Wizytówka firmy: VEPT CONSULTING Sp. z o.o.

Kontakt: VEPT CONSULTING Sp. z o.o.
targeo
ul. Igańska 24 04-083 Warszawa
tel.kom.604 286 227
Opis firmy i działalności:

Priorytetem naszej działalności jest jakość świadczonych przez nas usług, za którą ponosimy pełną odpowiedzialność oraz dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i oczekiwań każdego z naszych klientów, zapewniając w ten sposób ich bezpieczeństwo podatkowe. W trosce
o najwyższą jakość usług ściśle współpracujemy z prawnikami, doradcami podatkowymi oraz biegłymi rewidentami. W naszej działalności, jako podmiot przetwarzający dane osobowe stosujemy wszelkie procedury związane z RODO i bezwzględnie stosujemy zasadę zachowania całkowitej poufności przetwarzanych informacji i dokumentów.

Działalność naszego biura rachunkowego objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z przepisów prawa. Posiadamy również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wariancie rozszerzonym, znacznie przekraczającym zakres ubezpieczenia podstawowego/obowiązkowego. Przestrzegając zasady bezwzględnej poufności w stosunku do informacji naszych klientów jesteśmy w stanie świadczyć im bardzo osobiste usługi, chroniąc zarazem ich prywatność.

Usługi księgowe prowadzone są przy użyciu sprzętu komputerowego w oparciu o licencjonowane oprogramowanie zgodne z wymogami Ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych i innych przepisów. W działalności wykorzystujemy też szyfrowane systemy zewnętrzne do przesyłania i archiwizacji dokumentacji w wersji elektronicznej. Naszą filozofią jest efektywna praca, co daje odzwierciedlenie we współpracy z naszymi klientami. Obsługujemy kilkadziesiąt przedsiębiorstw, głównie zarządzanych przez obcokrajowców.

Produkty, usługi, marki:

Rodzaje świadczonych usług:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i rejestrów pomocniczych spółek prawa handlowego.
  • Prowadzenie podatkowych książek przychodów i rozchodów oraz związanych z nimi ewidencji pomocniczych.
  • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych.
  • Obsługa kardowo-płacowa -naliczanie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
  • Prowadzenie bieżącej dokumentacji w tym zakresie oraz doradztwo w sprawach płacowych i kadrowych, połączone z bieżącym raportowaniem wg. ustalonych procedur.
  • Doradztwo w dziedzinie księgowości, planowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych.
  • Doraźne usługi z wybranych czynności księgowych.
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin