Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO Warszawa-Żoliborz

Kontakt: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO Warszawa-Żoliborz
ul. Szajnochy Karola 8 01-637 Warszawa
targeo
tel.22 116 68 00
Opis firmy i działalności:

W pierwszych latach powojennych, ze względu na sytuację demograficzno-infrastrukturalną, wynikającą z niemal całkowitego zniszczenia Warszawy podczas powstania oraz eksterminacji i wysiedlenia ludności cywilnej, na Żoliborzu działała jedna przychodnia.

Szybki rozwój dzielnicy i dynamiczny wzrost liczby mieszkańców, spowodowany m.in. powstaniem Huty ”Warszawa” oraz budową nowych osiedli mieszkaniowych sprawił, że na początku lat siedemdziesiątych było już osiemnaście przychodni rejonowych (obowiązywała wówczas rejonizacja) na terenie Żoliborza, Bielan oraz terenów przyległych. Placówki podlegały dzielnicowym Wydziałom Zdrowia, które z kolei były podporządkowane Wydziałowi Zdrowia m. st. Warszawy.

W wyniku reorganizacji systemu ochrony zdrowia w 1972 roku powołano Zespoły Opieki Zdrowotnej w połączeniu ze szpitalami. Pierwszy taki ZOZ powstał na terenie Żoliborza i obejmował również Bielany, Izabelin i Łomianki. Siedziba dyrekcji i administracji ZOZ-u mieściła się w Szpitalu Bielańskim. W takim kształcie ZOZ funkcjonował do 1996 roku, kiedy to nastąpiło administracyjne oddzielenie lecznictwa otwartego od lecznictwa szpitalnego.

W następstwie tych zmian utworzony został Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, a nowo powołana dyrekcja przeniosła się w marcu 1997 roku do przychodni przy ul. Szajnochy 8. W 1998 roku Zakład uzyskał samodzielność i został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, którego organem założycielskim jest m. st. Warszawa.

Lata 1998-2006 w działalności SPZZLO Warszawa-Żoliborz to okres gruntownych przemian, spowodowanych przede wszystkim reformą sektora zdrowia w Polsce – odejściem od systemu budżetowego i powstaniem Kas Chorych (później Narodowego Funduszu Zdrowia).

W 1998 roku w skład SPZZLO Warszawa-Żoliborz wchodziło 18 jednostek, w tym część znajdujących się w budynkach spółdzielczych. Przychodnie prowadziły działalność w wąskim zakresie, za to były bardzo kosztowne w utrzymaniu. Jednym z pierwszych działań były zmiany polegające na przeniesieniu poradni z lokali dzierżawionych do pomieszczeń w budynkach SPZZLO Warszawa-Żoliborz. Na początku 2000 roku od SPZZLO Warszawa-Żoliborz odłączył się Wiejski Ośrodek Zdrowia w Izabelinie.

W 2005 roku stanowisko dyrektora objęła Małgorzata Zaława-Dąbrowska. Od 2009 roku, kiedy to uruchomiono przychodnię przy ul. Sieciechowskiej 4, w skład SPZZLO Warszawa-Żoliborz wchodzi dwanaście placówek.

2 lipca 2018 roku została uruchomiona nowoczesna przychodnia przy ul. Klaudyny 26B, która zastąpiła dotychczas funkcjonującą placówkę przy ul. Klaudyny 32.

Produkty, usługi, marki:

Zakład prowadzi działalność leczniczą polegającą na:

 • Udzielaniu świadczeń zdrowotnych obejmujących działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, ustawy lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 • Promocji zdrowia poprzez promowanie zdrowego stylu życia i edukację.

Do zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących dziedzinach medycyny:

 • medycyny rodzinnej
 • dermatologii i wenerologii
 • neurologii
 • chorób płuc
 • chirurgii ogólnej
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • położnictwa i ginekologii
 • urologii
 • kardiologii
 • radiologii i diagnostyki obrazowej
 • rehabilitacji medycznej
 • reumatologii
 • stomatologii zachowawczej z endodoncją
 • stomatologii dziecięcej
 • diagnostyki laboratoryjnej
 • psychiatrii
 • alergologii
 • otolaryngologii dziecięcej
 • okulistyki
 • kardiologii dziecięcej
 • psychiatrii dzieci i młodzieży
 • audiologii i foniatrii
 • diabetologii
 • otolaryngologii
 • medycyny pracy
 • zdrowia publicznego
 • onkologii klinicznej
 • geriatrii
 • hematologii
 • pediatrii
 • promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
 • protetyki stomatologicznej
 • chorób wewnętrznych
 • endokrynologii
 • gastroenterologii

Zadania:

 • Zakład uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny.
 • Zakład uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Podległe przychodnie:

 • Conrada 15
 • Elbląska 35
 • Felińskiego 8
 • Klaudyny 26 B
 • Kleczewska 56
 • Kochanowskiego 19
 • Kochowskiego 4
 • Sieciechowska 4
 • Szajnochy 8
 • Wrzeciono 10 C
 • Żeromskiego 13
 • Szpitalna 6 (Łomianki)

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ):

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)
 • Rehabilitacja Lecznicza (REH)
 • Stomatologiczna Opieka Zdrowotna (STM)
 • Zdrowie Psychiczne (PZP)
 • Uzależnienie od alkoholu

Diagnostyka medyczna:

 • Kompleksowa diagnostyka laboratoryjna
 • Audiometria
 • Cytologia
 • Densytometria
 • Echo serca dla dorosłych
 • Echo serca dla dzieci
 • EKG
 • EMG
 • Gastroskopia
 • Holter
 • Kolonoskopia
 • Mammografia
 • OCT
 • Perymetria
 • Próba wysiłkowa
 • Rezonans magnetyczny
 • RTG
 • Spirometria
 • Tomografia komputerowa
 • USG
 • USG Doppler
Ilość odsłon: 113