Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 435

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 435
ul. Gen. Pełczyńskiego 24 01-471 Warszawa
targeo
tel.kom.723 244 861
Opis firmy i działalności:

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która stosuje nowatorskie rozwiązania metodyczne i pedagogiczne. Wspomagamy indywidualny rozwój dziecka. Wyrównujemy szanse rozwojowe i edukacyjne wychowanków i przygotowujemy ich do podjęcia nauki w szkole. Podejmujemy działnia dydaktyczno-wychowawcze zmierzające do rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności wychowanków.

Wspomagamy doskonalenie i rozwój zawodowy kadry pedagogicznej. Kształtujemy pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku. Stale współpracujemy z instytucjami wspierającymi rodzinę oraz z jednostką nadzorującą – Urzędem Dzielnicy Bemowo.

Dbamy o bazę materialną placówki, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju dzieci.

Stworzyliśmy przedszkole przyjazne dzieciom, innowacyjne, nastawione na osiąganie sukcesów, przygotowujące dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Realizujemy założenia polityki oświatowej m.st. Warszawy w zakresie wspierania rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym.

Produkty, usługi, marki:

Misja przedszkola:

 • respektowanie faktu, że każde dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością z własnymi możliwościami, zdolnościami oraz zainteresowaniami i ma prawo rozwijać się we właściwym dla siebie tempie
 • wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju każdego dziecka poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, pobudzanie jego ciekawości świata
 • wspomaganie dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami
 • dokładanie starań by dzieci czuły się bezpiecznie, kochane, akceptowane i szczęśliwe, a także by były przygotowane do przeżywania sukcesu i do radzenia sobie z porażkami
 • kształtowanie w dziecku pozytywnego obrazu siebie, poczucia własnej wartości, wiary w swoje umiejętności
 • zapewnienie wychowankom potrzeby zaspokojenia bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw
 • promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, w zgodzie ze sobą i środowiskiem
 • wykorzystanie metod i programów pracy zapewniających wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych
 • zapewnienie dzieciom nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w szkole
 • realizowanie zadań w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka oraz instytucjami wspierającymi działalność przedszkola
 • pełnienie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej
 • wspomaganie i ukierunkowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości
 • stawianie na indywidualny twórczy rozwój dziecka z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej
 • wspieranie aktywność i kreatywność, rozwijanie talentów, wspomaganie w pokonywaniu trudności i barier
 • podmiotowe i indywidualne traktowanie każdego dziecka
 • dokładanie starań, by dziecko czuło się bezpiecznie, swobodnie, kochane, akceptowane i szczęśliwe, a także by było przygotowane do przeżywania sukcesu i do radzenia sobie z porażkami
 • kształtowanie w dziecku pozytywnego obrazu siebie, poczucia własnej wartości, wiary w swoje umiejętności
 • promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, w zgodzie ze sobą i środowiskiem
 • kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi
 • tworzenie pozytywnego klimatu by dzieci chętnie do nas przychodziły i znakomicie się czuły

Programy edukacyjne:

 • „Bezpieczny Przedszkolak” program profilaktyczny Pani Moniki Szmit,
 • „Kuchcikowo” program edukacji kulinarnej Pani Joanny Czółnowskiej,
 • Program muzyczno-ruchowy „Tanecznym krokiem przez przedszkole” Pani Moniki Szmit,
 • Program edukacji ekologicznej „Zielony ogródek” Pani Brygidy Lewandowskiej, Pani Agnieszki Czerwińskiej,
 • Program adaptacyjny dla dzieci autorstwa Iwony Ciecierskiej,
 • „Wkręceni w czytanie” program edukacji czytelniczej Pani Iwony Ciecierskiej,
 • Opracowanie metodyczne „Kącik przyrody w przedszkolu” Pani Małgorzaty Jabłońskiej,
 • „Świat wartości oczami dziecka” Pani Aliny Kurec, Joanny Potaczek i Magdaleny Szczerbińska-Kupś,
 • Program Edukacji Kulturalnej „Wędrówki po Warszawie” Pani Natalii Delugi,
 • Program o wdzięczności Pani Katarzyny Greszty,
 • Program plastyczny Pani Agnieszki Nassalskiej.
Ilość odsłon: 84
Powrót: Bemowo > przedszkola