Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 392 Wróbelka Elemelka

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 392 Wróbelka Elemelka
ul. Afrykańska 14a 03-966 Warszawa
targeo
tel.22 617 28 70
Opis firmy i działalności:

Przedszkole Nr 392 przy ulicy Afrykańskiej 14 a powstało w 1984 roku, dzięki wspólnej inicjatywie mieszkańców osiedla Kępa Gocławska. Przedszkole nr 392 „Wróbelka Elemelka” znajduje się w Warszawie na Saskiej Kępie. Swoją działalność rozpoczęło już w październiku 1984r.

Pierwszym dyrektorem Przedszkola została Pani Krystyna Matjaszko, która sprawowała ten urząd przez 19 lat. Pełna optymizmu i energii włożyła wiele wysiłku w urządzenie sal i zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego. Zbudowała solidne fundamenty pod przyszłą jakość pracy placówki.

Przedszkole Nr 392 “Wróbelka Elemelka” tętni życiem od wczesnego rana do wieczora. Od początku działalności kadra pedagogiczna podejmowała inicjatywy mające na celu uatrakcyjnienie pobytu dzieci w Przedszkolu. Przygotowywano imprezy okolicznościowe, takie jak: „Choinka”, „Bal Karnawałowy”, „Święto Rodziny”, “Piknik ekologiczny”, „Dzień Dziecka”. Uroczyście wierszem i piosenką żegnano rok szkolny.

Z biegiem czasu nawiązano szerszą współpracę ze środowiskiem. W październiku 1988 r. odbyły się pierwsze zajęcia otwarte dla Dzielnicy Praga Południe. W marcu 1989 r. w Przedszkolu rozpoczęła swoją działalność Pani Irena Łyżczarz, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego. Przez wiele lat wspierała i koordynowała pracę nauczycielek z całej Warszawy i okolic. Dzięki inicjatywie Pani Ireny, w latach dziewięćdziesiątych, w Przedszkolu zostały wprowadzone pierwsze innowacje pedagogiczne, m. in. Nowy model edukacji matematycznej „Dziecięca matematyka” autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz program „Naturalna nauka języka” E. Czerwińskiej.
Od tamtej pory nasze Przedszkole stało się miejscem promującym i rozpowszechniającym nowe metody pracy z małym dzieckiem.

W ramach współpracy „Rodzice Dzieciom” w 1999 roku został utworzony Teatr Rodziców jako „Teatrzyk bez nazwy”, który wystawił między innymi spektakle: „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek”, „Żuraw i czapla” oraz inscenizacje wierszy J. Brzechwy. W 2007 roku po dwóch latach przerwy Teatr Rodziców wznowił działalność spektaklem „Jaś i Małgosia” podczas pikniku z okazji „Święta Rodziny”. W następnych latach zaprezentował kolejne przedstawienia, odnosząc sukcesy w Przeglądach Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli.

Od 2003 do 2019 roku funkcję dyrektora Przedszkola z ogromnym zaangażowaniem pełniła Pani Ewa Jankowska. Od 2020 roku funkcję tę pełni Pani Edyta Wachnik, która przez wiele lat związana była z Przedszkolem jako świetny nauczyciel, a obecnie jako prężnie działający dyrektor.

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne. Nauczyciele aktywnie doskonalą się zawodowo i zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów w Przedszkolu funkcjonują nauczycielskie zespoły. Kadra Przedszkola tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania.

Nauczyciele systematycznie monitorują osiąganie przez wychowanków gotowości szkolnej i zależnie od wyników, prowadzą zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, umożliwia rozwój samodzielności, zainteresowań i talentów dzieci. Dzieci mogą rozwijać swoje pasje w czasie zajęć z języka angielskiego, zajęć umuzykalniających, warsztatów tematycznych organizowanych przez nauczycieli w grupie (kulinarnych, podróżniczych, sensorycznych, kodowanie na dywanie).

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Promuje dbałość o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci obserwują i badają przyrodę,  uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspakajania potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci oparte na wartościach takich jak współdziałanie.

Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków.

Pomieszczenia przedszkola, jego wyposażenie oraz zgromadzone środki dydaktyczne pozwalają na sprawną realizację postawy programowej. Kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do aktywności podczas swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole nr 392 „Wróbelka Elemelka” jest placówką, która stawia sobie za priorytet dbanie o atmosferę życzliwości, twórczy styl pracy oraz partnerstwo. Każde dziecko traktowane jest z szacunkiem i miłością, a także uwagą i troską. Obserwujemy ich indywidualne potrzeby i staramy się je zaspakajać. Dzieci są dla nas
nie tylko wychowankami, inspirują nas do dalszych poszukiwań, wspólnych działań. Nieodłącznymi naszymi sojusznikami są rodzice, którzy jako współautorzy sukcesu swoich dzieci, chętnie współpracują z nauczycielami.

Wspólnie tworzymy warunki harmonijnego rozwoju. Nasze dzieci bez stresu wchodzą w nowy etap edukacji. Nauczyciele poszerzają swoją wiedzę i umiejętności, którą wykorzystują w pracy z wychowankiem.

Produkty, usługi, marki:

Współdziałamy m.in. z:

 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 16 w Warszawie,
 • UNICEF Polska biorąc udział w działaniach prowadzonych w ramach Klubu Szkół UNICEF,
 • Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci “SZANSA” w ramach projektu “Rodzina wspólna sprawa III”, Akademia Rodzica, Piknik Dobrego Sąsiedztwa
 • Ośrodek Hospicjum Domowe w Warszawie w ramach akcji “Pola nadziei”
 • Centrum Rozwoju Lokalnego w ramach akcji “Mały gest, wielki cel”

Nasze priorytety to:

 • Wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i możliwości.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.
 • Planowanie działań zmierzających do osiągnięcia dojrzałości szkolnej przez wspieranie samodzielności i aktywności wychowanków w procesie nauczania-uczenia się.
 • Zapewnienie warunków bezpiecznego rozwoju dziecka w atmosferze akceptacji i poszanowania jego praw.
 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez włączanie rodziców do współpracy ze środowiskiem przedszkolnym i środowiskiem lokalnym działającym na rzecz rodziny.
 • Współpraca przedszkola z rodzicami oparta na partnerstwie, zaufaniu i wzajemnym szacunku.
 • Rozwijanie odpowiedzialności za środowisko naturalne przez wzmacnianie edukacji ekologicznej.
 • Doskonalenie jakości pracy przedszkola w ścisłej współpracy z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym.
 • Rozwój zawodowy nauczycieli, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dzieckiem, wzbogacenie bazy i promowanie przedszkola.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz dziecka i rodziny.
Godziny otwarcia:

Przedszkole jest czynne od godz. 7:00 do 17:00.

Ilość odsłon: 141