Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 274

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 274
ul. Bokserska 32 02-682 Warszawa
targeo
tel.22 843 46 52
Opis firmy i działalności:

Jesteśmy przedszkolem realizującym treści przyrodniczo-ekologiczne nastawionym na twórczy, aktywny rozwój dziecka. W przedszkolu mamy 125 miejsc.

Przedszkole nr 274 na Warszawskim Służewcu istnieje od 1972 roku w październiku 2017 roku minie 45 lat pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej Naszego Przedszkola. Jesteśmy placówką publiczną. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa. Organem pełniącym funkcję  wykonawczą Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Mokotów. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest  Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32.

Rekrutacja odbywa się na zasadzie ogólnej dostępności w terminie i według harmonogramu ogłaszanego corocznie przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programami wychowania przedszkolnego rozszerzającymi treści.

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, odpowiednio urządzonego zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi. Przedszkole organizuje dzieciom różnego rodzaju koncerty muzyczne, spotkania z twórcami literatury dla dzieci, twórcami ludowymi, spotkania ekologiczno-przyrodnicze, spotkania teatralne, uroczystości okazjonalne opłacane ze składek Rady Rodziców. Dzieciom zapewnia się możliwość udziału w zajęciach dodatkowych zgodnych z oczekiwaniami rodziców.

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo, psychiczne i fizyczne. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości, umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. Dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Propagujemy treści przyrodniczo-ekologiczne jesteśmy przedszkolem nastawionym na twórczy rozwój dziecka.

Przedszkole nr 274 w Warszawie zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą pełne kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: zatrudniamy specjalistów w zakresie terapii logopedycznej, psychologicznej, terapeutę integracji sensorycznej, instruktora gimnastyki korekcyjnej. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki, rozwija ich kompetencje poznawcze.

Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Tworzą ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i  metodycznie. W swojej pracy poszukują innowacyjnych rozwiązań, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Doskonaląc warsztat pracy nauczycielki współpracują ze sobą na co dzień, prowadzą  zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. Dyrektor motywuje pracowników do pracy na wysokim poziomie.

Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych regulaminów i procedur. Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym pomoce dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy i twórczej aktywności. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu, oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Produkty, usługi, marki:

Jesteśmy przedszkolem nastawionym na twórczy, rozwój dziecka:

 • traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo;
 • pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć;
 • rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym;
 • stwarzamy naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości;
 • kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności;
 • umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki organizując różnorodne formy współpracy.

W organizacji procesu edukacyjnego:

 • dbamy o wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną stale doskonalącą swój warsztat pracy;
 • stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań i zaciekawień;
 • indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu;
 • wspieramy rozwój dziecka na bieżąco diagnozując jego osiągnięcia;
 • przestrzegamy praw dziecka oraz upowszechniamy wiedzę o tych prawach;
 • preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka, wykorzystujemy elementy koncepcji pedagogicznych m. in. C. Freineta, Labana, pedagogikę zabawy, metodę projektów badawczych;
 • przestrzegamy praw dziecka oraz upowszechniamy wiedzę o tych prawach;
 • dbamy o wychowanie i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

Do pięciu oddziałów uczęszczają dzieci w wieku 3,4,5,6 lat. W każdej grupie jest 25 dzieci. Grupy mają nazwy kwiatów:

 • grupa I – dzieci 4 letnie – stokrotki
 • grupa II – dzieci 3 letnie -różyczki
 • grupa III – dzieci 4-5 letnie – słoneczniki
 • grupa IV – dzieci 5-6 letnie – maczki
Ilość odsłon: 156
Powrót: Mokotów > przedszkola