Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 292

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 292
ul. Walecznych 4/6 03-916 Warszawa
targeo
tel.22 616 03 87
Opis firmy i działalności:

Przedszkole Nr 292 zlokalizowane jest w willowej części Saskiej Kępy przy ul. Walecznych 4/6. Mieści się w budynku administrowanym przez Liceum Francuskie i zajmuje w nim jedno piętro.Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

Przedszkole istnieje od 1973 roku, a funkcję dyrektora pełni od 25.08. 2007r. roku mgr Barbara Wyszyńska-Duch. Organem prowadzącym jest Urząd Dzielnicy Praga-Południe Miasta St. Warszawy. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.

W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków.

Do przedszkola uczęszcza 90 dzieci. Podzielone są one na cztery grupy (gr. I, III, IV) liczące do 25 dzieci oraz grupa II licząca 15 dzieci . W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i jedna woźna oddziałowa, a w grupie najmłodszej dodatkowo pomoc nauczyciela.

Ponadto w przedszkolu zatrudnieni są psycholog i logopeda. Specjaliści współuczestniczą w tworzeniu programów kompensacyjnych, mających na celu wyrównywanie poziomu intelektualnego i emocjonalnego naszych podopiecznych.

Podstawą sukcesu działalności zespołu jest dobrze układająca się współpraca z rodzicami. Nadrzędnym celem tej współpracy jest dobro dziecka, stąd starania o ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego.

Przedszkole nasze jest placówką otwartą dla dzieci i ich rodziców, stwarzamy możliwość kontaktu każdemu potrzebującemu rady i pomocy w działaniach wychowawczych. Dysponując przygotowaną kadrą, staramy się zapewnić rodzicom fachową pomoc, zasugerować najlepsze dla dziecka metody postępowania. Udzielamy też rodzicom informacji o działalności instytucji wspomagających rodzinę w wychowaniu dziecka. Aby jednak rodzic zgłosił się ze swoimi problemami, dajemy mu poczucie bezpieczeństwa i pewność, że spotka się ze zrozumieniem, a wszystkie proponowane mu rozwiązania nie będą wiązały się z oceną jego jako rodzica, a będą miały na celu jedynie dobro dziecka i rodziny.

Produkty, usługi, marki:

W przedszkolu znajdują się:

 • na parterze – cztery sale zajęć (grupy I, II III oraz IV),
 • 2 pomieszczenia sanitarne, kancelaria i szatnia,
 • w piwnicy – kuchnia, magazyny,
 • ogród – wyposażony w atrakcyjny sprzęt do zabaw.

Misja przedszkola:

 • Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka uwzględniając  jego indywidualne potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
 • Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła.
 • Pełni  funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze  rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Umożliwia rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki / imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców.
 • Uwzględniając  możliwości i zasoby placówki, tworzy przedszkole twórcze, artystyczne, przepełnione działaniami teatralnymi, śpiewem i przyjazne dla dzieci i rodziców

Czas popołudniowy wypełniają natomiast dodatkowo swobodne zabawy inicjowane przez dzieci oraz zajęcia, takie jak:

 • rytmika,
 • język angielski
 • teatr
Godziny otwarcia:

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 17.30. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

Ilość odsłon: 132