Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 300

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 300
ul. Portofino 4 02-764 Warszawa
targeo
tel.22 842 46 15
Opis firmy i działalności:

Przedszkole przy ulicy Portofino 4 jest jedną ze starszych placówek na Mokotowie. Rozpoczęło działalność 2 XII 1974 r. Na przestrzeni lat wizerunek przedszkola ulegał przeobrażeniom. Na początku działalności opieka nad dziećmi była zorganizowana na terenie przedszkola i w czterech “ogniskach” na terenie Stegien. Od rozpoczęcia swojej działalności przedszkole uczestniczyło w wielu przedsięwzięciach i akcjach. Organizowało wiele spotkań ze znanymi ludźmi, uroczystości i wycieczek. Niektóre z nich kultywowane są do dziś, choć z biegiem czasu zmieniły formę i stały się tradycją przedszkola np. pasowanie na przedszkolaka, spotkania; wigilijne, z okazji dnia babci i dziadka, dnia mamy i taty oraz festyn rodzinny.

Placówka otwarta jest na współpracę i dzielenie się swoimi doświadczeniami. W ramach programu “Sokrates” w latach 2001/2002 były organizowane spotkania dla naszych pedagogów za granicą oraz delegacji zagranicznych na terenie naszej placówki. W murach naszej placówki gościli pedagodzy z Francji i Włoch. Udział w projekcie SOCRATES – COMENIUS pt. “ODKRYWAMY NASZE MIASTA” którego koordynatorem było przedszkole z Tolentino we Włoszech, przybliżył dzieciom przedszkolnym z Francji, Włoch i Polski zwyczaje, historię tych państw, pozwolił również na zaprezentowanie się w obcym kraju. Działalność statutową przedszkola przez długi okres czasu wspomagał Warszawski Zakład Informatyki MERMAT.

Staramy się być widoczni w środowisku lokalnym. Wychowankowie naszego przedszkola uczestniczyli w wielu konkursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Biorą udział w różnych akcjach charytatywnych pomagając innym ludziom.

Pomagamy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej. Informujemy rodziców na bieżąco o postępach dzieci oraz wspólnie uzgadniamy kierunek i zakres działań dydaktyczno-wychowawczych. Postępy wszystkich dzieci odnotowujemy w “Arkuszu obserwacji dziecka”, który jest dostępny dla rodzicó dzieci. Wszystkie dzieci w przedszkolu są objęte opieką specjalistyczną przez psychologa oraz logopedę.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Naszą misją jest wspomaganie rozwoju dziecka, dbanie o jego wszechstronny rozwój z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości i ich zainteresowań. Przedszkole realizuje zadania zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego MEN.

Produkty, usługi, marki:

Korzystamy z następujących zatwierdzonych programów zgodnych z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego:

 • “Trampolina -Program Wychowania Przedszkolnego”– Małgorzata Janiak, Kamila Witerska, wyd. PWN – jako program podstawowy z rozszerzeniem treści z następujących programów:
 • „Dziecięca matematyka”– Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych – E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska Wyd.

Oraz z programów autorskich:

 • “Bezpieczny przedszkolak – droga do samodzielności”– własny program profilaktyczno – wychowawczy opracowany przez zespół nauczycieli przedszkola.“Odkrywamy talenty”– program edukacyjny opracowany przez zespół nauczycieli przedszkola nr 300.
 • Projekt edukacyjny„Dziecięce podróże małe i duże”opracowany przez zespół nauczycieli przedszkola nr 300.
 • Program „Chronimy dzieci”którego celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci oraz dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach. Polityka ochrony dzieci w Przedszkolu 300 – dostępna jest dla rodziców na tablicy informacyjnej w przedszkolu w zakładce “Programy”. Materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące ochrony dzieci przed krzywdzeniem dostępne są do pobrania na stronie internetowej przedszkola w zakładce “Dla Rodziców”.
 • Realizujemy wybrane zagadnienia z programu edukacyjnego “Akademia zdrowego przedszkolaka”.

W codziennej  pracy wykorzystujemy innowacyjne  metody dydaktyczne bądź ich elementy:

 • „Sojusz metod” – program nauki czytania autorstwa Ewy Arciszewskiej
 • Aktywne metody słuchania muzyki wg. Batii Strauss
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i Metoda Ekspresji Ruchowej Carla Orffa – świadomość własnego ciała wpływa na jakość komunikacji z otoczeniem.
 • Pedagogika zabawy (zabawy integrujące grupę, wyzwalające aktywność, rozwijające cechy charakteru oraz relaksacyjne)
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – system ćwiczeń, który wspiera rozwój psychomotoryczny dziecka
 • “Świat liczb Willy`ego”- koncepcja wczesnego nauczania matematyki poprzez zabawę
 • CMC (Children Massagigng Children – Dzieci Dzieciom Dar Dotyku)-masaż dzieci przez dzieci. Uczy świadomości własnego ciała i stawiania granic. Zajęcia obniżają poziom agresji i podnoszą koncentrację uwagi.

Oferujemy naszym wychowankom bezpłatne zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny:

 • zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem (rytmika)
 • gimnastyka profilaktyczna
 • religia w najstarszych grupach.
Ilość odsłon: 136
Powrót: Mokotów > przedszkola