Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE z Oddziałami Integracyjnymi nr 442

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE z Oddziałami Integracyjnymi nr 442
ul. Św.Jacka Odrowąża 23 03-310 Warszawa
targeo
tel.22 290 24 20
Opis firmy i działalności:

Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi to miejsce wyjątkowe, najbardziej wyjątkowe, jednak jest tam dziecko. Każde dziecko jest mądre i twórcze i może odnieść sukces jeśli tylko dostanie na to szansę.

Przedszkole będzie realizowało bogaty program edukacyjny i programy własne, artystyczne oraz terapeutyczne preferując działalność terapeutyczno-artystyczną, ekologiczną w oparciu o najnowsze technologie informatyczne. Nasi wychowankowie to przyszli ludzie kultury, nauki, sztuki, biznesu, dyplomaci, ludzie wartościowi żyjący z pasją.

Przedszkole może stać się dzięki nowatorskiej koncepcji placówką referencyjną, demonstracyjną, liderem nowych technologii. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz nauczycieli specjalistów m.in. logopedę, terapeutę pedagogicznego, terapeutę integracji sensorycznej, psychologa, pedagoga.

Produkty, usługi, marki:

Kierunki pracy dydaktyczno – wychowawczej:

 • stwarzanie warunków do twórczego rozwoju,
 • promowanie działań twórczych w sferze plastycznej, muzycznej, konstrukcyjnej i teatralnej,
 • rozwijanie dziecięcych pasji!

Założenia programowe:

 • Opieka, wychowanie i edukacja przebiegać będą w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa uwzględniając również możliwości psychofizyczne każdego dziecka.
 • Terapia, inspiracja, rozwój , twórcze myślenie, sukces, optymizm, poczucie własnej wartości oraz godności to podstawowe kierunki planu wychowawczego zgodnego z Programem Wychowania Przedszkolnego
 • Nauka poprzez zabawę rozwijając zainteresowania i zdolności

Funkcjonowanie i działalność przedszkola:

 • Przedszkole jest wielooddziałowe (4 oddziały) dla dzieci w wieku 3 do 5 lat w trzech grupach wiekowych: 3 latki, 4 latki, 5 latki.
 • Przedszkole będzie posiadało oddziały integracyjne.
 • Opieka, wychowanie i edukacja przebiegać będą w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa uwzględniając również możliwości psychofizyczne każdego dziecka.
 • Terapia, inspiracja, rozwój , twórcze myślenie, sukces, optymizm, poczucie własnej wartości oraz godności to podstawowe kierunki planu wychowawczego zgodnego z Programem Wychowania Przedszkolnego
 • Budynek w którym mieści się przedszkole jest nowe o nowoczesnej infrastrukturze. Architektura budynku jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Oferujemy opiekę specjalistyczną (realizacja orzeczeń oraz opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) oraz logopedy i psychologa.
 • Przedszkole posiadać będzie oddziały integracyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)
 • Oferujemy dzieciom zgodne ze wszystkimi zaleceniami dietetyka – posiłki przygotowywane we własne kuchni, zapewnimy stały  dostęp do wody pitnej.

Charakterystyka przedszkola:

 • Przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku w sąsiedztwie Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej.
 • Sale przedszkolne mają bezpośredni dostęp na wewnętrzne patio, zaplanowano też ogrodzony plac zabaw.
 • Nazwy grup związane będą z kolorami sal: zielona, niebieska, żółta i pomarańczowa.
 • Oddzielna sala rekreacyjna planowana jest jako scena teatralna, kinowa lub  studio zajęć dodatkowych w tym multimedialnych.

Przystosowanie placówki dla dzieci niepełnosprawnych:

 • Podjazd przy wejściu dla dzieci lub rodziców poruszających się na wózku inwalidzkim
 • Jednopoziomowe usytuowanie sali pomieszczeń dla dzieci
 • Sale znajdują się w ciągu architektonicznym w promenadzie co ułatwia    przemieszczanie się
 • Wszystkie pomieszczenia połączone wspólnym korytarzem co ułatwia komunikację i poruszanie się niepełnosprawnym
 • Łazienki dostosowane są do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (uchwyty, dostęp do urządzeń sanitarnych)
 • Oznakowanie sal dydaktycznych ułatwiające poruszanie się po obiekcie
 • Duże okna (szyby antywłamaniowe), pomieszczenie bardzo dobrze doświetlone
 • Gabinety terapeutyczne

Formy zajęć:

 • zajęcia dydaktyczne
 • zajęcia terapeutyczne
 • zabawy tematyczne, badawcze, integracyjne,
 • spacery
 • wycieczki
 • zajęcia sportowe
 • warsztaty
 • zajęcia on- line
 • spektakle
 • zajęcia z wykorzystaniem najnowszych technologii IT
 • zajęcia dodatkowe

Oferta dla dzieci:

 • Oferta grupy dzieci - 3-letnich. Dzieciom , które przychodzą do naszego przedszkola organizujemy zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane do możliwości oraz zainteresowań  dzieci. Szczególnie zwracamy uwagę na okres adaptacyjny by dzieci mogły jak najszybciej odnaleźć się w nowej roli przedszkolaka. Zajęcia organizowane są zgodnie z podstawą programową  z wykorzystaniem metod aktywnych i kreatywnych. Grupę  prowadzi dwóch nauczycieli pracujących w systemie zmianowym oraz i pomoc nauczyciela. Maluchy uczestniczą we wszystkich uroczystościach oraz korzystają z pełnej oferty przedszkolnej. Pasowanie na przedszkolaka jest to ważne i radosne  wydarzenie dla całej społeczności przedszkolnej.
 • Oferta grupy dzieci   4-latnich. Grupie czterolatków zapewniamy warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu nowych umiejętności oraz wiedzy podczas warsztatów i zabaw   kreatywnych . Nauczyciele pracując  z dziećmi dbają o ich bezpieczeństwo, budowanie systemu wartości oraz postaw moralno – społecznych oraz kompetencji i umiejętności interpersonalnych. Nauczyciele dbają o rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu. Uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych , warsztatach, koncertach, wycieczkach również w formie on – line wpływa pozytywnie na wszechstronny rozwój dziecka.
 • Oferta grupy dzieci 5-letnich. W naszym przedszkolu planowana jest od września 2021 r.  jedna grupa  dzieci 5-letnich,. Podstawa pracy  w oddziale dzieci 5-letnich jest zabawa i różnorodna działalność dziecka, umożliwiająca prawidłowy rozwój. Zajęcia prowadzimy  w oparciu o nową „Podstawę programową”. W sposób wszechstronny kształtujemy u przedszkolaków postawy, nawyki i umiejętności niezbędne do osiągnięcia gotowości kontynuowania dalszej edukacji. Tworzymy warunki do wyrażania siebie poprzez ekspresję plastyczną, muzyczną i ruchową. Dzieci biorą czynny udział w życiu placówki( uroczystości przedszkolne, akcje, przedsięwzięcia prozdrowotne, proekologiczne, edukacja kulturalna). W grupie dzieci 5-letnich po obiedzie prowadzone są zajęcia  relaksacyjne. To czas odpoczynku, kiedy dzieci słuchają  muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela. Poszerzamy tematykę zainteresowań dzieci , rozwijamy  wyobraźnię, wrażliwość oraz  wiedzę. Wprowadzamy różne innowacje pedagogiczne. Pracujemy i bawimy się w przyjaznej atmosferze, zapewniając poczucie bezpieczeństwa. Nasi rodzice są partnerami współuczestniczącymi w życiu przedszkola. Zapewniamy zajęcia terapeutyczne i kompensacyjne zgodnie z zaleceniami dla dzieci  które mają takie zalecenia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Zajęcia dodatkowe:

 • Rytmika
 • Zajęcia koordynacyjne z elementami tańca
 • Plastyka ruchu
 • Uwrażliwianie słuchu muzycznego
 • Warsztaty tematyczne – poznawanie instrumentów muzycznych
 • Praca zdalna ze specjalistą – warsztaty muzyczne
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
 • Zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe, Gimnastyka dla smyka
 • Muzykoterapia
 • Choreoterapia
 • Języki obce
 • Teatr Zabawy
 • Teatroterapia kreatywna
 • Terapia ręki
 • Trening Umiejętności społecznych ( TUS )
 • Rozwijające zajęcia sportowe
 • Zajęcia taneczne
 • Bajkoterapia
 • Zajęcia kulinarne
 • Sensoplastyka
 • Zajęcia taneczne dla 3 latków
 • Choreoterapia dla dzieci 4, 5 letnich
Godziny otwarcia:

Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 0d 6.30 – 17.00.

Ilość odsłon: 215