Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 344

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 344
ul. Spartańska 2 02-637 Warszawa
targeo
tel.kom.512 182 010
Opis firmy i działalności:

Nasze przedszkole istnieje od 1977 roku i umiejscowione jest w warszawskiej dzielnicy Mokotów. Położone jest w cichej i spokojnej okolicy, na osiedlu mieszkaniowym "Politechnika", w pobliżu ulicy Woronicza oraz nowo powstałego osiedla "Marina".

Od 29 lutego 2016 r. placówka zajmuje nowo wybudowany parterowy wolnostojący budynek z wydzielonym placem zabaw dla dzieci przy ulicy Spartańskiej 2. Każdy z 6 oddziałów posiada bogato wyposażoną, funkcjonalną i estetyczną salę do zajęć oraz dodatkową salę gimnastyczną, w której odbywają się różnorodne imprezy okolicznościowe, teatrzyki, bale, koncerty oraz zajęcia integracyjne. Pracujące w placówce nauczycielki stanowią wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która wykorzystuje nowatorskie programy i metody pracy oraz bogatą bazę pomocy dydaktycznych.

Przedszkole od ponad dziecięciu lat jest organizatorem przedsięwzięć o charakterze dzielnicowym: Mokotowskiej Przedszkolnej Olimpiady Sportowej oraz Przeglądu Muzycznego Przedszkolaków. Współpracujemy ze Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA, z którym współorganizujemy imprezy animacyjne dla środowiska lokalnego.

Nasze przedszkolaki wspólnie z rodzicami aktywnie uczestniczą w promowaniu  zachowań  proekologicznych poprzez udział  w prowadzonej na terenie placówki zbiórki makulatury, udział w akcjach ekologicznych (między innymi „Godzina dla Ziemi", „Sprzątanie Świata"), organizowanych rodzinnych konkursach o tematyce ekologicznej, których celem jest twórcze wykorzystanie materiałów odpadowych i wtórnych. W trakcie całego roku szkolnego w placówce odbywają się liczne imprezy otwarte. Dużą popularnością wśród społeczności przedszkolnej i mieszkańców osiedla cieszą się pikniki i festyny tematyczne organizowane na terenie ogrodu.

Cel jaki przed sobą stawiamy, to wspieranie zrównoważonego, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka. Nabycie przez nie samodzielności jest naszym zdaniem kluczową umiejętnością do budowania poczucia własnej wartości, niezależności na miarę własnych możliwości i potrzeb oraz pozwala bezpiecznie funkcjonować w otoczeniu. Jednym ze sposobów na jego osiągnięcie jest opracowany program „Dzięki samodzielności pokonam trudności". Mamy nadzieję, że spełni on nasze oczekiwania.

Kształtowanie i wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka to priorytet w naszej pracy wychowawczo – dydaktycznej, zapewniający dzieciom umiejętność budowania poczucia własnej wartości, niezależności na miarę indywidualnych możliwości i potrzeb.

Produkty, usługi, marki:

Istota naszej koncepcji przełożyła się na cele główne, są to:

 • Doskonalenie modelu funkcjonowania pracy przedszkola, jako miejsca przyjaznego dzieciom i wszechstronnie stymulującego  ich rozwój.
 • Stworzenie dzieciom warunków do wielostronnego, twórczego i intensywnego uczestnictwa w działaniu oraz uczeniu się poprzez zabawę, przeżywanie i poznawanie otaczającego świata.

Kluczowe kierunki rozwoju naszej pracy:

 • Wdrażanie autorskiego programu „Dzięki samodzielności pokonam trudności" będącego efektem udziału w projekcie „Przedszkole w trakcie zmiany" Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA".
 • Główna myśl przyświecająca nam w tych działaniach to rozwijanie samodzielności we wszystkich obszarach aktywności dzieci oraz wypracowanie właściwych kontaktów i form współpracy z rodzicami, a dzięki temu stworzenie odpowiedniego środowiska i warunków do kształtowania pożądanych postaw dziecięcych. Wynikiem wartościowej współpracy przedszkola z rodzicami jest prawidłowy rozwój osobowości dziecka.
 • Realizacja tych haseł odbywa się poprzez stworzenie sytuacji do samodzielnego zdobywania umiejętności przez dzieci.
 • Współpraca z rodzicami  w ramach projektu  „Razem osiągniemy więcej – rodzic partnerem przedszkola".
 • Ważnym aspektem pracy przedszkola jest współpraca z rodzicami w celu wytworzenia nawyku wzajemnego porozumienia się, współodpowiedzialności za prawidłowy rozwój emocjonalny, intelektualny i kształcenie dzieci.
 • Właściwa współpraca rodzinnego domu i przedszkola prowadzi do zintegrowania działań wychowawczych, ułatwia zrozumienie i rozwiązywanie wielu problemów związanych z potrzebami dziecka oraz charakteryzuje się dużą otwartością na oczekiwania rodziców i potrzeby przedszkola.
 • Wdrażanie programu „Klucz do uczenia się" Galiny Dolya opartego na teorii Lwa Wygotskiego.
 • Program ten stawia na odblokowanie i uwalnianie możliwości dzieci oraz na rozwijanie umiejętności uczenia się i samodzielne zdobywanie wiedzy. Stanowi usystematyzowaną, logiczną całość skonstruowaną z powiązanych ze sobą tematycznie sesji i modułów. Jego niezwykłą zaletą jest podążanie za indywidualnym rozwojem dziecka.
 • Rozwija umiejętność koncentracji i myślenia dzieci na poziomie abstrakcyjnym oraz przygotowuje do radzenia sobie z sytuacjami problemowymi w późniejszym życiu. Rozwija kompetencje językowe i komunikatywne dziecka stanowi, więc podstawę jego relacji z rówieśnikami i dorosłymi.
 • Promowanie i prowadzenie różnorodnych działań proekologicznych z wiodącym wykorzystaniem „Programu edukacji ekologicznej m. st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym".
 • Edukacja ekologiczna to jeden z głównych priorytetów placówki. Poprzez realizację tego programu stwarzamy warunki do nauki i kształtowania postaw proekologicznych nie tylko u wychowanków, ale również u rodziców. Poprzez poznanie otaczającej rzeczywistości, zrozumieniu zależności wszystkich jej elementów, odkrywanie, eksperymentowanie, przeżywanie i poszukiwanie, stwarzamy dzieciom, możliwość identyfikowania się ze środowiskiem, znajdowania w nim swojego miejsca oraz kształtowania twórczej i aktywnej postawy wobec niekorzystnych zjawisk środowiskowych (społecznych i przyrodniczych).
 • Rozwój postawy twórczej, aktywności i wrażliwości estetycznej dzieci.
 • Wyzwolenie autentycznej ekspresji u dzieci można dokonać stosując elementy twórczych metod pracy takich jak: pedagogika zabawy, metody Celestyn Freinet czy Rudolf Laban. Dają one wiele możliwości i okazji do rozbudzania, uaktywniania dziecka oraz jego samorealizacji.

Program wychowania przedszkolnego:

 • „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” J. Wasilewska wyd. WSiP

Programy dodatkowe:

 • „Dzięki samodzielności pokonam trudności” – praca zespołowa kadry nauczycielek Przedszkola Nr 344
 • „Rodzic partnerem przedszkola” – j/w
 • „Eureka! Eksperymentuję, badam, doświadczam” A. Jabłonka
 • Program Doradztwa zawodowego
 • „Wielka sztuka przedszkolnego Zucha” K. Rodzoch
 • Program PO WER „Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji – doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej”
Ilość odsłon: 128
Powrót: Mokotów > przedszkola