Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy


Informacje o Woli

Wola to licząca 139 118 (dane z 2008 roku) mieszkańców dzielnica Warszawy niegdyś wchodząca w skład gminy Centrum ograniczona Aleją Jana Pawła II, Alejami Jerozolimskimi, centralną linią kolejową aż do ulicy Sympatycznej, dalej wzdłuż linii kolejowej prowadzącej na Dworzec Gdański. Nazwa dzielnicy pochodzi od dawnej wsi Wielka Wola Warszawska. Wólkami, Wolami nazywano wsie zakładane na terenie lasu lub nieużytków, których mieszkańców zwalniano z rozmaitych danin i świadczeń. W skład Woli wchodzi także cały Lasek na Kole. Znajduje się tutaj dużo wieżowców, jest to drugie ich skupisko po Śródmieściu.

Dzielnicę podzielono na 8 rejonów MSI:
 • Czyste
 • Koło
 • Mirów
 • Młynów
 • Nowolipki
 • Odolany
 • Powązki
 • Ulrychów
Dziś dzielnica nabiera charakteru ogólnomiejskiego. W miejscu dawnych zakładów przemysłowych powstają nowe głównie banki oraz przedstawicielstwa zagranicznych firm. Zachodnia Wola przekształca się w dzielnice o charakterze europejskim. Przykładem mogą być ciąg biurowców Atrium przy alei Jana Pawła II, budynki Kredyt Banku przy Kasprzaka czy drugi po Pałacu Kultury i Nauki pod względem wysokości budynków w Warszawie tzw. Daewoo, czyli Warsaw Trade Tower.

Ciekawym przedsięwzięciem było zaadaptowanie starej elektrowni na potrzeby Muzeum Powstania Warszawskiego. Teraz, gdy ścisłe centrum miasta nie może pomieścić już więcej nowych budynków Wola przeżywa swój renesans, gdyż właśnie z powodu jej bliskości do Śródmieścia inwestorzy wybierają ją na lokalizacje swoich biur, sklepów czy osiedli mieszkaniowych.

Osiedle Urlychów

Osiedle ograniczone jest:
 • od północy: ul. Górczewska
 • od południa: ul. Wolska
 • od wschodu: al. Prymasa Tysiąclecia
 • od zachodu: linią kolejową Warszawa Gdańska - Warszawa Odolany
Osiedle Koło

Osiedle to zajmuje północno-zachodnią część dzielnicy. Na obszarze Koła wyodrębnione jest osiedle Moczydło, a zachodni fragment Koła to historycznie Ulrychów. W północnej jego części znajduje się, cały czas zmniejszany przez prowadzenie tamtędy dróg lasek na Kole. Drugim, oprócz lasku, obszarem rekreacyjno-wypoczynkowym jest Park Moczydło, położony w południowo-wschodniej części osiedla.

Osiedle Moczydło

Osiedle to jest mniejszym organizmem wydzielonym z osiedla Koło, znajduje się w jego południowo-wschodniej części i na północy dzielnicy Wola.

Znajduje się pomiędzy:
 • al. Prymasa Tysiąclecia od wschodu (granica z os. Młynów)
 • ul Deotymy od zachodu
 • ul. Obozową od północy
 • ul. Górczewską od południa (granica z osiedlem Wola)
Obszar Powązki

Obejmujący tylko cmenatrze położone wewnątrz ulic Okopowej, Anielewicza, Gibalskiego, Mireckiego, Karolkowej, Żytniej, Młynarskiej i Ostroga. Do rejonu zalicza się też tereny położone na północ od cmenatrzy do granicy z Zoliborzem. Kawałek Powązek leży także na terenie Żoliborza, dokładnie chodzi o Cmentarz Wojskowy.

Granice Powązek wyznaczają:
 • ul. Ostroroga i Młynarska od zachodu
 • ul. Okopowa i al. Jana Pawła II (ul. Popiełuszki) od wschodu
 • mury cmentarzy od południa
 • linia kolejowa Warszawa Włochy - Warszawa Gdańska od północy
Osiedle Odolany

Odolany leżą w południowo-zachodniej części dzielnicy Wola. Jest to nietypowy obszar lewobrzeżnej Warszawy, z bardzo małą ilością budynków mieszkalnych, wypełniony głównie przez torowiska i budynki techniczne PKP (jak np. lokomotywownia) i z dużą ilością obszarów niezagospodarowanych. Z zabudowań dominują magazyny i hale fabryczne, pustostany, żwirownie i punkty skupu złomu. Rejon pomiędzy ulicami Jana Kazimierza i Wolską zmienia swój charakter z typowo przemysłowego na bankowo-handlowy.

Granice Odolan wyznaczają wg dzielnicy Wola:
 • ul. Wolska i Kasprzaka od północy
 • linia kolejowa Warszawa Włochy - Warszawa Centralna od południa
 • linia kolejowa Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska od wschodu
 • linia kolejowa Warszawa Włochy - Warszawa Gdańska od zachodu
Osiedle Nowolipki

Nazwa Nowolipki została wymyślona przez twórców Miejskiego Systemu Informacji. MSI nie przewiduje istnienia obszaru leżącego w granicach dwóch dzielnic, tak więc część Muranowa leżącą na Woli nazwano Nowolipki i ta nazwa figuruje na tablicach informacyjnych. Nazwa pochodzi od ulicy, która przebiega przez środek osiedla. Ulica przebiega na odcinku od al. Andersa (dawna Nowotki) do ul Bellottiego. Przecina ulice: Zamenhofa, Karmelicką, Jana Pawła II, Smoczą i Żelazną.

Granice Nowolipek wyznaczają:
 • al. Jana Pawła II od wschodu
 • al. Solidarności od południa
 • ul. Okopowa od zachodu i północy
Osiedle Mirów

Nazwa osiedla pochodzi od nazwiska twórcy Koszar Gwardii Konnej Koronnej, zwanych też Koszarami Mirowskimi - Wilhelma Miera. Od jego nazwiska pochodzą też nazwy pl. Mirowski i Hale Mirowskie. Osiedle powstało w latach 50. XX wieku i były to głównie budynki mieszkalne. Na terenie Mirowa znajduje się zabytkowy kościół św. Karola Boromeusza.

Duża część Mirowa znajdowała się na terenie getta żydowskiego, które zostało całkowicie zniszczone dlatego znajdziemy tu zabudowę głównie powojenną. Mirów graniczy z innymi osiedlami takimi jak Muranów, Nowolipki (część Muranowa), Czyste, Za Żelazną Bramą. Obecnie Mirów jest dzielnicą głównie mieszkaniową jednak znajduje się tu wiele nowych biurowców, i pojawiają się coraz to nowe sklepy.

Osiedle leży w kwadracie ulic: al.Solidarności, al. Jana Pawła II, al. Jerozolimskie, ul.Towarowa.

Osiedle Młynów

Osiedle to zajmuje północną część dzielnicy.

Młynów znajduje się pomiędzy:
 • linią kolejową Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska
 • murami cmentarzy powązkowskich i Okopową od wschodu (granica z Muranowem - Nowolipkami)
 • ul. Ostroroga od północy (granica z Powązkami)
 • ul. Wolską od południa
Osiedle Czyste

Znajduje się pomiędzy:
 • linią kolejową Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska od zachodu
 • ul. Towarową od wschodu
 • ul. Wolską od północy
 • linią kolejową Warszawa Zachodnia - Warszawa Centralna od południa
Osiedle to zajmuje południową część dzielnicy

Źródło - artykuł w Wikipedii,
autorzy: wikipedyści,
licencja: GNU FDL,
Źródło - artykuł w Warszawawikia,
autorzy: wikiapedyści,
licencja: GNU FDL,