Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy


Informacje o Bielanach

Bielany - dzielnica m.st. Warszawy, zajmująca obszar 3234 ha, tj. ponad 6% powierzchni miasta. Jest położona w północnej części miasta, na lewobrzeżnych tarasach Wisły. Jest jedną z najładniejszych i najbardziej zielonych warszawskich dzielnic. Dzielnicę zamieszkuje 136 485 mieszkańców, co stanowi 8,6% ogólnej liczby mieszkańców stolicy. Pod względem liczby mieszkańców jest to trzecia co do wielkości dzielnica. Mieszkańcy Bielan są społecznością stosunkowo młodą - około 20% mieszkańców jest w wieku przedprodukcyjnym, a ponad 60% w wieku produkcyjnym. Bielany położone są w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego (powierzchnia 38,5 tys. ha), który jest unikatowym kompleksem leśnym w skali europejskiej. Znaczna część terenu dzielnicy to obszary zieleni, które zajmują ponad 28% jej powierzchni. Bielany sąsiadują z innymi warszawskimi dzielnicami: Bemowem i Żoliborzem. Charakterystycznymi elementami bielańskiego krajobrazu są: m.in. Lasek Bielański, Park i Las Młociński oraz Las Bemowo. Lasek Bielański o powierzchni 130 ha jest rezerwatem krajobrazowym. Chroni on cenny starodrzew oraz bogaty świat owadów i ptaków. Na terenie dzielnicy znajdują się liczne ośrodki naukowo-dydaktyczne. Swoje siedziby ma tutaj cztery wyższe uczelnie. Przed nowym podziałem administracyjnym Warszawy Bielany wchodziły w skład dzielnicy Żoliborz. Obecnie są dzielnicami samodzielnymi. Od południa graniczą z Żoliborzem, od zachodu z Bemowem, wschodnią granicę Bielan stanowi Wisła. Północna granica Bielan jest równocześnie północną granicą Warszawy.

Według MSI Bielany dzielą się na obszary:
 • Chomiczówka
 • Huta
 • Las Bielański
 • Marymont-Kaskada
 • Marymont-Ruda
 • Młociny
 • Piaski
 • Placówka
 • Radiowo
 • Stare Bielany
 • Słodowiec
 • Wawrzyszew
 • Wólka Węglowa
 • Wrzeciono
Dużą powierzchnie dzielnicy Bielany zajmują tereny zielone :
 • Las Bielański
 • Las Młociński (Las Nowa Warszawa) i Park Młociński (Las Młociny)
 • Las Bemowo
 • Las im. Samuela Lindego
 • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Dęby Młocińskie"
 • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Olszyna"
 • Park przy Lesie Bielańskim
Ścieżki rowerowe :
 • Jedna ze ścieżek ma następujący przebieg: ul. Kasprowicza (od skrzyżowania z ul. Oczapowskiego) - al. Zjednoczenia - ul. Marymoncka - ul. Podleśna - Wisłostrada. Ścieżka ta łączy się ze Szlakiem Wisły
 • Druga ścieżka prowadzi od parku Olszyna do ul. Powstańców Śląskich (2,5 km)
Osiedle Chomiczówka

Jest osiedlem w warszawskiej dzielnicy Bielany. Granice rejonu określają ulice Powstańców Śląskich i Reymonta od wschodu, Wólczyńska od północy, Kalinowej Łąki i fosa Fortu Wawrzyszew od zachodu oraz Księżycowa od południa. W skład rejonu nie wchodzi Cmentarz Wawrzyszewski, jednak Chomiczówka obejmuje osiedle Stary Wawrzyszew.

Osiedle Huta

Huta to praktycznie rejon wyznaczony przez ogrodzenie Huty Warszawa, zlokalizowanej pomiędzy Wólką Weglową a Wawrzyszewem i Wrzecionem, a Młocinami i Radiowem. Granice biegnie mniej więcej wzdłuż ulic Improwizacji i Encyklopedycznej od północy, Nocznickiego od wschodu, Rokokowej i Wólczyńskiej od południa oraz Kabaretowej i Wóycickiego od zachodu.

Osiedle Marymont-Kaskada

Marymont-Kaskada wg MSI położone jest pomiędzy:
 • Al. Armii Krajowej od południa
 • ul. Marymoncka od zachodu
 • ul. Podleśna od północy
 • ul. Klaudyny - Mickiewicza od wschodu
Osiedle Marymont-Ruda

Marymont-Ruda to rejon wg MSI w dzielnicy Bielany w Warszawie. Rejon ten obejmuje dokładnie osiedle Ruda, powstałe na gruntach dawnej wsi o tej samej nazwie.

Marymont-Ruda wg MSI położony jest pomiędzy:
 • al. Armii Krajowej i most Grota-Roweckiego z dojazdami od południa
 • rzeka Wisła od wschodu
 • ul. Gwiaździsta i Podleśna od północy
 • ul. Klaudyny od zachodu
Nazwa Marymont przyjęta jest dla tego rejonu nieco na wyrost - obszar ten to dawna osada i folwark Ruda, o nieco starszej metryce niż sam Marymont, rozciągający się tak naprawdę po drugiej stronie trasy AK (w bielańskiej części mieścił się tylko zwierzyniec). Jest to nazwa o tyle myląca, że Marymont jest obecnie w dzielnicy Bielany i Żoliborz.

Osiedle Młociny

Młociny - osiedle i obszar wg MSI położony na warszawskich Bielanach w okolicach ul. Pułkowej, ul. Zgrupowania AK "Kampinos" i Huty Warszawa. Młociny graniczą od północy z gminą Łomianki, od wschodu przez Wisłę z warszawską gminą Białołęka, od południa z osiedlem na Wrzecionie i Lasem Bielańskim, od zachodu zaś z Wólką Weglową. Teren Młocin włączono do Warszawy w roku 1951.

Na terenie Młocin znajduje się bardzo wiele terenów zielonych, należą do nich m.in. Las Młociński, Park Młociński oraz Park Nowa Warszawa przy ulicy Michaliny. W XVI wieku tereny Młocin były królewskim zwierzyńcem. Właśnie te tereny upatrzył sobie w XVIII wieku Henryk Brühl i postawił tam swój zespół rezydencjonalny, istniejący do dziś.

Osiedle Piaski

Według MSI Piaski jest położone są pomiędzy:
 • al. Armii Krajowej od wschodu
 • ul. gen. Maczka od południa
 • ul. W. Broniewskiego od północy
 • al. W. Reymonta od zachodu
Osiedle Placówka

Placówka wg MSI znajduje się pomiędzy:
 • ul. Kazimierza Wóycickiego od północnego zachodu
 • ul. Wólczyńska od południa
 • ogrodzenie Huty Warszawa od północy i wschodu
Rejon ten położony jest pomiędzy Hutą a Cmentarzem Komunalnym Północnym i prawie połowę jego obszaru zajmują zakłady przemysłowe, zlokalizowane głównie przy ul. Palisadowej. W związku z bliskością dużego cmentarza okolica obfituje w zakłady kamieniarskie. Wg doniesień prasowych, w kwadracie Wólczyńska/Opłotek/ogrodzenie Huty Warszawa, planuje się zbudować zajezdnię autobusową MZA.

Osiedle Radiowo

Radiowo wg MSI położone jest pomiędzy:
 • ul. Estrady od zachodu
 • ul. Kampinoska i Księżycowa od południa
 • wschodnią fosą Fortu Wawrzyszew do skrzyżowania Wólczyńskiej z Nocznickiego (z Unitra Warel) od wschodu
 • ul. Wólczyńska i Loteryjki od północy
Na obszarze Radiowa znajduje się Kompostownia Radiowo, a znaczną część tego rejonu porasta las otaczający od północnego zachodu Lotnisko Babice i wciąż użytkowane wysypisko śmieci. Rejon ten jest jeszcze w dużej mierze niezabudowany i od początku lat 90. wchodzi tu powoli niska zabudowa podmiejska, ograniczona głównie bliskością kompostowni i niezrekultywowanego wysypiska.

Osiedle Stare Bielany

Międzywojenne osiedle mieszkaniowe położone współcześnie w granicach Bielan. Jako obszar MSI obejmuje terytorium ograniczone ulicami Marymoncką, Żeromskiego, Jarzębskiego, Broniewskiego, aleją Reymonta, Oczapowskiego, Kasprowicza i Lindego.

Osiedle Słodowiec

Wg MSI Słodowiec jest położony pomiędzy:
 • Al. Armii Krajowej od wschodu
 • ul. Władysława Broniewskiego od południa
 • ul. Stefana Żeromskiego od północy
 • ul. Jarzębskiego od zachodu
Podział ten nie obejmuje części Słodowca odciętego przez trasę AK na rzecz Żoliborza. Dzisiejszy Słodowiec leży na gruntach dawnej wsi Buraków i osady Słodowiec.

Osiedle Wawrzyszew

Wg MSI Wawrzyszew jest położony pomiędzy:
 • ul. Kasprowicza od północy
 • al. Reymonta – ul. Oczapowskiego od wschodu
 • ul. Wólczyńska z Cmentarzem Wawrzyszewskim po drugiej stronie ulicy od południa
 • ul. Nocznickiego od zachodu
Rejon wyznaczony przez MSI obejmuje jedynie Nowy Wawrzyszew i Cmentarz Wawrzyszewski, nie obejmuje natomiast Starego Wawrzyszewa, który znalazł się w obrębie Chomiczówki. Osiedle Wawrzyszew kończy się wcześniej niż rejon – bo na ulicy Sokratesa.

Osiedle Wólka Węglowa

Wólka Węglowa to osiedle w północnej części dzielnicy Bielany w Warszawie. Do Warszawy przyłączone w 1951 początkowo w składzie dzielnicy Żoliborz, od 1994 w dzielnicy Bielany.

W Wólce Węglowej znajduje się jeden z największych cmentarzy w Warszawie, Komunalny Cmentarz Północny. Planowane jest tu też zbudowanie drogi łączącej Kiełpin i Dziekanów Leśny (droga krajowa nr 7 Warszawa - Gdańsk) z budowaną obwodnicą Warszawy w rejonie Powązek. Planowane tu było również powstanie muzeum historycznego obszaru Puszczy Kampinoskiej, lecz ostatecznie powstało ono w Granicy koło Kampinosu.

Osiedle Wrzeciono

Według MSI Wrzeciono jest zlokalizowane pomiędzy:
 • ul. Marymoncką od północnego wschodu
 • ul. Lindego od południowego wschodu
 • ul. Kasprowicza od południowego zachodu
 • ogródkami działkowymi wzdłuż ul. Nocznickiego od północnego zachodu
Główną osią rejonu Wrzeciono jest ulica Przy Agorze i Wrzeciono, skąd nazwę wzięło również osiedle zbudowane w latach 50. po likwidacji lotniska Młociny. Centralnym punktem jest tu SDH Agora i kościół Niepokalanego Poczęcia NMP.

Las Bielański

Rezerwat przyrody Lasek Bielański jest rezerwatem przyrody położony na terenie Lasu Bielańskiego, pozostałości po Puszczy Mazowieckiej, w dzielnicy Bielany, podkrywający się z rejonem Miejskiego Systemu Informacji "Lasek Bielański". Las znajduje się wewnątrz ulic Marymonckiej, Prozy, Wybrzeża Gdańskiego, Gwiaździstej i Podleśnej, a rezerwat zajmuje jego większą część. Wewnątrz lasu główną drogą jest ulica Dewajtis.

Głównym celem rezerwatu jest ochrona fragmentu Puszczy Mazowieckiej, a także próba doprowadzenia drzewostanu do postaci naturalnej sprzed okresu, gdy oddziaływało na nie wielkie miasto. Dokonuje się tego poprzez usuwanie roślin obcych dla Puszczy Mazowieckiej, jak robinie czy dąb czerwony.

Las Bielański ma urozmaiconą rzeźbę terenu, schodząca powoli w kierunku Wisły. Wyróźnia sie w nim 4 tarasy obniżające się w kierunku rzeki. Najwyżej położony fragment to taras bielański, fragment polodowcowej równiny porośniety grądem wysokim. Przecina ją pozostałość po płynącym to kiedyś Potok Bielański, który dziś jest tylko okresowym strumieniem. Taras bielański znajduje się 20 metrów nad poziomem Wisły, a jego kraniec znajduje się na skarpie przy Wisłostradzie.

Poniżej znajduje się taras pradoliny Wisły, pokryty niegdyś ruchomymi wydmami, które z czasem zarosły roślinnością. Dominującym gatunkiem drzew w tym drzewostanie jest sosna. Niżej znajduje się taras nadzalewowy, porośnięty grądem niskim. Najbliżej koryta Wisły mieści się taras zalewowy, dziś porośnięty olchami. Nim przepływał kiedyś potok Rudawka, mający swe źródła w Lasku na Kole.

Przez rezerwat biegnie ścieżka przyrodnicza, składająca się z 13 przystanków.

Las Młociński

Jest wielkopowierzchniowym terenem leśnym o powierzchni ok. 100 hektarów, położony na warszawskich Bielanach ograniczony:
 • od północy: granicą Warszawy
 • od wschodu: ulicą Pułkową
 • od południa: ulicą Kazimierza Wóycickiego i ulicą Dziekanowską
 • od zachodu: ulicą Estrady
W Lesie Młociński mieszka wiele dzikich i rzadko spotykanych gatunków zwierząt i roślin, określany jest jako część wielkiego korytarza ekologicznego, który łączy dolinę środkowej Wisły z Puszczą Kampinoską. Las Młociński to także groby nieznanych żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r. Przez Las Młociński płynie Kanał Młociński.

Źródło - artykuł w Wikipedii,
autorzy: wikipedyści,
Źródło - artykuł w Warszawawikia,
autorzy: wikiapedyści,
licencja: GNU FDL,
licencja: GNU FDL,