Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 296 Bajkowy Parasol

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 296 Bajkowy Parasol
ul. Międzynarodowa 36 03-922 Warszawa
targeo
tel.22 617 01 82
Opis firmy i działalności:

W placówce są 4 odziały dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. W grupie najmłodszej dodatkowo zatrudniona jest pomoc nauczyciela.

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 1975r. Budynek zaprojektowano i wybudowano specjalnie na potrzeby przedszkola na działce o powierzchni 3670ha. Placówka opiekuńczo, wychowawczo, dydaktyczna dla 100 dzieci w wieku przedszkolnym  była okazała i nowoczesna.

W parterowym obiekcie mieszczą się cztery duże, jasne sale zajęć z przystosowanymi do ich wzrostu łazienkami. Z każdej klasy jest bezpośrednie wyjście na ogród przedszkolny. Ponadto w budynku jest sala gimnastyczna bogato wyposażona w pomoce gimnastyczne. W niej odbywają się liczne koncerty i teatrzyki jak również spotkania z rodzicami. Przedszkole wyposażone jest w gabinet logopedyczno – psychologiczny, w którym dzieci na indywidualnych zajęciach doskonałą swoją wymowę, koncentrację uwagi, pamięć.

Szatnia dzieci znajduje się w holu głównym budynku. Wyposażona jest w nowe, kolorowe i przystosowane do potrzeb dzieci mebelki. Aby dziecko łatwiej i szybciej mogło odnaleźć swoja półeczkę , w odpowiednim etui znajduje się jego zdjęcie. Każda grupa nosi nazwę koloru z bajkowego parasola – czerwona, zielona, niebieska i żółta.
Teren wokół przedszkola jest ogrodzony. Dodatkową osłonę od ruchu ulicznego, a co za tym  idzie również od i spalin, stanowi żywopłot posadzony wzdłuż ogrodzenia.

Na terenie ogrodu rośnie wiele drzew w tym: kasztanowce, dęby, klony, świerki . Dary z tych drzew - liście, kasztany, żołędzie często wykorzystujemy do zajęć plastycznych. Ogród przedszkolny podzielony jest na dwie części tak aby dzieci młodsze były oddzielone od starszaków. Taki podział sprawia, że zabawki na terenie starszaków wymagają od nich większej sprawności fizycznej. W obu częściach ogrodu znajdują się piaskownice, w których dzieci
uwielbiają się bawić.

Pierwszym dyrektorem placówki została p. Aleksandra Karpińska. Dyrektor swoimi działaniami sprawiła, że przedszkole przez wiele lat było wzorcowym przedszkolem dla innych placówek. Bardzo często odbywały się zajęcia otwarte dla nauczycieli ,nie tylko z naszej dzielnicy. Wiele z przyszłych nauczycielek uczyło się w naszym przedszkolu umiejętności pracy z dziećmi, podczas praktyk studenckich ciągłych i asystenckich. W roku 1999 dyrektorem placówki zostaje p. Magdalena Borucka.

W 2002r przedszkole włączyło się do akcji, organizowanej przez Polską Akcją Humanitarną , poprzez zbiórkę pieniędzy dla dzieci z Afganistanu. Ważny wydarzeniem w funkcjonowaniu placówki było nadanie imienia. Podczas uroczystości 30-lecia przedszkole otrzymało nazwę „Bajkowy Parasol”. Dlaczego Bajkowy Parasol – a nie zwykły Parasol? Bajka jest dla dziecka tym co przynosi je w świat wyobraźni i fantazji. Uczy jak być dobrymi mądrym, wzbogaca wrażliwość i poczucie piękna. Praca z bajką przynosi dzieciom i nam nauczycielom wiele radości i satysfakcji. Nasza placówka charakteryzuje się tym, ze jest kolorowa i jasna ale także tym, że pracują w niej ludzie dzięki czemu wszyscy czują się w niej bezpiecznie i pewnie jak pod bajkowym parasolem.

Rok 2006 to początek prężnej działalności Teatru Rodziców. W jego działaniu czynny udział brali zarówno nauczyciele jak i rodzice przedszkolaków. Efekty ciężkiej pracy widoczne były na przedstawieniach organizowanych z okazji Dnia Dziecka. Przedstawienia tegoż teatru wielokrotnie stawały się dużym sukcesem. W 2010r podczas II Przeglądu Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli „Rodzice – Dzieciom” zdobyli I nagrodę za sztukę Pt. „Nie ma tego złego”, a w 2011r II nagrodę za sztukę „Smocze perypetie” W tym samym 2006 roku wykonana została termomodernizacja budynku, a rok później zmieniono ogrodzenie przedszkola.

W 2011r dyrektorem przedszkola zostaje p. Beata Okoń i prowadzi je nadal. Od początku pracy dyrektora nawiązaliśmy ścisła współpracę z UNICEF realizując cyklicznie dwa programy. Rok 2012 to początek współpracy z partnerskimi przedszkolami z krajów UE realizujemy projekty e_Twinning. Nawiązaliśmy współpracę z przedszkolami w Anglii, Włoch, Hiszpanii, Francji, Litwy, Rumunii i Grecji. Wymieniamy się pracami dzieci, informacjami o tradycjach i zwyczajach w różnych krajach UE.

W przedszkolu zatrudnionych jest 8 nauczycielek prowadzących zajęcia w grupach, logopeda, psycholog, nauczyciel j. angielskiego, rytmiki. Wszystkie zatrudnione nauczycielki oraz specjaliści posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi. Korzystamy z osiągnięć współczesnej pedagogiki i jesteśmy otwarci na wprowadzanie innowacji pedagogicznych. Realizując zadania wychowawczo-dydaktyczne stosujemy metody: Dobrego Startu, Pedagogiki Zabawy, Metoda Projektów.

W ciągu ponad 30 lat funkcjonowania placówki jej mury opuściły setki wychowanków, dziesiątki nauczycieli i personelu pomocniczego oraz wielu pracowników administracyjnych. I choć zatarły się w naszej pamięci niektóre twarze, imiona i nazwiska, mamy świadomość, że każdy tu obecny zostawił cząstkę i bez nich nasze przedszkole nie byłoby tym, czym jest obecnie.

Od dwóch lat organizujemy Dni Otwarte dla rodziców, którzy stoją przed wyborem przedszkola dla własnego dziecka. Spotkanie takie organizowane jest w sobotę. Nauczyciele są do dyspozycji rodziców 3-4 godziny. Aby ułatwić dzieciom szybką adaptację do przedszkola w miesiącu czerwiec i sierpień organizowane są spotkania z nauczycielem.

Nasze przedszkolaki mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w konkursach, imprezach, wystawach plastycznych i koncertach muzycznych. Uczestniczą w spektaklach teatralnych, koncertach muzycznych itp. wystawianych przez artystów w przedszkolu i różnych ośrodkach kultury.

Ogród przedszkolny to ponad 2tys.m2 powierzchni. Podzielony jest na dwie części: dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych. Każda z sal przedszkolnych ma bezpośrednie wyjście do ogrodu co ułatwia szybkie dotarcie np. do toalety czy po kubek wody dla spragnionych. Każda z część wyposażona jest w sprzęt do zabawy przeznaczony dla odpowiedniej grupy wiekowej.

Podczas odpowiednich warunków atmosferycznych w ogrodzie organizowane są pikniki, festyny, czy zabawy z klaunami. Dzieci w ogrodzie spędzają znaczną część czasu, dlatego też zabawki oraz sprzęt sportowy jest odpowiednio zabezpieczony, codziennie sprawdzany pod względem bezpieczeństwa. W miarę możliwości finansowych przedszkola
sprzęt jest sukcesywnie wymieniany a jego oferta wzbogacana o np. sprzęt jeżdżący bądź też zamki.

Przez cały okres istnienia Przedszkole Nr 296 „Bajkowy Parasol” zmienia się i rozwija, dostosowując swoje działanie do potrzeb środowiska i aktualnych zmian w oświacie. Wartości, którymi zawsze się kierujemy to szacunek dla drugiego człowieka, tolerancja i uznawanie niepowtarzalności każdego z nas. W swojej pracy stawiamy na jasno określony system wychowawczy, którego zasady w formie kontraktu z przedszkolem akceptują rodzice, a dzieci w formie „umowy” przyjmą za swoje prawo.

Kadrę pedagogiczną stanowią wykształceni i doświadczeni nauczyciele. Są to odpowiednio przygotowani, refleksyjni i twórczy pedagodzy, osiągający wysokie efekty w pracy z dziećmi w zakresie rozwijania ich możliwości i umiejętności. Wszyscy nauczyciele ciągle dokształcają się i wzbogacają swoje umiejętności podczas kursów, warsztatów i szkoleń, aby zapewnić jak najlepszą i fachową opieką swoim wychowankom. Dzieci będące pod opieką kreatywnych nauczycieli osiągają sukcesy w różnorodnych dziedzinach.

Produkty, usługi, marki:

Praca wychowawczo - dydaktyczna planowana jest w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz z następujące programy:

 • „Zanim będę uczniem” autorstwa Jolanty Kopały i Elżbiety Tokarskiej - Wydawnictwo Edukacja Polska
 • „Dziecięca matematyka” autorstwa Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz Ewy Zielińskiej - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” – Kazimiera Wlaźnik
 • „Przedszkole otwarte na zmianę” – Towarzystwo rozwijania aktywności dzieci „SZANSA”
 • „Adaptacja dziecka trzyletniego do przedszkola” – program własny Anna Zbrzeźniak

Ponadto w pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczyciele wykorzystują elementy:

 • Metody Dobrego Startu -system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka.
 • Pedagogiki Zabawy wykorzystującej zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność, której celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w ich indywidualnym rozwoju, wzrastanie w społeczeństwie i ku niemu. Powyższe cele realizowane są z wykorzystaniem różnorodnych przyrządów i pomocy terapeutycznych, takich jak: huśtawki, równoważnie, platformy, uprzęże, deskorolki, i wiele innych. Oddziałując na inną grupę zmysłów używamy np.: fakturowych pomocy sensorycznych, obciążników, przyrządów do stymulacji słuchowej, węchowej oraz wzrokowej.
 • Pracy Metodą Projektów Edukacyjnych polegającą na metodzie nauczania , która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca uczniów służąca realizacji określonego zadania. Projekt edukacyjny jest metodą efektywną i skuteczną bowiem rozwija wśród uczniów samodzielność, umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej, pobudza rozwój poznawczy i emocjonalny , rozwija zainteresowania , uzdolnienia i twórcze myślenie, a przede wszystkim umożliwia prezentację wyników własnej pracy.
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne poprzez ćwiczenia ruchowe pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w przestrzeni.
 • Metody Labana - jest metodą ćwiczeń zwaną gimnastyką twórczą. Polega ona na nie na dokładnym powtarzaniu ruchów, a na innowacji i dowolności.
 • Metody Orffa-(metoda improwizacji ruchowej i samo wyrażanie się ruchem, która polega na rozwijaniu u dzieci poczucia rytmu.
 • Techniki relaksacyjne
 • Technologie informacyjne

Uwzględniając propozycje Rodziców oferujemy bogatą gamę zajęć dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli. W przedszkolu po godzinie 13, organizowane są zajęcia dodatkowe z:

 • języka angielskiego
 • rytmiki

Ogród przedszkolny jest:

 • miejscem radości, wypoczynku i dobrej zabawy,
 • miejscem, do którego są przenoszone zajęcia edukacyjne przy sprzyjającej aurze,
 • miejscem na festyny rodzinne i pikniki naukowe
 • miejscem integracyjnych spotkań przedszkolaków i dzieci z osiedla.
 • miejscem wystaw i aukcji charytatywnych na rzecz dzieci.

Na terenie przedszkola organizowane są różnego rodzaju uroczystości:

 • Piknik w ogrodzie - Pożegnanie jesieni na którym poza kącikiem kulinarnym na gości, uczestników pikniku czeka wiele konkurencji sportowych, wymagających koncentracji uwagi i sprawności fizycznej. Na pikniki zapraszani są mieszkańcy naszego osiedla
 • Pasowanie na żaczka przedszkolaczka odbywa się w listopadzie. Jest to ogromne przeżycie dla dzieci jak i rodziców.
 • Wieczór wigilijny na który zapraszani są rodziny naszych przedszkolaków do wspólnego kolędowania.
 • zień Babci i Dziadka – wspólna zabawa międzypokoleniowa. Dziadkowie uczą dzieci zabaw ze swojego dzieciństwa.
 • Bal Karnawałowy na który zapraszani sa również rodzice. Biletem wstępu jest strój karnawałowy.
 • Piknik naukowy w ogrodzie przedszkolnym – zwany roboczo piknikiem naukowym. Temat pikniku jest ściśle powiązany z tematyka obchodów Dnia Ziemi. Dzieci w licznych kącikach mają możliwość wykonywania różnorodnych doświadczeń
 • i eksperymentów. Po wykonaniu wszystkich proponowanych zadań dziecko zdobywa legitymację ekologa.
 • Dzień Dziecka – zabawa połączona z olimpiadą sportowa
 • Piknik rodzinny w ogrodzie – dzieci przygotowują dla rodziców niespodzianki z okazji dnia matki i ojca , a rodzice rewanżują się przedstawieni8em teatru rodziców. Zamek dmuchany, malowanie twarzy, batut i inne to atrakcje, które czekają na dzieci.

Dla nas najważniejsze jest :

 • Dostrzeganie w każdym dziecku jego możliwości, zdolności, rozwijanie i umacnianie wiary w siebie.
 • Kierowanie się sercem przy jednoczesnym zachowaniu granic dyscypliny i przestrzeganiu prawa.
 • Integrowanie całej społeczności przedszkolnej
 • Inspirowanie do twórczego rozwoju nauczycieli, dzieci i rodziców.
 • Zapewnienie dzieciom szeroko rozumianego bezpieczeństwa
Godziny otwarcia:

Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 7:00 do 17:30, pięć dni w tygodniu.

Ilość odsłon: 165