Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 320

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 320
ul. Cokołowa 2 01-384 Warszawa
targeo
tel.22 664 61 73
Opis firmy i działalności:

Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci. Dziecko znajduje się w centrum naszych działań, które mają na celu stworzenie warunków dla inicjatywy i samodzielnych doświadczeń. Podążamy za dzieckiem, aby pomóc mu w pełni wykorzystać jego możliwości, rozwijać się harmonijnie, odkrywać otaczający je świat. Towarzyszymy dzieciom w osobistych podróżach po ścieżkach ich własnego rozwoju.

Przedszkole nr 320 mieści się w nowym (oddanym w październiku 2022r.) ogrodzonym, wolnostojącym, jednopiętrowym budynku. Obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do niego jest na poziomie chodnika a w środku mieści się winda oraz łazienki przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście główne do budynku znajduje się od strony północnej i prowadzi do niego uliczka osiedlowa. Budynek wyposażony jest w monitoring.

Przy drzwiach wejściowych do przedszkola znajduje się wideo domofon, za pomocą którego można połączyć się z każdą salą w budynku oraz z sekretariatem. W przedszkolu jest sześć oddziałów z łazienkami przystosowanymi do potrzeb dzieci. Każda sala wyposażona jest w tablicę interaktywną, nowe mebelki , zabawki , gry i pomoce dydaktyczne. Ponadto w budynku mieści się w pełni wyposażona sala SI, sala gimnastyczna, biblioteka, gabinet logopedyczny oraz gabinet pedagoga i psychologa. Na parterze przy wejściu znajduje się obszerna szatnia dla dzieci, w której każde dziecko ma swoje miejsce do odłożenia butów i powieszenia ubranka.

Przedszkole wyposażone jest w nowoczesną i profesjonalną kuchnię, w której przygotowywane są wszystkie posiłki dla przedszkolaków. Po stronie południowej budynku znajduje się taras, nowy i bezpieczny plac zabaw oraz altana. Wejście do przedszkola jest się od strony północnej i prowadzi do niego uliczka osiedlowa. Przedszkole kładzie nacisk na wszechstronny rozwój dziecka. Stosujemy twórcze i aktywizujące metody pracy. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do szkoły.

Staramy się aby przedszkolaki mogły korzystać z bogatej oferty przedszkola , którą stanowią: liczne warsztaty, teatrzyki, koncerty i wycieczki. W przedszkolu organizowane są konkursy dla dzieci i rodziców oraz akcje charytatywne. Dzieci biorą udział w okolicznościowych występach artystycznych takich jak: Jasełka, występ z okazji Dnia Babci i Dziadka, przedstawienie z okazji zakończenia roku szkolnego. Przedszkolaki przygotowywane są przez nauczycielki do udziału w konkursach zewnętrznych np.: plastycznych, muzycznych, recytatorskich, fotograficznych itp.

Produkty, usługi, marki:

Przedszkole podąża pięcioma ścieżkami:

Pierwszy szlak „Twórcze przedszkole”:

 • Budzimy radość z tworzenia
 • Rozwijamy wyobraźnię
 • Uwrażliwiamy na otaczający świat
 • Pobudzamy do działania
 • Rozwijamy uzdolnienia
 • Wspieramy w tworzeniu oryginalnych pomysłów
 • Umożliwiamy wyrażanie siebie w różnych formach aktywności – ruchowej, plastycznej, werbalnej, muzycznej, mimicznej
 • Nieustannie doskonalimy swój warsztat pracy

Drugi szlak „Partnerskie przedszkole”:

 • Współpracujemy z rodzicami w zakresie wychowania ich dzieci
 • Zachęcamy rodziców do włączenia się w działania przedszkola
 • Opracowujemy wspólne działania nad pokonywaniem trudności, podnoszeniem umiejętności dzieci
 • Staramy się zaistnieć w społeczności lokalnej, jak również na arenie międzynarodowej
 • Zapraszamy do współpracy inne osoby i instytucje, także w ramach projektów eTwinning i Erasmus+/PoWER

Trzeci szlak „Bezpieczne i zdrowe przedszkole”:

 • Kształtujemy nawyki higieniczne i zachowania prozdrowotne
 • Wyrabiamy nawyki związane z hartowaniem, higieną wzroku, słuchu i układu nerwowego
 • Rozwijamy sprawność ruchową dzieci z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • Uczymy zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo

Czwarty szlak „Przyjazne przedszkole”:

 • Tworzymy atmosferę przyjaźni i szacunku
 • Wdrażamy zachowania akceptowane społecznie, wprowadzamy w kulturę bycia
 • Rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia, współdziałania i rozwiązywania konfliktów
 • Uczymy otwartości na inne kultury, religie oraz postawy, wychowujemy do poszanowania odmienności
 • Przygotowujemy do dialogu międzykulturowego

Piaty szlak „Przedszkole poszerzające horyzonty”:

 • Wspieramy dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, także w wymiarze międzynarodowym
 • Stwarzamy przestrzeń do samodzielnego działania (kąciki zainteresowań)
 • Wspomagamy dzieci w osiąganiu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
 • Pomagamy w pokonywaniu trudności edukacyjnych i rozwojowych
 • Rozszerzamy zakres wiadomości i umiejętności dziecka
 • Stawiamy na rozwój kompetencji komunikacyjnych dzieci, w tym znajomość języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego

Szósty szlak „Nowoczesne przedszkole”:

 • Nadajemy placówce wymiar europejski
 • Kształtujemy kompetencje cyfrowe dzieci i nauczycieli
 • Systematycznie rozbudowujemy bazę technologiczną i multimedialną przedszkola
 • Rozwijamy warsztat metodyczny nauczycieli o nowe pomoce i narzędzia tworzone z wykorzystaniem technologii
 • Pogłębiamy wiedzę o różnorodnych systemach edukacji w Europie
Ilość odsłon: 165
Powrót: Bemowo > przedszkola