszyngtona i ul. Międzynarodowa. Jednak sam park jest nieco większy. Jego "dzika" (nieogrodzona i do końca nieusystematyzowana) część rozciąga się jeszcze aż do ulicy Kinowej. Od północy graniczy z Jeziorkiem Kamionkowskim.

Zaprojektowano go jako wielkomiejski ośrodek parkowy dla rekreacji i wypoczynku, z rozwiniętą siecią komunikacyjną, przystosowaną do ówczesnego ruchu pojazdów konnych. Zaprojektowane przez Szaniora sztuczne jeziorka w sposób niezwykły współgrają z bogatą szatą roślinną, którą wysadził rozległy park. Całości dopełniają nasypane wzgórza, sztuczny wodospad i rozarium.

Park Skaryszewski posiada wpis w zabytek rejestrze zabytków z dn. 13 grudnia 1973. Figuruje tam pod numerem 875

Od kilku lat w Parku na wyspie OWS Waszyngtona od strony bulwaru Stanisława Augusta w rocznicę bitwy pod Olszynką Grochowską odbywa się jej rekonstrukcja. Bierze w niej udział kilkaset osób z Polski oraz kilku państw europejskich (przede wszystkim z Białorusi, Rosji i Litwy).

W Parku Skaryszewskim w dniach 28 lipca - 2 sierpnia 2004 istniało miasteczko zlotowe III Narodowego Zlotu Harcerzy zorganizowanego z okazji 60 rocznicy Powstania Warszawskiego.

Osiedle Ostrobramska

Osiedle Ostrobramska – wysokoblokowe (do 15 pięter) osiedle spółdzielczo-robotnicze położone pomiędzy ulicą Witolińską a Trasą Łazienkowską na warszawskiej Pradze Południe (stanowi część Witolina), wybudowane w latach 70. XX w. w systemie konstrukcyjnym "Żerań" (tzw. rama H). Osiedle liczy około 8-10 tys. mieszkańców.

Na terenie "blokowiska" działa Klub Osiedlowy "Relax", dwa przedszkola, Gimnazjum nr 23 i Zespół Szkół Gastronomicznych. Osiedle posiada szerokie zaplecze handlowe m.in.: sklep "Iga", supermarket "Sąsiad", supermarket "Biedronka", dwa sklepy sieci "Aro", dwa sklepy sportowe, cukiernia, restauracja "Sól i Pieprz", kawiarnia "Margo", punkt pocztowy, apteka, filia Banku Zachodniego, agencja banku PKO BP.

W roku 2000 osiedle stanowiło plener dla filmu Roberta Glińskiego "Cześć Tereska!"

W ostatnich latach administracja osiedla podjęła działania zmierzające do jego rewitalizacji. Odmalowano klatki schodowe, wyremontowano lub wymieniono część wind, skrzynek pocztowych, okien na klatkach schodowych. Wymieniono też drzwi wejściowe do budynków, rury instalacji wodociągowej i gazowej, zamontowano liczniki zużycia wody, gazu, podzielniki kosztów ogrzewania. Poprawiono stan chodników, oświetlenia, zieleni osiedlowej, zmodernizowano place zabaw, a w 2006 roku zapoczątkowana została termomodernizacja budynków, obejmująca także wymianę barierek balkonowych. Jednak jakość, tempo i planowanie wszystkich tych prac są dyskusyjne i spotykają się z krytyką części mieszkańców.

Osiedle Młodych

Osiedle Młodych jest małym wysoko i średnio blokowym osiedlem położonym w okolicach ul. Garwolińskiej w samym sercu Grochowa. Nazwa osiedla wzięła się z przyznawanych mieszkań osiedla nowożeńcom i młodym małżeństwom.

Osiedle Młodych - niskoblokowe osiedle w Warszawie, wybudowane w latach 1957-1975 położone w kwadracie ulic:

 • Grochowskiej
 • Nasielskiej
 • Szklanych Domów
 • Garwolińskiej
Znajduje się ono w samym sercu Grochowa na terenie dzielnicy Praga Południe. Nazwa osiedla wzięła się z procesu przydzielania mieszkań osiedla tylko młodym małżeństwom.

W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku na terenie obecnego "Osiedla Młodych" istniał Fort XIA Twierdzy Warszawa. Po likwidacji twierdzy (1909 r.) umocnienia wysadzono. Następnie teren był wykorzystywany przez Wojsko Polskie aż do 1957 roku, kiedy to został przekazany pod budowę osiedla mieszkaniowego.

Park im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika”

Park im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika” – park położony na Gocławku w warszawskiej dzielnicy Praga Południe. Granice parku przebiegają wzdłuż ulic: Grochowskiej, Kwatery Głównej, Osowskiej, Trembowelskiej i Bitwy Grochowskiej. Zarządcą jego są władze dzielnicy Praga Południe.

Park położony jest w okolicach Dworka Grochowskiego. Na terenie zieleńca znajduje się ośrodek sportowy TKKF, ogród jordanowski oraz plac zabaw. Od końca lat 50. XX w. park nosił nazwę 13 września 1944 roku. W 2005 r. na wniosek Rady Dzielnicy park nazwano imieniem Jana Szypowskiego „Leśnika”.

Jerzy Wierzbicki tak opisywał park: W starym parku otaczającym dworek subtelne i wyczulone ucho jest jeszcze zdolne usłyszeć śpiew tamtych dni i rżenie koni, a badawcze oko wyłowi z porannej mgły wyłaniające się, pochylone szeregi bohaterskiego 4 Pułku Piechoty.

Na terenie parku znajdują się m.in.:

 • Dworek Grochowski
 • Plac zabaw
 • Ośrodek Sportowy TKKF
 • Ogród jordanowski, w którego skład wchodzą m.in. boiska sportowe.
Występują tu drzewa iglaste (m.in. sosny, modrzewie), liściaste (m.in. topole, dęby, lipy, akacje, leszczyny i olsze). Charakterystyczny dla parku jest m.in. rozłożysty kasztanowiec.

Park Polińskiego

Park im. Józefa Polińskiego to jeden z największych parków miejskich w warszawskiej dzielnicy Praga Południe. Park został otwarty w roku 1962 w miejscu wcześniejszych ogródków działkowych. Park ten wcześniej nosił nazwę umowną Park Szaserów, obecna nazwa została nadana po roku 2000.

Park zlokalizowany jest w kwartale ulic: Garwolińskiej, Szaserów, Kobielskiej oraz drogi wewnętrznej łączącej ul. Szaserów z Prochową. W XIX wieku wzniesiono tu Fort XIA Twierdzy Warszawa, nazywany Grochów Mały, którego ostatnie ślady zostały zatarte w 1957 przy budowie okolicznych osiedli mieszkaniowych.

Teren parku znajduje się za kościołem pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła przy ul. Kobielskiej. Wśród obiektów na terenie parku znajdują się sztuczna górka, boisko piłkarskie, nowoczesny plac zabaw, pomnik-obelisk Józefa Polińskiego przy ul. Szaserów, po drugiej stronie ulicy zaś Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.

Park Obwodu Praga AK

Park Obwodu Praga AK - park miejski w Warszawie, zlokalizowany na Grochowie w dzielnicy Praga Południe, na obszarze ograniczonym ulicami: Grochowską, Międzyborską, Kobielską i Weterynaryjną.

Do 1920 miejsce wypasu i targu bydła, później skwer. Po II wojnie światowej otrzymał nazwę Hanki Sawickiej, nosił ją do 2005, kiedy decyzją Rady Warszawy został przemianowany na Park Obwodu Praga AK, dla uczczenia praskich powstańców. We wrześniu 2006 r. po wielomiesięcznych pracach rewitalizacyjnych park oddano do użytku warszawiaków. Obecnie na terenie Parku Obwodu Praga AK działa fontanna, plac zabaw, dostępne są również boiska sportowe. Park jest ogrodzony i dostępny od świtu do zmierzchu.

Park Znicza

Park Znicza - park w Warszawie, na Grochowie w dzielnicy Praga Południe, o powierzchni około 5 hektarów.

Powstał w latach 50. na terenach pozostałych po splantowanym w latach 30. forcie XI (Grochów Duży, Grochów, Górki Grochowskie) twierdzy Warszawa. Rozciągał się on po obu stronach ulicy Ostrobramskiej. Na terenie tym osiedlili się wileńscy wojskowi, budując osiedle o wileńskich nazwach. Reszta okolicy miała charakter małomiasteczkowy o częściowo drewnianej zabudowie i ulicach bez jezdni.

Na terenie w kwartale ulic: Znicza (stąd ta potoczna nazwa), Filomatów (nazwa dzielnicy czasem w formie Górki Mickiewiczowskie), Zagójska (obecnie Bełżecka) i Łukiska (od rynku Łukiskiego w Wilnie) utworzono park o kształcie latawca z owalną alejką i główną aleją topolową. Nie wiadomo kto i w jakich okolicznościach go zaprojektował. W parku umieszczono pomnik mieszkańców kolonii Górki Grochowskie. Wg informacji długoletniego mieszkańca pochowano tu powstańców warszawskich. Po wojnie ekshumowano - podobno tylko częściowo.

W lipcu 2007 miał się rozpocząć remont parku, w trakcie którego planowano usunąć 20 starych topoli, wprowadzić nowe nasadzenia, utwardzić alejki i ustawić około 40 nowych latarni. Ozdobą parku ma być fontanna-wodotrysk w kształcie talerza o 20 dyszach, z wodą podświetlaną wszystkimi kolorami tęczy.

Źródło - artykuł w Wikipedii,
autorzy: wikipedyści,
licencja: GNU FDL,
Źródło - artykuł w Warszawawikia,
autorzy: wikiapedyści,
licencja: GNU FDL,