Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 Tarchominek

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 Tarchominek
ul. Pancera 3 03-187 Warszawa
targeo
tel.kom.785 866 930
Opis firmy i działalności:

Historia przedszkola:

 • 1989 - Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w zaadaptowanych pomieszczeniach budynku przy ul. F. Pancera 8. Zostały utworzone trzy oddziały przedszkolne.
 • 1992 - W nowym obiekcie, który budowano z myślą o przedszkolu powstała na prośbę mieszkańców szkoła podstawowa.
 • 2000 - Szkoła podstawowa została przeniesiona do nowej siedziby przy ul. Strumykowej, a zwolniony budynek adoptowano na potrzeby przedszkola dokonując gruntownego remontu oraz wielu przeróbek budowlanych.
 • 2001 - Pod koniec roku 2001 przedszkole otrzymało nową siedzibę przy ul. F. Pancera 3. Zorganizowano tutaj pięć oddziałów, do których uczęszcza ponad setka dzieci. Z dawnej siedziby przy ul. F. Pancera 8 zostały utworzone oddziały zamiejscowe, do których uczęszcza około 60 przedszkolaków.
 • Dyrektorem przedszkola była mgr Ewa Szypryt, a wicedyrektorem mgr Renata Sielska.
 • 2020 - Od 28 sierpnia 2020 roku p.o. dyrektora, a od 01 września 2021 roku Dyrektorem Przedszkola jest mgr Amelia Pergół, obowiązki wicedyrektora pełni mgr Renata Sielska.

Imię „Tarchominek” zostało wybrane w drodze konkursu ogłoszonego wśród przedszkolaków, rodziców i pracowników przedszkola. Tarchominek to baśniowy ludek, pełen życzliwości wobec otaczającego świata, żyjący i obserwujący zachodzące na osiedlu zmiany. Pomaga on dzieciom w poznawaniu lokalnego środowiska, znanych i bezpiecznych miejsc, ale także dalszych okolic Warszawy, Polski, a nawet Europy. Uczy on dzieci uprzejmości, koleżeństwa, dobroci, serdeczności i pomocy innym będącym w potrzebie.

Wymyślony stworek, nowy przyjaciel, pobudza ich wyobraźnię do wymyślania ciekawych przygód, bajek z jego udziałem i tworzenia interesujących prac plastycznych o nim. Tarchominek jest zawsze uśmiechnięty, a uśmiech jest wspaniałym lekarstwem na wszystkie dziecięce smutki. Mamy nadzieję, że Tarchominek sprawi, ze przedszkolaki lepiej i szybciej będą adaptować się do nowych warunków przedszkola. Będzie on ich zapraszał do wspólnej zabawy i nauki. Sprawi, że nazwa „Tarchominek” kojarzyć się będzie z uśmiechem, ciepłem i radością.

Nadane imię jest wyróżnikiem dla naszego przedszkola, a jednocześnie drogowskazem w poszukiwaniu naszej placówki na mapie Warszawy. Tarchominek przybrał postać wesołego chłopczyka, który bawi się z dziećmi w przedszkolu.

Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 Rada Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Uchwałą Nr XXXIX/ 182/09 dnia 3 lutego 2009 r. wystąpiła do Rady m.st. Warszawy z wnioskiem o podjecie uchwały w sprawie nadania imienia „Tarchominek” Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 przy ul. F. Pancera 3 w Warszawie. Rada m.st. Warszawy przychyliła się do wniosku podejmując w dniu 14 maja 2009 r. w tej sprawie Uchwałę Nr LV/1557/2009. Podczas uroczystości w dniu 1 grudnia 2009 r. niniejszy akt został wręczony Dyrektorowi przedszkola Pani Ewie Szypryt.

Przedszkole tworzy warunki emocjonalno-motywacyjne do wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Edukacja przedszkolna jest dla dziecka wielką przygodą poznawania i rozumienia siebie i świata. Przedszkole zaś jest miejscem zdobywania umiejętności rozwijających dziecięcą aktywność skierowaną ku sobie, ku ludziom, ku światu.

Produkty, usługi, marki:

Organizacja przedszkola:

 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 jest publiczną placówką dla dzieci będących mieszkańcami Warszawy.
 • Organem prowadzącym przedszkole jest miasto stołeczne Warszawa.
 • Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty.
 • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział grupujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień i stopnia rozwoju.
 • Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
 • W oddziałach integracyjnych liczba dzieci powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
 • Przedszkole jest placówką 8–oddziałową, pięć oddziałów mieści się w przedszkolu przy ul. F. Pancera 3, a trzy oddziały zamiejscowe usytuowane są przy ul. F. Pancera 8.
 • Poszczególne oddziały powierzone są opiece dwóch nauczycieli, w oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów (logopeda, psycholog).
 • Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 • Podczas letniej przerwy wakacyjnej przedszkole może pełnić dyżur.

Dążymy do:

 • kształtowania postawy twórczej dziecka poprzez rozwijanie wrażliwości na problemy, rozwijanie płynności, giętkości i oryginalności myślenia oraz kształtowania optymizmu i odporności na niepowodzenia
 • kształtowania zachowań asertywnych, rozwijania postawy empatycznej, wzmacniania samooceny dziecka oraz będziemy uczyć dzieci rozpoznawania własnych i cudzych emocji, a także sposobów radzenia sobie z nimi
 • kształtowania prawidłowych relacji z grupą rówieśniczą, umiejętności pracy w zespole, rozumienia i właściwej interpretacji ról społecznych oraz umiejętności skutecznego słuchania i rozumienia innych ludzi;
 • kształtowania postaw prozdrowotnych poprzez nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej
 • uwrażliwiania dzieci na niebezpieczeństwa związane z uczestnictwem w ruchu drogowym oraz wszelkie, potencjalne zagrożenia istniejące w najbliższym otoczeniu
Godziny otwarcia:

Przedszkole jest czynne w godzinach 7:00-17:30.

Ilość odsłon: 118