Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 263

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 263
ul. Miła 39 01-050 Warszawa
targeo
tel.22 838 37 15
Opis firmy i działalności:

Nasze działania ukierunkowane są na tworzenie przedszkola otwartego, nowoczesnego, o wysokim poziomie wychowania i nauczania, opartego na kreatywnej pracy kadry pedagogicznej i pomocniczej, przy życzliwym wsparciu Rady Rodziców. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola, jest grupa obejmująca dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

Nasze przedszkole znajduje się w jednopiętrowym, wolnostojącym obiekcie. Posiadamy własny, ogrodzony ogród przedszkolny, mieszczący się przy budynku, co zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i komfort przebywania na świeżym powietrzu. Na placu zabaw, znajduje się dużo drzew, krzewów i trawników, dwie piaskownice, różnego rodzaju sprzęty terenowe i zabawki ogrodowe uatrakcyjniające pobyt dzieci na powietrzu.

Sale zabaw są przestronne i ciekawie wyposażone, stwarzają warunki do bezpiecznej zabawy i nauki. Przy każdej z sal znajduje się łazienka dla dzieci. W budynku znajduje się sala gimnastyczna bogato zaopatrzona w sprzęt do ćwiczeń i zabaw ruchowych oraz instrumenty do zajęć rytmicznych.

Powierzonymi naszej opiece dziećmi, zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która dokłada wszelkich starań, aby dobrze przygotować dzieci do podjęcia następnego etapu edukacyjnego – nauki szkolnej. W pracy wychowawczo-dydaktycznej, preferowane są metody, które wspomagają rozwój dziecka, z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału oraz możliwości rozwojowych. Nauczycielki stosują różnorodne techniki i formy pracy z dziećmi, stale doskonaląc swoje umiejętności pedagogiczne.

W naszym przedszkolu realizowane są programy wychowania przedszkolnego zapewniające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Iwony Brody, wydany przez Wydawnictwo WSIP. W naszym przedszkolu wszystkie dzieci uczestniczą w bezpłatnych zajęciach języka angielskiego, umuzykalnienia i gimnastyki korekcyjnej.

Produkty, usługi, marki:

Misją przedszkola jest:

 • Zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych, w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Tworzenie warunków do pełnego indywidualnego rozwoju poznawczego każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
 • Modelowanie, projektowanie, pobudzanie, kreowanie zdolności twórczych dziecka poprzez stosowanie uczenia polegającego na odkrywaniu i działaniu dziecka.
 • Ukształtowanie człowieka otwartego na świat, wrażliwego na drugiego człowieka, przygotowanego do pełnienia różnych ról społecznych.
 • Wprowadzanie dziecka w świat, w oparciu o tradycję, kulturę i piękno. Otwarcie na potrzeby rodziców i oczekiwania środowiska.

Nasze Przedszkole:

 • zapewnia odpowiednie warunki do realizacji zadań statutowych przedszkola i pobytu dzieci w placówce;
 • dąży aby dzieci w pełni osiągnęły dojrzałość szkolną poprzez realizację celów określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 • wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • buduje system wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtuje u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwija umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarza warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troszczy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtuje u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnia dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
 • prowadzi ścisłą współpracę z różnymi placówkami, instytucjami lokalnymi zapewniając ciągłość procesu edukacyjnego, wychowawczego i opiekuńczego;
 • wspiera rodziców dzieci z różnymi trudnościami i problemami edukacyjno-wychowawczymi;
 • zapewnia opiekę specjalistyczną: logopedyczną i psychologiczną,
 • prowadzi działania ułatwiające adaptację przyszłych przedszkolaków;

Nasze grupy nazwaliśmy:

 • Krasnale
 • Puchatki
 • Gumisie
 • Smerfy
 • Tygryski
Godziny otwarcia:

Przedszkole czynne jest w godzinach: 07.00 - 17.30

Ilość odsłon: 135
Powrót: Wola > przedszkola