Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy
 

Historia Włoch

Do dziś nie wiadomo skąd wzięła się nazwa Włochy. Istnieją trzy hipotezy. Pierwsza głosi, że osada Włochy wzięła swoją nazwę od kmiecia Jana, zwanego Włochem. Był on ponoć założycielem wsi, osadzonej w lesie i związanej z postępami kolonizacji wzdłuż dopływu Potoku Służewskiego. Druga hipoteza mówi o cudzoziemskich wojskach, przypuszczalnie włoskich, które miały stacjonować nieopodal pola elekcyjnego na Woli. Trzecia przypisuje pochodzenie nazwy włoskim rzeźbiarzom, którzy swymi pracami ozdabiali otoczenie pałacu.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku na obszarze dzisiejszej dzielnicy powstały trzy forty zewnętrznego pierścienia umocnień Twierdzy Warszawa. Są to: Fort V ("Włochy"), Fort VI ("Okęcie") oraz Fort VII ("Zbarż").

W latach 20. XX w. po rozparcelowaniu dawnego majątku rodziny Koelichenów, proponowano nadanie nowo powstającej wsi nowej nazwy – Lechów, która miała nawiązywać do pobliskich Piastowa i Czechowic. Po badaniach historycznych zachowano jednak dawną nazwę.

Ponieważ liczba ludności Włoch stale rosła, w 1934 roku doprowadzono tu bocznicę Elektrycznej Kolei Dojazdowej, potocznie zwanej kolejką EKD. EKD była przed wojną własnością belgijsko-polskiego towarzystwa i nie miały nic wspólnego z PKP.

16 września 1944 roku okupant zarządził deportację mieszkańców Włoch. Po upadku Powstania Warszawskiego, Niemcy zorganizowali tu obóz przejściowy dla wysiedlonych mieszkańców Warszawy. Stąd kolejką elektryczną zabierano ich do Pruszkowa.

Po wojnie, przez pewien czas miało tu swoją siedzibę NKWD a następnie UB. Od stycznia do kwietnia 1945 roku mieściło się tu więzienie Urzędu Bezpieczeństwa. Wtedy to zostali wywiezieni do Moskwy Przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego. 5 maja 1951 roku, Włochy - miasteczko zostało przyłączone do Warszawy i stało się częścią dzielnicy Ochota. Tak było do czerwca 1994 roku, kiedy to uzyskały prawa samodzielnej gminy.

Od 1994 r. wraz z kilkoma innymi dzielnicami (m.in. Rakowem i Okęciem) weszły w skład gminy Warszawa-Włochy.
Gminę zniesiono 27 października 2002 roku (łącznie z całym powiatem warszawskim) na mocy ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, likwidującej podział Warszawy na gminy, tworząc z niej ponownie jednolitą gminę miejską.

Historia Osiedla Zbarż:

 • XIII-XIV w. – założenie wsi przez potomków rycerza Gotarda Rakowskiego
 • XV w. – pierwsze wzmianki o wsi szlacheckiej własności Zbarskich
 • 1451 – lokacja na prawie chełmińskim wsi Zbarż przez księcia mazowieckiego Bolesława IV
 • 1528 – wieś staje się własnością Babickich
 • ok. 1628 – Babiccy sprzedali wieś wojewodzie inowrocławskiemu Rozrażewskiemu, właścicielowi sąsiednich Gorzkiewek i Służewca
 • 1886 – wzniesienie Fortu VII Zbarż przez władze carskie na polach pomiędzy Gorzkiewkami a Zbarżem, co spowodowało zahamowanie rozwoju wsi
 • 1938 – przyłączenie do Warszawy terenów na wschód od radomskiej linii kolejowej
 • 1951 – przyłączenie do Warszawy terenów na zachód od radomskiej linii kolejowej.

Historia Osiedla Opacz Wielka:

 • XV-XVI w. pierwsze wzmianki o wsi Opacz, własność Opackich herbu Prus, licząca 6 łanów
 • XVIII w. własność adiutanta królewskiego gen. Arnolda Byszewskiego
 • XIX w. wydzielenie ze wsi Opacz osady Salomea
 • 6 marca 1944 6 podchorążych z 3 kompanii rejonu ożarowskiego VII obwodu AK „Obroża” podczas ćwiczeń w terenie zostało schwytanych przez miejscowych volksdeutschów, a następnie zamordowanych przez żandarmów
 • maj 1944 odwet oddziału bojowego Kedywu Okręgu Warszawskiego AK, w wyniku czego wykonano wyrok na 4 osobach winnych śmierci podchorążych, a na 2 następnych kilka tygodni później

Historia Osiedla Paluch:

 • 1652 wieś Okęcie kupuje proboszcz drohicki i archidiakon pułtuski Paweł Petrykowski i wtedy na terenach położonych pomiędzy Okęciem a Gorzkiewkami powstaje folwark Paluchy
 • XVIII w majątek nabywa adiutant królewski, generał Arnold Byszewski
 • 22 stycznia 1925 Rada Miejska, na wniosek Magistratu, podejmuje decyzję o wykupieniu z rąk dotychczasowych właścicieli majątków Okęcie, Paluch oraz Służewiec pod budowę lotniska i obiektów sportowych
 • 1936 przeniesienie na teren Palucha siedziby PZL z budynków w obrębie lotniska Okęcie, powstaje tu wytwórnia płatowców na Paluchu, gdzie zajmowała teren o powierzchni 16 ha i zatrudnionych było ok. 3000 pracowników (produkowano tutaj samoloty P-7, P-11, P-24, PZL-37 Łoś, PZL-23 Karaś oraz zbudowano tu prototypy PZL-49 Miś, PZL-46 Sum, PZL-50 "Jastrząb", "Sokół" i "Lampart")
 • lata 30-e na Paluchu powstaje osiedle dla pracowników PZL Okęcie, Wytwórni Silników Lotniczych nr 1, Warsztatów Remontowych Cywilnego Portu Lotniczego oraz Warsztatów Remontowych Parku 1 Pułku Lotniczego, część z 7500 pracowników dojeżdża z Warszawy
 • 1951 włączenie Okęcia do Warszawy

Historia Osiedla Gorzkiewki:

 • XIII-XIV w założenie wsi przez potomków rycerza Gotarda Rakowskiego
 • XV w pierwsze wzmianki o wsi szlacheckiej własności Zbarskich
 • 1451 lokacja na prawie chełmińskim wsi Gorzkiewki przez księcia mazowieckiego Bolesława IV
 • 1528 wieś staje się własnością Babickich
 • około 1628 wojewoda inowrocławski Rozrażewski, właścicielowi Gorzkiewek i Służewca, nabywa sąsiednią wieś Zbarż
 • 1886 wzniesienie Fortu VII Zbarż przez władze carskie na polach pomiędzy Gorzkiewkami a Zbarżem, co spowodowało zahamowanie rozwoju wsi
 • 1938 przyłączenie do Warszawy terenów na wschód od radomskiej linii kolejowej
 • 1951 przyłączenie do Warszawy terenów na zachód od radomskiej linii kolejowej.

Historia Osiedla Raków:

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą sprzed XVI wieku. Tak jak większość osiedli włochowskich, Raków należał do potomków rycerza Gotarda. W późniejszych latach miejscowość została przejęta przez rodzinę Rakowskich, którym to właśnie dzisiejsze osiedle zawdzięcza nazwę. W 1447 roku wieś została lokowana na prawie chełmińskim. Raków utrzymywał kontakty handlowe z pobliską Warszawą. Rozwój miejscowości podobnie jak pobliskich Solipsów został zahamowany przez władze carskie, które przystąpiły do budowy Twierdzy Warszawskiej.

Historia Osiedla Wiktoryn:

W XIX wieku miejscowość znana również pod nazwą Wiktorya. W 1932 roku wzdłuż jej granic przeprowadzono rozgałęzienie Elektrycznej Kolei Dojazdowej (EKD) do Włoch. W XIX wieku miejscowość ta należała do gminy Pruszków. Od 1945 roku stała się częścią Okęcia. W 1951 roku Okęcie włączono do granic Warszawy. Następnie Wiktoryn znalazł się w obrębie Ochoty i wchodził w jej skład do 1994 roku. Obecnie leży w granicach dzielnicy Włochy.

Historia Osiedla Salomea:

 • XV-XVI w. pierwsze wzmianki o wsi Opacz, własność Opackich herbu Prus, licząca 6 łanów
 • XIX w. wydzielenie ze wsi Opacz osady Salomea, w tym czasie działa tu wiatrak
 • 1927 przez Salomeę przeprowadzono tory Elektrycznej Kolei Dojazdowej i wieś uzyskuje połączenie z Warszawą
 • 1951 włączenie do Warszawy

Historia Osiedla Solipse:

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIV wieku. Solipce graniczyły wtedy z Czechowicami, Skoroszami oraz Porzucewem. Osada zaczęła rozrastać się kiedy jej właścicielem został Stanisław Rakowski. Był on również właścicielem sąsiednich Włoch. Miejscowości wkrótce zaczęły łączyć się ze sobą. Jej rozwój został uniemożliwiony przez władze rosyjskie. Obecnie Solipse należą do dzielnicy Włochy.

Historia Osiedla Załuski:

W XVI w. miejscowość należąca do rodziny Górków (stąd jej dawna nazwa - Górki). Doszczętnie spalona w czasie potopu szwedzkiego, przestała istnieć. W XVII w. na miejscu spalonej wsi powstał folwark Załuski, który został nazwany tak od nazwiska nowego właściciela. Załuski wraz z Okęciem zostały włączone do Warszawy w 1951. W 1994 stały się częścią Gminy Warszawa-Włochy.


Źródło - artykuł w Wikipedii,
autorzy: wikipedyści,
licencja: GNU FDL,
Źródło - artykuł w Warszawawikia,
licencja: GNU FDL,