Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 411 Akademia Króla Stasia

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 411 Akademia Króla Stasia
ul. Stanisława Augusta 77 03-846 Warszawa
targeo
tel.22 810 50 33
Opis firmy i działalności:

Park Skaryszewski to najpiękniejsza oaza zieleni i spokoju w naszej dzielnicy. I właśnie w tym zielonym zakątku mieści się Nasze Przedszkole - Akademia Króla Stasia.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci od 2,5 do 6 lat. Czeka tu na Państwa dzieci troskliwa, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Największym osiągnięciem naszej Akademii są bardzo dobre wyniki naszych wychowanków w szkole. Dzieci z naszego przedszkola rzadko miewają trudności w nauce, posiadają duży zasób słów, bogactwo dobrze przyswojonych wiadomości o świecie i ludziach. Są otwarte, komunikatywne i empatyczne. Potwierdzają to zarówno rodzice jak i nauczyciele szkół, do których dzieci uczęszczają.

Nasze dzieci co roku mają wiele okazji do zdobywania różnych nowych osiągnięć. Zdobywają liczne nagrody i dyplomy w dzielnicowych, ogólnopolskich, międzynarodowych konkursach plastycznych, sportowych i literackich, wykonując prace różnymi technikami plastycznymi- przestrzennymi i płaskimi, tworząc wiersze i rymowanki, oraz sprawdzając się w roli małych sportowców.

Naszą pracę w Akademii Króla Stasia opieramy na Podstawie Programowej MEN oraz na Programie „Kocham Przedszkole” autorstwa Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej,  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Podkreśla ważną rolę nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjować i stymulować szeroko pojęte procesy rozwojowe. Opisuje proces wychowania i kształcenia dla dzieci w wieku 3–6 lat – pozwalając go różnicować w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Określa przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Program opracowano tak, by ze szczególną starannością uwzględniał wszystkie cele wychowania przedszkolnego wskazane w Podstawie Programowej. Publikacja czytelnie wytycza nauczycielowi kierunek działań umożliwiający wspomaganie rozwoju dziecka.

W programie wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej. W obrębie każdego z nich określono zagadnienia szczegółowe. Ich układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności charakterystyczny dla danego wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań uzależnionych od poziomu rozwoju dziecka i jego możliwości. Dzięki takiemu ujęciu widać jak przyrastają wiedza i umiejętności dziecka, począwszy od naśladowania działań nauczyciela i innych osób przez powtarzanie, utrwalanie, aż do samodzielnego intencjonalnego działania.

Produkty, usługi, marki:

Nauczycielki Akademii Króla Stasia w swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej korzystają m.in z metod aktywizujących:

 • Pedagogiki zabawy, która dysponuje metodami ułatwiającymi kontakty pomiędzy poszczególnymi członkami danej grupy na bezpiecznym, zaakceptowanym przez wszystkich poziomie. Podpowiada ona, co zrobić, aby te kontakty dawały jak największe korzyści zarówno grupie, jak również poszczególnym jej członkom. Główne cele pedagogiki zabawy to harmonijny i wszechstronny rozwój jednostki funkcjonującej w ramach określonej grupy, a także pomoc w odkrywaniu jej najlepszych cech. Ich realizacja następuje w oparciu o stosowanie szeroko rozumianych metod zabawowych (choć nie tylko), często bardzo przyjemnych w odbiorze, a jednak nie pozbawionych głębszej refleksji.
 • Edukacji matematycznej wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, jej celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie ich do szkoły.
 • Metody Weroniki Sherborne ruchu rozwijającego dla dzieci: wspiera i stymuluje rozwój dziecka. Celem tej metody jest doświadczenie ruchu, kontaktu emocjonalnego, kontaktu fizycznego, kontaktu społecznego, poznanie własnego ciała.
 • Metody „Dobrego startu” M. Bogdanowicz. Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Usprawnienie w tym zakresie, jak również kształtowanie lateralizacji (ćwiczenia ustalenia ręki dominującej) i orientacji w prawej i lewej stronie ciała jest wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, natomiast jest niezbędne dla dzieci, u których występują opóźnienia rozwoju tych funkcji. Ćwiczenia prowadzą do większej harmonii rozwoju psychoruchowego: wyższego poziomu rozwoju i współdziałania funkcji intelektualnych (mowy, myślenia) i instrumentalnych (spostrzeżeniowo-ruchowych).
 • „Jestem częścią świata” – program wychowania przedszkolnego wspomagający rozwój aktywności twórczej dzieci – Krystyna Nowak-Groibelska, Beata Pilecka Elementy Dramy – maksymalne zaangażowanie dziecka, które nie ma być nastawiony na odbiór, lecz na działanie (dziecko pozostaje sobą w nowej sytuacji, albo stara się być w sytuacji jakiejś postaci).
 • Elementy Mobilnej Rekreacji Muzycznej – muzykoterapii. Muzykoterapia jest swoistą metodą terapeutyczną. Jest to metoda postępowania wielostronnie wykorzystująca wieloraki wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka. Poprzez różne elementy i rodzaje, zróżnicowane formy odbierania i uprawiania, muzyka wywiera leczniczy wpływ zarówno na dzieci, jak i osoby dorosłe. Nadrzędnym celem muzykoterapii jest pomaganie w rozwoju pełnego potencjału ludzkiego, a nie rozwijanie muzycznych sprawności. Jest to proces leczenia muzyką. Muzyka leczy duszę i namiętności, prowadzi do wyciszania napięć, zaprowadzając w umyśle człowieka umiar i harmonię. Świat dźwięków uspokaja, uczy wrażliwości, a także rozwija zainteresowania i pozwala odkryć nowe umiejętności.
 • Socjoterapia – Projektowanie zajęć socjoterapeutycznych uwzględnia rozwijanie indywidualnych zamiłowań i zainteresowań, zaspokajanie podstawowych dla danego wieku potrzeb, podejmowanie zagadnień ważnych dla określonej grupy wiekowej.
 • Odmienna nauka czytania I. Majchrzak – Nauczyciel, który chce wspierać wysiłki dziecka w procesie nauki czytania powinien posiadać określoną wiedzę dotycząca rozwoju mowy, procesów poznawczych, emocjonalnych oraz wiedzę metodyczną w zakresie różnych metod nauki czytania. Coraz częściej obserwujemy przejawy zainteresowania czytaniem u małych 3-4 letnich dzieci. Wynika to z faktu, że otoczenie społeczne współczesnych dzieci pełne jest napisów, reklam, ogłoszeń, z którymi stykają się one na ulicy czy oglądając telewizję.
 • „Edukacja przez ruch” – to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający go świat. Wielostronne uczenie się przeciwstawia się jednostronnemu uczeniu się, czyli nauczaniu opartemu głównie na przyswajaniu gotowej wiedzy podanej przez nauczyciela. Takiemu wielostronnemu uczeniu się odpowiadają metody nauczania.

Ponadto realizujemy programy autorskie, stworzone przez nasze nauczycielki:

 • Uśmiechnij się – rozwijanie wrażliwości teatralnej,
 • Adaptacyjny dzieci 3 letnich do przedszkola,
 • Miejski Program Wspierania Edukacji Ekologicznej m. st. Warszawy,
 • Korekcyjno-kompensacyjny,
 • Zdolny Przedszkolak,
 • Program logopedyczny (we współpracy z logopedą).
Ilość odsłon: 161