Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 317 Smykolandia

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 317 Smykolandia
ul. Gruszczyńskiego Piotra 11 02-693 Warszawa
targeo
tel.22 847 26 63
Opis firmy i działalności:

Przedszkole Nr 317 przy ul. Gruszczyńskiego 11 w Warszawie usytuowane jest w dzielnicy Mokotów, na osiedlu Służewiec Przemysłowy. Osiedle powstało po drugiej wojnie światowej, kiedy to wzdłuż linii kolejowej Warszawa-Radom zaczęły powstawać zakłady przemysłowe i magazyny. Dla ludzi którzy pracowali w tutejszych fabrykach i magazynach, rozpoczęto budowę domów, szkoły podstawowej i żłobka. Wraz z rozwojem osiedla i wzrastającą liczbą mieszkańców powstał problem opieki nad dziećmi - brakowało przedszkola. Projekt budynku przedszkolnego wykonanego przez inżyniera T. Mrówczyńskiego w 1973 roku zatwierdzono i rozpoczęto budowę placówki. Oficjalne przekazanie budynku nastąpiło w dniu 30.12.1975 r. Pierwsze przedszkolaki przekroczyły progi naszego przedszkola w dniu 10.02.1976 r.

W 2003 roku jako jedyni na Mokotowie otrzymaliśmy certyfikat "Partnerskie Przedszkole" za spełnianie wymagań we wszystkich obowiązujących 6 obszarach, a w 2009 roku przedłużono nam Certyfikat jakości do 2014 roku. W styczniu 2014 roku Certyfikat otrzmaliśmy bezterminowo. W  maju 2016 roku uroczyście obchodziliśmy 40 rocznicę powstania naszego przedszkola. Nasze przedszkole wciąż się zmienia i cały czas tętni życiem.

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie rozwoju dzieci z problemami oraz dzieci zdolnych, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju, wspierać zdolności, zainteresowania i uzdolnienia. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

Produkty, usługi, marki:

Misja przedszkola:

 • Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.
 • Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.
 • Kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy.
 • Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.
 • Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonych predyspozycji.

Realizowane programy:

 • Polisensoryczne kodowanie na dywanie - To zajęcia, które są odpowiedzią na specyficzne warunki edukacyjne wywołane pandemią.  Ich celem jest wspieranie wielostronnego, harmonijnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem kompetencji językowych, wspieranie terapii logopedycznej i rozwijanie zasobu leksykalnego. Proponowane działania przyczynią się do zaspokajania ich potrzeb emocjonalnych i poznawczych oraz do osiągnięcia przez dziecko samorealizacji. Realizowane zajęcia uwzględniają aktywny proces uczenia się dzieci poprzez doświadczanie, eksperymenty i zabawę z rówieśnikami, wspólne działanie i wspólne stawanie przed wyzwaniami i sytuacjami problemowymi. Jednocześnie zapewniają indywidualną możliwość wyrażania myśli, ich werbalizację i prawidłową komunikację. Zastosowanie aktywnych metod z wykorzystaniem mat zapewni wprowadzenie dzieci w świat myślenia, kodowania i prawidłowego odbierania otaczającego ich świata.
 • Bezpieczny przedszkolak - Program jest realizowany w ścisłej współpracy ze służbami mundurowymi i instytucjami odpowiedzialnymi za szerzenie bezpieczeństwa. W przedszkolu odbywają się prelekcje i spotkania z przedstawicielami służb mundurowych (Policji, Straży Miejskiej, Wojska), którzy uczą dzieci jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych. W czasie naszej pracy wychowawczo -dydaktycznej realizujemy temat bezpieczeństwa w różnych jego aspektach: - ruchu drogowego, - zachowania się podczas spotkania ze zwierzętami,  - zasady ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych i nieznajomych.
 • Nowe przedszkole - Program adaptacyjny skierowany do naszych nowych wychowanków i ich rodziców. Jest modyfikowany w zależności od ich oczekiwań. Uwzględniamy ich prośby, uwagi, sugestie. Proponujemy zwiedzanie przedszkola, wspólne zabawy i zajęcia. Dzielimy się doświadczeniami jak przygotować dziecko do przyjścia do przedszkola. Poznajemy oczekiwania rodziców. jest to niezwykle ważne działanie przez nas podejmowane zaróówno dla dzieci, jak i ich rodziców. Ważne jest dobre samopoczucie dziecka, jako nowego przedszkolaka, ale także rodzica, który powierza naszej opiece swój największy Skarb.
 • Program czyste powietrze wokół nas. Edukacja zdrowotna - Wspólnie z rodzicami prowadzimy zbiórkę surowców wtórnych. Uczymy dzieci wykorzystywania pojemników i opakowań do prac plastycznych, gospodarczych, porządkowych. Wpajamy oszczędne gospodarowanie (dotyczy to światła i wody). Pokazujemy piękno naszej przyrody, zachęcamy do jej szanowania, utrzymywania w czystości. Dzieci uzyskują wiedzę na temat, co należy robić, abyśmy mogli się cieszyć czystm, zdrowym powietrzem, co jest konieczne dla naszego zdrowia.
 • Dzięki pomocy rodziców od wielu lat nasze dzieci objęte są opieką medyczną - w przedszkolu pracuje pani doktor i pani pielęgniarka. Oprócz przeglądów czystości, działań profilaktycznych pomagają nam w kształtowaniu u dzieci postawy świadomego konsumenta zdrowej żywności, wyrabianiu krytycznego stosunku do reklam produktów żywnościowych, a także racjonalnego korzystania z reklam dotyczących różnorodnych przedmiotów przeznaczonych dla dzieci. Czuwają nad przestrzeganiem higieny zdrowia psychicznego i emocjonalnego dzieci.
 • W ramach realizowanego przez nas programu edukacji prozdrowotnej dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w akcji "Lubimy stomatologa". Podczas wizyty dzieci bawiły się w gabinecie dentystycznym. Przeprowadzany był instruktaż mycia jamy ustnej, higieny żywienia, przegląd i lakowanie zębów. Za pomocą kamery wewnątrzustnej na monitorze komputera dzieci oglądały zęby, ubytki, kamień, nalot. Dla rodziców lekarze sporządzili dokładny opis najpilniejszych potrzeb stomatologicznych dziecka. Dzieci otrzymały prezenty (szczoteczki, pasty, inne) i certyfikat. Badania wykazały, ze częste spotkania z dentystą niekoniecznie na fotelu mobilizuje do lepszej higieny i dbałości o stan zębów. Poprzez akcję "Lubimy stomatologa" redukowany jest, a najczęściej usuwany stres stomatologiczny.
 • Wychodząc naprzeciw problemom współczesnego świata oraz dbając o kształtowanie prawidłowych nawyków dzieci wobec istniejącej w nim przyrody, stanowiącej wspólne dobro wszystkich ludzi, w naszym przedszkolu powstał program kierowany do małych dzieci w celu zwrócenia ich uwagi na potrzebę otaczania środowiska naturalnego specjalną troską i opieką. Realizując program podopieczni nabywają przyzwyczajeń ekologicznych i higieniczno – zdrowotnych, poznają zdrowy styl życia, kształtują postawy wobec otaczającego nas świata, podejmują działania praktyczne w zakresie ekologii.
 • Program biblioterapia - To metoda pracy z dziećmi uzdolnionymi oraz dziećmi z niedoborami rozwojowymi. Głównym jego celem jest terapia baśnią i bajką oraz przygotowanie dziecka do roli aktywnego czytelnika. Organizujemy spotkania z autorami książek (spotkania autorskie), pogadanki, warsztaty biblioteczne. Systematycznie współpracujemy z biblioteką przy ul. Tuchlińskiej.
 • Program wychowawczy przedszkola - Jedną z podstawowych funkcji każdej placówki oświatowej jest wychowanie. Nasze przedszkole posiada własny program wychowawczy, którego głównym celem jest wspomaganie dzieci w rozumieniu otaczającego świata oraz pomoc w kształtowaniu właściwych postaw wobec dorosłych, rówieśników i szeroko pojętego środowiska. Chcemy, poprzez wielozmysłowe nabywanie wiadomości i umiejętności.
 • Program wychowania przedszkolnego "Trampolina" - Jest to program wychowania przedszkolnego zgodny z obowiązującą podstawą programową. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to jest realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. Treści programu obejmują następujace obszary: - poznaję siebie i współdziałam z innymi, - jestem samodzielny i dbam o estetykę otoczenia, - jestem sprawny i dbam o zdrowie, - sprawnie się komunikuję i rozwijam swój język ojczysty, - poznaję języki obce, - przygotowuję sie do czytania i pisania, - doświadzcam i eksperymentuje w świecie matematyki, - jestem odbiorcą i twórcą sztuki, - odczuwam więź ze środowiskiem, w którym żyję.     .
 • Nasze przedszkole od wielu lat współpracuje z TVP, realizując program i innowację pedagogiczną p. Anny Rumińskiej. Celem tej współpracy jest stymulowanie możliwości dzieci w zakresie głównych operacji intelektualnych, rozwijanie zdolności i umiejętności myślenia twórczego, budzenie ciekawości poznawczej i zaradności w sytuacjach otwartych, kształtowanie umiejętności empatycznego współdziałania w grupie oraz wyrażania emocji. Dzięki wdrażaniu tego programu nasze dzieci stają się bardziej otwarte na otaczający je świat, radosne i szczęśliwe, z dużymi umiejętnościami w zakresie prezentacji własnych możliwości.
 • Chronimy dzieci - Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w naszej placówce.
Ilość odsłon: 181
Powrót: Mokotów > przedszkola