Wizytówka firmy: WILANOWSKIE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO-ARTYSTYCZNE

Kontakt: WILANOWSKIE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO-ARTYSTYCZNE
targeo
ul. Sarmacka 1A lok.2 02-872 Warszawa
tel.kom.781 303 401
Opis firmy i działalności:

Każde dziecko jest inne, wyjątkowe, ale wszystkie dzieci mają marzenia. Pragniemy nauczyć je, jak dążyć do gwiazd, do spełniania marzeń. Dzięki troskliwej opiece, poczuciu bezpieczeństwa, edukacji zapewniającej wszechstronny rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny i społeczny, a także rozwijaniu kreatywności i wyobraźni twórczej, odkrywaniu indywidualnych talentów, pozwalamy dzieciom rozwinąć skrzydła. „Sięgamy gwiazd”.

Bardzo zależy nam, aby nasze przedszkolaki poddane wszechstronnej stymulacji, rozbudzeniu ambicji i pracowitości, zyskały solidne podstawy, które w przyszłości pozwolą im stać się szczęśliwymi, mądrymi ludźmi o otwartych umysłach i silnym poczuciu własnej wartości, wrażliwymi, umiejącymi współpracować z innymi zachowując własną indywidualność.

Kameralne warunki, jakie stworzyliśmy pozwolą dostrzec wyjątkowość każdego dziecka, podejść indywidualnie do jego potrzeb, możliwości, predyspozycji i talentów. Jednocześnie uczymy tolerancji, wzajemnej akceptacji dla odmiennych cech innych ludzi.

Wspieramy dzieci w dążeniu do samodzielności i niezależności, uczymy odpowiedzialności za siebie i innych. Dzięki naszej pomocy nawiązywanie nowych kontaktów społecznych jest dużo łatwiejsze.

Nasi pedagodzy i specjaliści służą fachową radą wspomagając rodziców w ich codziennym trudzie wychowania.

Szeroki wachlarz zajęć inspiruje dzieci do zdobywania nowych umiejętności i wiedzy. Poprzez zajęcia artystyczne (plastyczne, ceramiczne, muzyczne, teatralne, dramę), wiele zabaw sportowych i edukacyjnych rozwijamy ciekawość, aktywność i samodzielność przedszkolaków. Pozwala to na przyswajanie wiadomości i kształtowanie umiejętności, zapewniając dziecku najlepsze szanse edukacyjne w atmosferze dobrej zabawy.

Produkty, usługi, marki:

Program Wilanowskiego Przedszkola jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

    Wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody pracy z dziećmi, m.in.:

  • Glottodydaktyka – B. Rocławskiego
  • Dziecięca matematyka – E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • Ruch rozwijający – W. Sherborne
  • Mobilna Rekreacja Muzyczna – M. Kieryła
  • Pedagogika Zabawy
  • Klanza
  • Drama
  • Elementy kinezjologii edukacyjnej

Mamy również szereg własnych programów autorskich.

Powrót: Wilanów > przedszkola
| 455
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin