Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 31 im. Zdzisława Witwickiego

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 31 im. Zdzisława Witwickiego
ul. Krucza 19 00-525 Warszawa
targeo
tel.22 621 99 40
Opis firmy i działalności:

Przedszkole Nr 31 im. Zdzisława Witwickiego jest placówką czterooddziałową położoną w samym centrum Warszawy, na parterze budynku mieszkalnego. Przedszkole dysponuje funkcjonalnymi salami do zabaw i zajęć, salą gimnastyczną oraz zacisznie położonym ogrodem na tyłach budynku, z dala od ulicy. Przedszkole zatrudnia doświadczoną kadrę pedagogiczną, stale podnoszącą swoje kwalifikacje. Zespół pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych tworzy domową, niepowtarzalną atmosferę placówki.

Jesteśmy placówką wyróżniającą się w środowisku tożsamością i otwartością na nowe wyzwania. Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka, zapewniamy mu bezpieczeństwo i fachową opiekę, wpajamy zasady zdrowego stylu życia, właściwych zachowań społecznych i patriotycznych oraz edukacji na najwyższym poziomie. Główne założenia programu naszego przedszkola to wielopłaszczyznowy profil artystyczny w powiązaniu z postacią patrona placówki – Zdzisława Witwickiego oraz edukacja daltońska jako wiodąca pedagogika w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

Realizujemy w przedszkolu autorski program “Szacunek-Nauka-Samodzielność – pedagogika daltońska w przedszkolu” łącząc podstawowe założenia planu daltońskiego z różnorodnymi technikami twórczego wyrazu w procesie edukacji przedszkolnej. Realizowany w placówce plan daltoński dobrze przygotowuje naszych przedszkolaków do życia społecznego, wyposaża je w umiejętności, które pozwalają im radzić sobie z różnymi problemami w kolejnych etapach edukacji. Absolwenci przedszkola wyróżniają się wśród swoich rówieśników otwartą postawą i zaangażowaniem. Systematycznie prowadzona diagnoza przedszkolna potwierdziła, że dzięki innowacji dzieci uczą się szybciej i efektywniej samodzielności, odpowiedzialności za powierzone zadania, swobody w decydowaniu o własnych podstawowych potrzebach.

Realizacja Planu daltońskiego w Przedszkolu nr 31 jest naturalną konsekwencją poszukiwania przez nauczycieli alternatywnych sposobów nawiązywania relacji nauczyciel-dziecko, dziecko-nauczyciel. Zgodnie z tym co zawsze powtarza Konsultant Daltoninternational Roel Röhner, każda placówka daltońska jest inna, Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego ma dziś swoją indywidualną tożsamość daltońską, która przeszła transformację od swobodnego tworzenia, kreowania sztuki oraz swobody wypowiedzi poprzez sztukę do samodzielnej edukacji wg planu daltońskiego. Dzięki tym doświadczeniom przedszkole stworzyło niepowtarzalną atmosferę dla edukacji małego dziecka, łącząc naturalną atmosferę domu rodzinnego z celową, świadomą edukacją.

Dziś promujemy edukację daltońską w środowisku, przekonujemy nauczycieli, że warto realizować w swojej placówce plan daltoński. Dlaczego? Od 2009 r. mierzymy się z koncepcją Helen Parkhurst korzystając z doświadczeń nauczycieli z Holandii i Czech oraz Fundacji DaltonInternational. W 2011 r. jako jedna z trzech pierwszych placówek w Polsce otrzymaliśmy certyfikat International Dalton School, a od blisko 8 lat doświadczamy efektów pedagogiki planu daltońskiego. Wykorzystując koncepcję planu daltońskiego udaje nam się bardzo dobrze przygotowywać nasze dzieci do życia społecznego. Wyposażamy przedszkolaki w umiejętności, które pozwalają im radzić sobie z różnymi problemami na kolejnych etapach edukacji. Dzięki realizacji koncepcji planu daltońskiego kształtujemy u dzieci odpowiedzialność oraz budujemy ich wysoką samoocenę. Uczymy konsekwencji, systematyczności i inspirujemy do samodzielnego myślenia i działania.

Plan daltoński pozwala poznać naszym wychowankom wartość czasu, rozwija zainteresowania i zamiłowanie do nauki, a nauczycieli inspiruje do indywidualizacji pracy z dzieckiem. Zgadzając się z twórczynią koncepcji Planu Daltońskiego Helen Parkhurst, że Daltoński Plan Laboratoryjny oznacza dla mnie błogosławione uwolnienie od zabójczej rutyny klasowej oraz wielką możność poznawania jednostek, a dzięki zaznajomieniu się z ich potrzebami możność dopomagania im do rozwinięcia silnych charakterów oraz stania się w przyszłości użytecznymi obywatelami dążymy do rozwoju swoich kompetencji jako nauczycieli daltońskich, aby kreować efektywną edukację w celu pełnego doświadczenia i rozumienia przez dziecko otaczającej go rzeczywistości.

Przedszkole jest pierwszą placówką w Polsce, która nawiązała współpracę z Brytyjską Szkołą Językową Wattsenglish Ltd. Szkoła Wattsenglish Ltd specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego małych dzieci metodą naturalnego nauczania języka. Głównym celem kształcenia językowego w naszym przedszkolu jest osłuchanie dzieci z językiem obcym i uwrażliwienie ich na brzmienie języka innego niż język ojczysty. Nauczanie języka na etapie edukacji przedszkolnej koncentruje się na rozwijaniu dwóch sprawności językowych, tj.: słuchania i mówienia, i odbywa się w formie zabawy, podczas której dzieci uczestniczą w różnorodnych aktywnościach muzyczno-ruchowych. Dzieci są zachęcane do reagowania ruchem na język obcy, powtarzania zwrotów i wyrażeń podczas śpiewania piosenek, recytowania rymowanek, stosowania języka angielskiego w grach i zabawach oraz w trakcie codziennych czynności wykonywanych w przedszkolu, tak by przyswajały język w sposób jak najbardziej naturalny i przyjemny.

1960-1970 - Przedszkole Nr 31 w Warszawie przy ul. Kruczej zostało otwarte 26 lutego 1960 r., a kierownikiem placówki została Jadwiga Melion. Oficjalnego otwarcia z przecięciem wstęgi dokonała inspektor Wydziału Oświaty Warszawa – Śródmieście Zofia Maruszewska. Obecni byli również przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego inżynier J. Wojtkowski, oraz zaproszeni goście.

1970-1978 - W latach 1970 – 1978 dyrektorem przedszkola była mgr Alicja Winiarczyk. W tym okresie po raz pierwszy zostały wprowadzone zajęcia w grupach dyspanseryjnych w zakresie ćwiczeń logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej.

1978-1994 - W latach 1978 – 1994 funkcję dyrektora pełniła Halina Haber , która sukcesywnie wzbogacała wyposażenie przedszkola. W tym czasie zmieniało się otoczenie placówki – powstał piękny ogród.

1994-2004 - W 1994 roku w wyniku konkursu na stanowisko dyrektora ogłoszonego przez Zarząd Dzielnicy Warszawa – Śródmieście dyrektorem została nauczycielka tutejszego przedszkola mgr Barbara Witek.

2004 - Z dniem 31 sierpnia 2004 roku na emeryturę odeszła Pani Dyrektor Barbara Witek. W wyniku konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola ogłoszonego przez Prezydenta m. st. Warszawy od 1 września 2004 r. dyrektorem Przedszkola Nr 31 została mgr Anna Wróbel.

Produkty, usługi, marki:

W przedszkolu zostały zrealizowane następujące działania:

  • zakupienie do przedszkolnej biblioteki 82 książek z szerokiej oferty literatury dziecięcej dla dzieci (w tym pozycje wydane w języku ukraińskim), o bardzo szerokiej tematyce ( zachowania, relacje, emocje, trudne wydarzenia);
  • nawiązanie współpracy z rodzicami pracującymi jako przedstawiciele wydawnictw książkowych np. Zakamarki, Dwie Siostry;
  • spotkania autorskie z ilustratorami i autorami książek dla dzieci (Krystyna Lipka-Sztarbałło, Liliana Bardijewska, Kristin Roskifte);
  • współorganizacja we współpracy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy wykładu dla rodziców i nauczycieli „ Janusz Korczak jako pisarz dla dzieci” (dr Anna Czerny, Polska Sekcja IBBY);
  • warsztaty artystyczne z ilustratorką (Krystyna Lipka- Sztarbałło);
  • organizacja „Tygodnia z twórczością patrona przedszkola Zdzisława Witwickiego” z równoczesną prezentacją literatury ilustrowanej przez artystę i wystawą prac dziecięcych inspirowanych jego twórczością;
  • głośne czytanie dzieciom książek przez rodziców w każdej grupie wiekowej;
  • nawiązanie współpracy z Publiczną Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży;
  • realizowanie wewnętrznego projektu zaproponowanego przez Radę Pedagogiczną „wędrująca książka” polegającego na wypożyczaniu dzieciom nowo zakupionych książek do domu w specjalnie do tego przygotowanym plecaku. Tworzeniu po ich przeczytaniu prac plastycznych przez dzieci i zachęcenie rodziców do głośnego czytania dzieciom i wpajanie dzieciom
  • zasady poszanowania i dbałości o książki.
Ilość odsłon: 158