Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 78

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 78
ul. Lechicka 12d 02-156 Warszawa
targeo
tel.22 846 09 61
Opis firmy i działalności:

Przedszkole Nr 78, zlokalizowane jest na terenie dzielnicy Włochy przy ul. Lechickiej 12d. Placówka jest przedszkolem publicznym. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty a organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. Organami przedszkola jest dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców. Obsługę finansową prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Włochy m. st. Warszawy.

Przedszkole posiada dobre warunki do realizacji zadań statutowych. Zajmuje budynek wolnostojący. Wokół budynku znajduje się rozległy, ogrodzony i zagospodarowany teren ogrodu przedszkolnego, wyposażony w urządzenia i sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych dla dzieci na świeżym powietrzu. Jest w nim dużo zieleni: drzew, trawników, krzewów oraz rabatek kwiatowych zakładanych i pielęgnowanych przez dzieci i nauczycieli.

W przedszkolu znajduje się pięć sal dydaktycznych z łazienkami, sala muzyczno- ruchową wyposażona w przybory i przyrządy do prowadzenia ćwiczeń porannych i gimnastycznych, zabaw ruchowych oraz swobodnej aktywności dzieci. Sale dla dzieci są przestronne, funkcjonalne, przytulne i bezpieczne urządzone, wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki rekreacyjne, kąciki zainteresowań i sprzęt do zabaw i gier. Pomoce dydaktyczne i zabawki dostosowane są do wieku i potrzeb dzieci, różnorodne pod względem tematycznym. Pozwalają na indywidualny rozwój dziecka zgodny z jego zainteresowaniami oraz realizację programów dopuszczonych do użytku przedszkolnego w poszczególnych grupach wiekowych. Spełniają normy bhp, są estetyczne, łatwe w utrzymaniu higieny. Przedszkole jest estetyczne, sukcesywnie zmieniające swój wizerunek wewnętrzny jak i zewnętrzny.

Przedszkole nasze jest placówką działającą na rzecz dziecka, działającą w porozumieniu i przy udziale rodziców. Jesteśmy otwarci na propozycje zmian mogących wpłynąć na lepszą i efektywniejszą pracę. Naszym nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój dzieci, kształtowanie w nich poczucia własnej wartości i uświadomienie własnej niepowtarzalności. Dążymy do tego, aby dzieci opuszczając nasze mury były dobrze przygotowane nie tylko do podjęcia nauki w szkole, ale do radzenia sobie z problemami życia codziennego. Pragniemy by dzieci poznawały swoje prawa, by widziały w drugim człowieku partnera do zabawy, do pracy. Staramy się angażować rodziców w życie przedszkola, bo przecież przedszkole jest drugim domem dla dzieci.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody. Tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy. W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym lub wyrównawczym, prowadzone przez nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu wypełniają zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli,  swobodne zabawy inicjowane przez dzieci oraz takie zajęcia jak - rytmika – poniedziałek, środa czy tańce, zajęcia dodatkowe nie kolidują z zajęciami organizowanymi w ramach pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola. Dzieci objęte są stałą bezpłatną opieką specjalistyczną psychologa i logopedy.

Produkty, usługi, marki:

Atuty przedszkola:

 • Przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom – dbamy o harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka,
 • Wszyscy szanujemy siebie, innych i wszystko co nas otacza – jesteśmy cząstką przyrody,
 • Nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe i chętnie uczestniczą w dalszym doskonaleniu, są otwarci na wszelkie nowości i potrafią z nich czerpać wiedzę,
 • Rodzice chętnie uczestniczą w życiu przedszkola.

Działalność programowa:

 • “Program wychowania przedszkolnego”– Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo
 • “Nasze przedszkole”– Wiesława Żaba-Żabińska
 • Pracujemy także metodą E. Gruszczyk – Kolczyńskiej “Dziecięca matematyka”

Dodatkowo w przedszkolu realizowane są:

 • Program ekologiczny - dzięki realizacji przedsięwzięć związanych z ekologią udało się uwrażliwić dzieci na piękno otoczenia przyrodniczego oraz rozbudzić zainteresowanie problematyką jego ochrony. Cele: Zapoznawanie dzieci ze skutkami zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby, ze skutkami nadmiernego hałasu. Dzieci poznały też celowość takich czynności jak chociażby segregowanie śmieci. Zachęcanie dzieci aby swoją wiedzę przeniosły do domów i tam też starały się przestrzegać pewnych zasad.
 • “Trzylatek przedszkolakiem” - program adaptacyjny. Cele: stworzenie warunków organizacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych do właściwej adaptacji dziecka w przedszkolu czyli między innymi: -ośmielenie dzieci, budzenie wiary we własne możliwości, -zapoznanie z pomieszczeniami przedszkola, poznanie zasad bezpiecznego poruszania się i zabaw na terenie przedszkola i ogrodu, oswojenie się z przedszkolem, -wdrażanie do wspólnej zabawy, -uświadomienie dzieciom, że rodzice je kochają i zawsze zabiorą do domu.
 • Zajęcia logopedyczne z dziećmi mającymi wady wymowy. Cele: – kształcenie umiejętność poprawnej wymowy (sprawność narządów artykulacyjnych, umiejętność poprawnego oddychania, płynność i rytmiczność wypowiedzi doskonalenie słuchu fonematycznego). Opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci wymagające pomocy logopedy. Wszystkie programy zostały zaopiniowane i zatwierdzone przez radę pedagogiczną i radę rodziców.
 • „Mówię wyraźnie”- program wspierający sprawność narządów artykulacyjnych. Cele: doskonalenie mowy już ukształtowanej; wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
 • “Czyste powietrze wokół nas”- program profilaktyczny (program realizowany w grupie JEŻYKÓW I SÓWEK). Cele: wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy; zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń
Godziny otwarcia:

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 17.30. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane, inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

Zajęcia logopedyczne odbywają się w poniedziałek 7:00-17:00 i piątek 7:00-14:00.

Ilość odsłon: 151
Powrót: Włochy > przedszkola