Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 72

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 72
al. Solidarności 72b 00-145 Warszawa
targeo
tel.22 621 14 81
Opis firmy i działalności:

Od 1 września 2007 roku - zmieniliśmy siedzibę - przenieśliśmy się z lokalu przy ul. Koszykowej 3 do wolnostojącego budynku z ogrodem w Al. Solidarności 72B (przy Placu Bankowym na tyłach kina „MURANÓW”). Nasza dewiza, to „Szczęśliwe dzieciństwo”, czyli bezpieczeństwo, zdrowie, miłość (akceptacja, otwartość i szacunek dla innych), kreatywność, poczucie własnej wartości. Przyjmujemy dzieci z alergiami w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci bez alergii w przypadku wolnych miejsc.

Zapewniamy właściwe warunku zdrowotne poprzez przestrzeganie indywidualnych diet każdego dziecka z alergią pokarmową i ograniczanie, w miarę możliwości, wpływu szkodliwych alergenów uczulających dzieci z alergią wziewną i kontaktową. Stwarzamy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju, bezpiecznych i twórczych działań w atmosferze bezwarunkowej akceptacji.

Wspieramy rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci, budując w atmosferze zaufania i szczerości jednolity model działań wychowawczo-edukacyjnych. Nasze Przedszkole jest placówką publiczną podlegającą Urzędowi Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Poza ciekawą ofertą zajęć realizowanych metodami aktywnymi w ramach podstawy programowej proponujemy także dla chętnych zajęcia dodatkowe.

Przedszkole Nr 72 istnieje od 1986 roku. Jest placówką specjalistyczną dla dzieci z alergiami pokarmowymi, celiakią, alergiami wziewnymi i kontaktowymi. Od 11 lat cieszy się nową lokalizacją przy Al. Solidarności 72 B (na tyłach Kina Muranów) w dzielnicy Śródmieście.

Mieści się w budynku wolnostojącym parterowym otoczonym rozległym ogrodem z placem zabaw dla dzieci. Wyposażony w nowy sprzęt do zabaw ruchowych daje wiele możliwości ciekawego organizowania pobytu dzieci na powietrzu. W przedszkolu znajdują się cztery sale dla dzieci. Są przestronne, jasne z bogatą bazą pomocy dydaktycznych, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Duża sala gimnastyczna stwarza szczególne warunki do organizowania uroczystości, imprez okolicznościowych, zajęć otwartych z udziałem rodziców.

Tradycją przedszkola są coroczne Zjazdy Absolwentów, Pikniki Rodzinne i Kiermasze Świąteczne. Ciekawe wydarzenia z życia przedszkola zamieszczamy na stronie internetowej przedszkola.

W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały  tj. I oddział - dzieci 3-latnie, II oddział -dzieci  4-letnie, III oddział - dzieci  5-letnie, IV oddział - dzieci 6-letnie. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza z dziećmi planowana jest zgodnie z obowiązującą Podstawą Programowa Wychowania Przedszkolnego i realizowana w oparciu o programy: „Rozwój - Wychowanie - Edukacja”, ”Dziecięca matematyka”, elementy programu „Edukacja przez ruch” oraz programy wewnętrzne jak: Program Adaptacyjny i „Opieka nad dzieckiem z alergią w Przedszkolu Nr 72”.

Przedszkole zapewnia właściwe warunki zdrowotne poprzez przestrzeganie indywidualnych diet każdego dziecka z alergią pokarmową , celiakią oraz ogranicza (w miarę możliwości) wpływu szkodliwych alergenów uczulających dzieci z alergią wziewna i kontaktową. Pracujący w przedszkolu nauczyciele i specjaliści posiadają wysokie kwalifikacje i duże kompetencje zawodowe.

Na bieżąco doskonalą swoja wiedzę i umiejętności biorąc udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach i seminariach. W diagnozowaniu potrzeb i prowadzenia terapii dziecka wspierają nauczycieli logopeda i psycholog. Przedszkole organizuje bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci z umuzykalnienia i języka angielskiego. Od wielu lat przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym, różnymi instytucjami i organizacjami (m.in.: Szkołą Podstawową Nr 210, śródmiejskimi przedszkolami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 12, Polskim Stowarzyszeniem osób z Celiakią i na diecie bezglutenowej, serwisem alergologicznym, Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną).

Wszyscy pracownicy przedszkola zapewniają warunki do wszechstronnego rozwoju, bezpiecznych i twórczych działań w atmosferze bezwarunkowej akceptacji. Przedszkole Nr 72, które od 2012 r. przyjęło nowe logo i nazwę ALERGUSIE to miejsce, gdzie dzieci czują się szczęśliwe, bezpieczne i mimo problemów zdrowotnych często się śmieją. Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd m.st. Warszawy. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Dyrektorem przedszkola od dnia 01.09.2022 roku jest mgr Magda Rutkowska. Przedszkole jest placówką dla dzieci z alergiami pokarmowymi, wziewnymi i kontaktowymi. Nasza placówka ma cztery oddziały dla dzieci 3, 4, 5 i 6 - letnich dysponujące 100 miejscami.

Produkty, usługi, marki:

Przedszkolny rozkład dnia:

 • 7:00 – 8:45 - Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne, spontaniczne integrujące grupę. Indywidualna praca z dziećmi-wspieranie rozwoju dziecka poprzez zabawy, ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Poranna gimnastyka w formie zabawy.
 • 8:45 – 9:15 - Przygotowanie do posiłku - ŚNIADANIE. Nabywanie umiejętności w zakresie czynności higienicznych, samoobsługowych, kulturalnego zachowania się przy stole. Wyrabianie nawyków i zachowań związanych z przestrzeganiem indywidualnych diet dzieci.
 • 9:15 – 9:30 - Przygotowanie do zajęć. Czynności porządkowe i organizacyjne.
 • 9:30 – 10:00  (dzieci młodsze)
 • 9:15 - 10:15  (dzieci starsze) - Kierowane zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego   z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie i doświadczanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.
 • 10:00 - 10:20 (dzieci młodsze)
 • 10:15 - 10:30  (dzieci starsze) Przygotowanie do posiłku – II ŚNIADANIE
 • 10:20 – 11:20 (dzieci młodsze)
 • 10:30 -11:20  (dzieci starsze) Przygotowanie do wyjścia na teren ogrodu przedszkolnego. Przestrzeganie zasad odpowiedniego do pogody ubierania się. Pobyt na świeżym powietrzu. Organizowanie zabaw ruchowych, sportowych z wykorzystaniem sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych. Obserwacje przyrodnicze, prowadzenie prac porządkowych i na rabatach kwiatowych. Spacery, wycieczki rekreacyjno-poznawcze organizowane poza terenem przedszkola (działania dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci).
 • 11:20 – 11:50 - Przygotowanie do posiłku - obiad I danie (zupa). Utrwalanie nawyków higieniczno-zdrowotnych, samoobsługowych i zasad kulturalnego zachowania. Rozwijanie samodzielności w zakresie spożywania posiłków- przestrzeganie indywidualnych diet.
 • 11:50 – 12:20. Swobodne i inspirowane przez nauczycielkę zabawy dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
 • 12:20 – 12:50 - Przygotowanie do posiłku - obiad II danie. Utrwalanie nawyków i zachowań związanych z przestrzeganiem diety. Czynności higieniczno-porządkowe po zakończeniu obiadu.
 • 12:50- 13:10 (dzieci młodsze) - Przygotowanie do odpoczynku. Wdrażanie zasad higieny (korzystanie z toalety). Doskonalenie czynności samodzielnego rozbierania i ubierania się.
 • 13:10- 14:20  (dzieci młodsze). Odpoczynek-drzemka. Słuchanie bajek, baśni czytanych, opowiadanych przez nauczyciela lub słuchanie muzyki relaksacyjnej.
 • 12:50- 14:20  (dzieci starsze) Zabawy i zajęcia relaksacyjne, wyciszające-muzykoterapia, bajki, opowieści relaksacyjne. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody. Zabawy według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań. Różnorodne zabawy wspierające rozwój dziecka, inspirowane przez nauczycielkę (z całą grupą, w zespołach lub indywidualnie).
 • 14:20-15:00 - Przygotowanie do posiłku - podwieczorek. Rozumienie i przestrzeganie zasad higienicznego i zdrowego odżywiania się. Wdrażanie form grzecznościowych.
 • 15:00- 17:30 - Swobodne zabawy indywidualne i w małych grupach, wybranymi zabawkami według zainteresowań dzieci. Aktywność twórcza. Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach, wspierające aktywność dzieci w różnych jego sferach rozwoju, dostosowane do potrzeb i umiejętności dzieci. Zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Odbieranie dzieci z przedszkola. Rozmowy z rodzicami.
Godziny otwarcia:

Przedszkole czynne jest w godzinach: 7.00 – 17.30.

Ilość odsłon: 97