Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy


Informacje o Bemowie

Bemowo to dzielnica licząca 109 986 mieszkańców, położona w zachodniej części miasta, ograniczona ulicami Kampinoską, Księżycową i Maczka od północy, al. Armii Krajowej i linią kolejową z stacją Gołąbki od wschodu i południa oraz granicami miasta od zachodu. Powierzchnia dzielnicy wynosi 24,95 km2. Bemowo graniczy:
 • od zachodu z powiatem warszawskim zachodnim
 • od północy z dzielnicami Bielany i Żoliborz
 • od wschodu z dzielnicą Wola
 • od południa z dzielnicami Włochy i Ursus
Wg. Miejskiego Systemu Informacji Bemowo dzieli się na rejony:
 • Lotnisko
 • Fort Radiowo
 • Boernerowo
 • Bemowo Lotnisko
 • Fort Bema
 • Groty
 • Górce
 • Chrzanów
 • Jelonki Północne
 • Jelonki Południowe
Podział ten jest dość precyzyjny w porównaniu do innych dzielnic Warszawy,praktycznie Bemowo to:
 • Górce
 • Jelonki
 • Chrzanów
 • Osiedle Bemowo
 • Groty
 • Osiedle Przyjaźń
 • Boernerowo z obiektami o militarnej przeszłości: Fort Bema, Fort Radiowo i Lotnisko Babice
 • Górce dzielą się na Górce Stare i Górce Nowe, w północnej części Górc istnieje jeszcze Marynin
 • Jelonki oraz Chrzanów obejmują częściowo grunty dawnej wsi Odolany
 • Jelonki Północne zawierają w sobie Osiedle Przyjaźń
 • Na obszarze Chrzanowa wyróżnia się jeszcze Karolin, Na Wyraju i Mory (te ostatnie to wydzielona część wsi Mory, dawnego majątku)
 • Część Jelonek pod nazwą Jelonki Stare znajduje się w rejonie Ulrychów w dzielnicy Wola
 • Bemowo Lotnisko to kilka osiedli założonych na terenie lotniska i są to: Bemowo I, Bemowo II, Bemowo III, Bemowo IV i Bemowo V
 • Fort Radiowo obejmuje wg MSI również WAT
 • Rejon Lotnisko obejmuje też park leśny Bemowo
Na Bemowie znajduje się m.in. wiele zabytkowych fortów, w tym Fort Babice, Fort Bema, Fort Blizne i Fort Chrzanów, znajduje się tu także Wojskowa Akademia Techniczna. Wiele jest centrów handlowych i hipermarketów, przede wszystkim liczą się Centrum Handlowe Bemowo, Tesco na Górczewskiej i Połczyńskiej czy Hala Targowa Wola. We wschodniej części dzielnicy sa Wojskowe Zakłady Lotnicze. Lotnictwo cywilne i turystyczne korzysta z Lotniska Bemowo.

Lotnisko Warszawa-Babice (Lotnisko Bemowo)

Lotnisko w Warszawie, położone w obszarze dzielnicy Bemowo, przy granicy z dzielnicą Bielany. Lotnisko administrowane jest przez MSWiA, a do jego użytkowników należą również m. in. Aeroklub Warszawski oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Lotnisko dysponuje betonową drogą startową 10R/28L, o wymiarach 1300 m x 90 m, a także, położonym równolegle do niej, pasem trawiastym 10L/28R, o wymiarach 1000 m x 150 m.

Lotnisko powstało na bazie dawnego lotniska wojskowego na Bemowie. Posiadało ono dwie betonowe drogi startowe. Jedną z nich poprowadzono przedłużenie ulicy Powstańców Śląskich (początkowo jezdnia ulicy na tym odcinku była wyznaczona na betonowej nawierzchni drogi startowej). Druga droga startowa jest użytkowana w dalszym ciągu, ale tylko na części swojej dawnej długości.

Fort Radiowo

To według MSI rejon w Warszawie, w dzielnicy Bemowo, znajduje się pomiędzy:
 • ul. Antoniego Kocjana – Fortową – Dywizjonu 303 od południa
 • ul. Powstańców Śląskich od wschodu
 • ul. Radiową od północy
 • Granicą dzielnicy Bemowo i gminy Stare Babice od zachodu
Zachodnia granica jest dokładnie na osi masztów nieistniejącej już przedwojennej Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej.

Osiedle Boernerowo

Rejon w Warszawie w dzielnicy Bemowo od 25 marca 1994, przedtem od 29 grudnia 1989 w dzielnicy-gminie Wola, w latach 1951-1989 w ramach dzielnicy Wola.

Bemowo Lotnisko

Rejon wg MSI, znajdującego się w Warszawie w dzielnicy Bemowo, znajduje się pomiędzy:
 • ul. Dywizjonu 303 od południa
 • Granicą byłych terenów wojskowych od wschodu (przyległych do WZL)
 • ul. Piastów Śląskich i ogrodzeniem Lotniska Babice od północy
 • ul. Dostępną – Radiową – Powstańców Śląskich od zachodu
Osiedle Fort Bema

Jedno z osiedli, a zarazem rejon wg MSI w Warszawie w dzielnicy Bemowo. Rejon ograniczony jest ulicami:
 • Gen. Maczka
 • Powstańców Śląskich
 • Trasą Armii Krajowej
 • Zachodnim skrajem Lasku na Kole
Łączy funkcje mieszkaniowe (nowoczesne osiedla apartamentowców przy ul. Osmańczyka i Obrońców Tobruku), handlowe (centrum handlowe z hipermarketem) oraz rekreacyjne (ogródki działkowe oraz Fort Bema).W roku 2002 dzielnica Bemowo przystąpiła do rewitalizacji fortu - wycięto większość dzikiej roślinności, zbudowano nowe mosty nad uporządkowanymi fosami, wytyczono nowe alejki i ścieżki rowerowe, usypano groble obok zabytkowego mostu fortecznego, niemniej same wnętrza fortu są niewykorzystane.

Obiekty przekazane Legii w tej chwili są w większości pozbawione opieki i niszczeją - m.in. budynki sekcji skoków (co ma też związek z wybudowaniem trasy AK i oddzieleniem Legii od zaplecza czyli lasku na Kole).Na obszarze fortu powstają obecnie osiedla mieszkaniowe - jedno z nich ma nawet w nazwie Fort Bema, a także SODOMEK. Przy forcie działają jeszcze Wojskowe Zakłady Lotnicze, a w 2 hangarach lotniska znajdują się obecnie 2 hale sportowe. Działa tu też Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Osiedle Groty

Jedno z osiedli w Warszawie w dzielnicy Bemowo od 25 marca 1994, przedtem od 29 grudnia 1989 w dzielnicy-gminie Wola, w latach 1951-1989 w ramach dzielnicy Wola.

Osiedle Górce

Jedno z osiedli w Warszawie, obecnie w dzielnicy Bemowo, w zachodniej części Warszawy. Dawna wieś, znana m.in. z Ogrodów Ulrychów, które dało nazwę jednej z głównych ulic Woli i Bemowa - Górczewskiej. Górce dzielą się na:
 • Górce Stare – obszar pomiędzy ulicami Lazurową, Górczewską, Powstańców Śląskich i Dywizjonu 303 od północy
 • Górce Nowe – obszar pomiędzy ulicami Dywizjonu 303, Powstańców Śląskich, Górczewską i torami kolejowymi od wschodu
Górce graniczą:
 • Od północy Górce z Bemowem Lotnisko
 • Od południa z Jelonkami
 • Od wschodu z dzielnicą Wola
 • Od zachodu z Grotami
Osiedle Chrzanów

Jedno z osiedli w Warszawie w dzielnicy Bemowo od 25 marca 1994, przedtem od 29 grudnia 1989 w dzielnicy-gminie Wola, w latach 1951-1989 w ramach dzielnicy Wola.

Osiedle Jelonki

Jedno z osiedli w Warszawie w dzielnicy Bemowo od 25 marca 1994, przedtem od 29 grudnia 1989 w dzielnicy-gminie Wola, w latach 1951-1989 w ramach dzielnicy Wola.

Granice Jelonek:
 • Od północy teren Jelonek ogranicza ulica Górczewska
 • Od zachodu ulica Lazurowa
 • Od południa stacja Warszawa Główna Towarowa
 • Od wschodu umownie tory linii kolejowej Warszawa Gdańska - Warszawa Główna Towarowa
Osiedle Przyjaźń

Jedno z osiedli w Warszawie w dzielnicy Bemowo od 25 marca 1994, przedtem od 29 grudnia 1989 w dzielnicy-gminie Wola, w latach 1951-1989 w granicach dzielnicy Wola. Jest to fragment Jelonek.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

To wojskowa uczelnia techniczna. Rozpoczęła działalność 1 października 1951. Uczelnia mieści się w warszawskiej dzielnicy Bemowo, przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego, byłego rektora uczelni.

Wojskowa Akademia Techniczna WAT to elitarna uczelnia techniczna - ceniona na świecie. Od roku 2002 przyjmuje w poczet studentów także osoby cywilne, które po ukończeniu studiów nie mają żadnych zobowiązań wobec MON. Od roku akademickiego 2006/2007 WAT ponownie rozpoczęła kształcenie kandydatów na oficerów Wojska Polskiego. Najbardziej prestiżowy na WAT jest Wydział Cybernetyki kształcący inżynierów informatyków.

Źródło - artykuł w Wikipedii,
autorzy: wikipedyści,
licencja: GNU FDL,
Źródło - artykuł w Warszawawikia,
autorzy: wikiapedyści,
licencja: GNU FDL,