Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 275

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 275
ul. Piwarskiego 5 00-770 Warszawa
targeo
tel.22 841 22 54
Opis firmy i działalności:

Przedszkole mieści się w jednopiętrowym wolnostojącym budynku, położonym z dala od ruchliwej ulicy, w sąsiedztwie ogródków działkowych. Do dyspozycji dzieci mamy bezpieczny, nowoczesny ogród z mini boiskami do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, tenisa. Sprzęt terenowy zabezpiecza prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy dzieci.

Nowoczesne wyposażenie i pomoce dydaktyczne wspomagają pracę opiekuńczo - dydaktyczno - wychowawczą. Zapewniamy specjalistyczną opiekę psychologa, logopedy i stomatologa. Nasza kadra pedagogiczna posiada wyższe wykształcenie o kierunku wychowanie przedszkolne. Nauczyciele systematycznie biorą aktywny udział w różnych formach szkolenia zawodowego w celu stwarzania optymalnych warunków rozwoju wychowanków. Budynek przedszkola jest monitorowany całodobowo.

Zainstalowane kamery umożliwiają obserwację osób odbierających dzieci z przedszkola. Posiadamy nowoczesne oczyszczacze powietrza, w każdej sali dziecięcej. Przedszkole ma własną kuchnię, dzieci jedzą trzy posiłki, mają stały dostęp do napojów - podajemy wodę mineralną.  Oprócz realizacji podstawy programowej  wychowania przedszkolnego, realizujemy programy własne wspierające podstawę programową "Zdrowy przedszkolak", program profilaktyki logopedycznej -"Ładnie mówię".  Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola ukierunkowana jest przede wszystkim na promocję zdrowego stylu życia, edukację ekologiczną, rozwijanie talentów plastycznych i aktorskich naszych dzieci.

W tym celu służą nam własne programy napisane przez naszych nauczycieli: "Mały ekolog", "Mały plastyk", "Mały aktor", "Mały odkrywca", "Mały czytelnik".  Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, w tym aktywność fizyczną dzieci jest obowiązkiem przedszkola przez cały czas jego działalności. W związku z tym podejmujemy różne działania w celu upowszechnienia aktywności fizycznej i zdrowych nawyków wśród naszych wychowanków i ich rodziców.

Posiadamy tytuł "Przedszkola w ruchu" nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - 2014 r. Posiadamy: Certyfikat "Bezpieczne przedszkole" nadany przez Studium Prawa Europejskiego - 2015 r. Certyfikat "Varsavianistyczna Szkoła" za upowszechnianie wiedzy o Warszawie - jej przeszłości i teraźniejszości - 2015 r., Certyfikat "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy" za wspieranie prawidłowych nawyków żywieniowych u małych dzieci.

W 2018 roku otrzymaliśmy Certyfikat "Czystego powietrza - powietrze wolne od smogu, wirusów, alegrenów i bakterii". Braliśmy udział w ogólnopolskim projekcie rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami "Mały Miś w świecie wielkiej literatury", realizowaliśmy ogółnopolski program edukacyjny "Przedszkolne wedrówki z biegiem rzeki Wisły"oraz uczestniczyliśmy w projekcie "Bajkowe gotowanie", dzięki któremu dzieci poznają świat dobrych i zalecanych produktów samodzielnie przygotowując pyszne i zdrowe dania.

Nasze przedszkole zapewnia miłą i przyjazną atmosferę.

Produkty, usługi, marki:

Sprawujemy funkcje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze poprzez:

 • czuwanie nad prawidłowym rozwojem dziecka,w tym ustawiczne wyrównywanie niedomagań w sferze emocjonalnej;
 • ukazanie mocnych stron dziecka;
 • uszanowanie indywidualnego tempa rozwoju dziecka;
 • okazywanie zainteresowania problemami dziecka;
 • zachęcanie do podejmowania aktywności;
 • docenianie i uznawanie działalności dziecka;
 • ustawiczna troska o zapewnienie równych szans, warunków osiągania sukcesów, umacniania wiary we własne siły;
 • rozbudzenie ciekawości poznawczej;
 • rozwijanie samodzielności w samoobsłudze;
 • rozwijanie samodzielności ruchowej;
 • wyrabianie nawyków higienicznych;
 • wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie, rozwijanie zachowań prozdrowotnych i proekologicznych;
 • rozwijanie postawy badawczej;
 • zdobywanie wiedzy o miejscu zamieszkania, regionie, kraju;
 • rzetelne przygotowanie do szkoły, również pod względem emocjonalnym;
 • zapewnienie bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu
 • zdobywanie wiedzy o zdrowym i bezpiecznym stylu życia
 • bezwzględne przestrzeganie diet podanych przez rodziców.

Program realizyjący podstawę programową wychowania przedszkolnego:

 • Zabawy z porami roku - program wychowania przedszkolnego. I.Grygowicz wyd. Podręcznikarnia

Programy wspomagające:

 • Zdrowy przedszkolak - program wychowania zdrowotnego dla dzieci w wieku przedszkolnym; Program wyrabia nawyki prozdrowotne u dzieci, promuje zdrowe odżywianie,pozwala w łatwy i ciekawy sposób przyswoić wiedzę o zdrowym stylu życia, dba o harmonijny rozwój fizyczny.
 • Mały Artysta - program rozwijający uzdolnienia plastyczne dzieci w wieku przedszkolnym; Głównym celem tego programu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie jego wrodzonych możliwości twórczych, poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej, kształtowania twórczej postawy.
 • Mały aktor - program z edukacji teatralnej dla dzieci w wieku przedszkolnym; Zabawy w teatr wpływają w sposób wszechstronny na rozwój dziecka, ćwiczą pamięć, myślenie, wzbogacają wyobraźnię, kształtują uczucia, rozwijają zdolności. Stwarzają możliwość rozładowania napięć psychicznych, uczą komunikowania się ze sobą i wreszcie są okazją do wielu radosnych, niezapomnianych przeżyć. Zabawy z wykorzystaniem małych form scenicznych pomagają w wychowaniu przyszłego widza i odbiorcy sztuki teatralnej.
 • Mały ekolog - program edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Program wyrabia nawyki proekologiczne i czynne postawy wobec środowiska a także uczy sposobów ochrony przyrody oraz rozwija zainteresowania ekologiczne. Program realizowany jest w pięciu obszarach merytorycznych - ochrona powietrza, Ochrona przed hałasem, Ochrona wód i racjonalne ich wykorzystanie, Segregacja odpadów, Ochrona gleby i kształtowanie terenu
 • Ładnie mówię - Zapobieganie wadom wymowy u dzieci w wieku 3 - 5 lat. Celem programu jest zapobieganie i eliminowanie wad wymowy u dzieci. Rozwija w dzieciach chęć wyraźnego i poprawnego mówienia, a różnorodność atrakcyjnych ćwiczeń sprzyja budzeniu w nich pozytywnego nastawienia do ćwiczeń fizycznych.
Ilość odsłon: 118
Powrót: Mokotów > przedszkola