Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 71

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 71
ul. Śląska 50/52 02-462 Warszawa
targeo
tel.22 863 74 51
Opis firmy i działalności:

Przedszkole nr 71 w Warszawie położone jest w rejonie "Starych Włoch" przy ulicy Ślaskiej 50/52. Usytuowane jest w osiedlu domków jednorodzinnych. Wokół budynku przedszkola znajduje się rozległy, ogrodzony i zagospodarowany teren ogrodu przedszkolnego, wyposażony w urządzenia do zabaw dla dzieci na swieżym powietrzu.

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 1949 roku. Dzięki szczególnemu zaangażowaniu Zarządu Dzielnicy oraz Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy , 1 września 2009r., ukończono rozbudowę placówki trwającą 2 lata. Funkcję dyrektora przedszkola , od 1 marca 2004, pełni Pani Dorota Babiak.

Przedszkole posiada jasno określone i akceptowane przez społeczność placówki, kierunki i cele działania. Kadra pedagogiczna gwarantuje wysoki poziom pracy edukacyjnej. Dzięki ukończonej rozbudowie przedszkole zapewnia warunki do realizacji zadań statutowych , umożliwione jest osiągnięcie wysokiej jakości pracy. Od 1 września 2009 r. do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Produkty, usługi, marki:

Działalność przedszkola:

 • Przedszkole prowadzi politykę w zakresie własnej promocji, dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku, upowszechnia swoje osiągnięcia.
 • Przedszkole uczestniczy w uroczystościach i imprezach organizowanych w środowisku. Poprzez częste kontakty z otoczeniem społecznym, staramy się aktywizować i uwrażliwiać swoich wychowanków na potrzeby innych.
 • Organizacja procesu dydaktycznego zapewnia szanse rozwoju dla każdego dziecka, umożliwia pełną realizację zadań przedszkola oraz zmierza do osiągnięcia celów i założeń programowych.
 • Przedszkole realizuje własny program adaptacyjny, programy profilaktyczne, uwzględnia potrzeby wychowawcze dzieci, uniwersalne wartości, wychowanie zdrowotne, edukację ekologiczną, postawę szacunku dla innych i dla samego siebie.
 • Przedszkole rozpoznaje potrzeby dzieci w zakresie opieki, zapewnia wszelkie dostępne formy pomocy dzieciom, które jej potrzebują, podejmuje systematyczne i skuteczne działania opiekuńcze.
 • Kultura i klimat przedszkola sprzyjają wysokiej jakości kształcenia i wychowania.
 • Placówka cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym oraz uznaniem wśród rodziców.

Realizowane programy:

 • W kręgu zabawy - program wychowania przedszkolnego autorstwa Jadwigi Pytlarczyk - program  został zaktualizowany do podstawy programowej wychowania przedszkolnego z 14 lutego 2017 r. Zawiera  cele, treści edukacyjne podzielone na trzy poziomy oraz treści rozszerzone, metodykę pracy z programem, w tym obserwacje i badanie gotowości szkolnej, materiały pomocnicze (m.in. wzór arkusza obserwacji i analizy dojrzałości szkolnej, instrukcję projektu, plan pracy nauczyciela).  Program łączy metodykę  z nowatorstwem, metody i formy pracy preferują badanie, odkrywanie, integrację sensoryczną, nacisk na procesy poznawcze oraz indywidualizację. Zawiera język obcy. Może być realizowany z każdym pakietem edukacyjnym.
 • Dziecięca matematyka autorki Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej - dokument ten różni się od dotychczasowych programów nauczania dla przedszkoli czy szkół, zawiera bowiem, oprócz charakterystycznych dla programu elementów, wiele cennych informacji merytorycznych i wskazówek metodycznych. Autorki szczegółowo wyjaśniają ideę wspomagania rozwoju umysłowego dzieci i zasady edukacji matematycznej. Zamiast tradycyjnego układu „osobnych treści dla każdej grupy rówieśniczej” proponują 14 bloków tematycznych, obejmujących zakresy dziecięcego rozumowania i edukacji matematycznej. W każdym bloku treści kształcenia są ułożone w porządku rozwojowym. Obok haseł programowych omówiono także prawidłowości rozwojowe dzieci oraz przykładowe serie ćwiczeń i zabaw. W uwagach o realizacji programu nauczyciele znajdą wyjaśnienie, jakich reguł pedagogicznych i psychologicznych należy przestrzegać, by edukacja matematyczna była dla dzieci przyjazna. Przewidywane osiągnięcia to ostatnia część programu. Opisano tam umiejętności, które pomogą dzieciom w osiąganiu sukcesów w nauce szkolnej.

Założenia programowe:

 • Edukacja kulturalna zawiera w sobie zarówno wiedzę z dziedziny pedagogiki, wychowania, edukacji, jak i kultury. Ma ona za zadanie nie tylko nauczanie w zakresie kompetencji kulturowych, przekazywanie informacji i wywieranie wpływów odnośnie określonych zachowań uznanych za zgodne z kanonem kulturowym, ale przede wszystkim tworzenie warunków do rozwijania uczestnictwa w kulturze w postaci, aktywności twórczej poprzez zwiększanie oferty kulturalnej i artystycznej, jak również wprowadzanie i poszerzanie działań z obszaru edukacji w instytucjach i podmiotach kultury.
 • Najnowsze rozumienie edukacji kulturalnej podkreśla możliwość aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze oraz ich samodzielnego i twórczego działania artystycznego już na poziomie edukacji przedszkolnej.
 • Program Edukacji Kulturalnej jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego ze szczególnym uwzględnieniem emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka.
 • Sukcesy artystyczne, teatralne, muzyczne, zadowolenie rodziców z osiągnięć swoich dzieci i chęć zaznajomienia dzieci z różnymi dziedzinami działalności twórczej to najważniejsze argumenty wskazujące na konieczność opracowania programu edukacji kulturalnej wspierającego rozwój dziecka.
 • Program Edukacji Kulturalnej powstał z myślą o potrzebach dzieci w wieku 3-6 lat Przedszkola Nr 71 w Warszawie. Zgadnie z założeniami najważniejszym zadaniem, jakie ma ono do spełnienia, poza realizacją zadań edukacyjnych i wychowawczych określonych w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego jest, rozwijanie uzdolnień, umiejętności i zainteresowań swoich wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności twórczej. Program może być modyfikowany do potrzeb i możliwości dzieci.

Podmioty współpracujące z naszym przedszkole:

 • Biblioteka Publiczna Nr 22,
 • Szkoła Podstawowa Nr 94,
 • Instytucje Użyteczności Publicznej w najbliższej okolicy,
 • Muzeum Etnograficzne
 • Dom Kultury Włochy,
 • Artystyczny Dom Animacji „Ada” – filia Domu Kultury Włochy
 • Okęcka Sala Widowiskowa – Dom Kultury,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji, Klub Sportowy,
 • Urząd Dzielnicy Włochy,
 • Współpraca z animatorami kultury – teatrzyki, koncerty, warsztaty teatralne
 • Współpraca z rodzicami.
 • Dzienny Dom Pomocy - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy

Zestaw programów opracowanych przez nauczycieli przedszkola:

 • Program własny - Mały Polak-wielki patriota- aut. Małgorzata Powałek
 • Program własny - Potrafię twórczo myśleć- aut. Małgorzata Powałek
 • Program własny - Zaczarowane słowa- aut. Małgorzata Powałek
 • Program własny - Podróż do niezwykłej krainy- aut. Małgorzata Powałek
 • Program własny – Kuchcikowanie, zabawa w gotowanie – aut. Bernarda Ochocka
 • Program własny – Czary mary-zabawa z fizyką, chemią i biologią- aut. Bernarda Ochocka
 • Program własny – W świecie emocji i wartości- aut. Izabela Wodzińska, Liliana Kondratiuk
Ilość odsłon: 229
Powrót: Włochy > przedszkola