Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 24

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 24
ul. Drewniana 10/16 00-345 Warszawa
targeo
tel.22 826 42 65
Opis firmy i działalności:

Przedszkole nr 24 ma swoją siedzibę w Warszawie przy ulicy Drewnianej 10/16 – na tonącym w zieleni Powiślu. Powstało w roku 1950 jako przedszkole przyzakładowe, które otoczyło opieką dzieci pracowników Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Syrena” – nosiło wówczas nazwę Przedszkole „Syrena”.

Od 1  września 1950 roku przedszkolem kierowała oddana działalności na rzecz dzieci Wacława Ostrychańska. Porządkowała i zagospodarowywała teren sadząc pierwsze drzewa i krzewy. Stworzyła miejsce przyjazne przedszkolakom i ich rodzinom. W tamtym czasie w przedszkolu funkcjonowały trzy oddziały – w każdym z nich opiekę i pomoc serdecznej wychowawczyni znajdowało około 35 dzieci.

W roku 1977 - funkcję kierownika, a potem dyrektora objęła pani Jadwiga Zielińska (wcześniej długoletnia i ceniona nauczycielka naszego przedszkola), która dalej wzbogacała bazę placówki, stworzyła funkcjonalny plac zabaw wyposażony w estetyczny i atrakcyjny sprzęt. Utrzymywała w doskonałej formie ogród przedszkolny wzbogacając go o różnorodną roślinność - do dziś cieszy on swym widokiem i stanowi swoistą enklawę zieleni dla jego użytkowników, a także okolicznych mieszkańców.

W latach osiemdziesiątych przedszkole otrzymało status placówki ogólnodostępnej i nadano mu numer 24. W latach 1999 – 2016 Przedszkolem kierowała pani Iwona Pomianowska, która dokładała wszelkich starań aby przedszkole stawało się nowoczesne, bezpieczne i atrakcyjne, aby było namiastką domu rodzinnego i tworzyło warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci. W kolejnych latach (2016 - do sierpnia 2021) dyrektorem Przedszkola była pani Barbara Lipińska, która pielęgnowała dorobek swoich poprzedniczek i jednocześnie wprowadzała nowoczesne metody pracy z dzieckiem. Od 1 września 2021 obowiązki dyrektora pełni pani Gabriela Haron.

Cieszymy się dobra opinią w środowisku lokalnym. Rodzice, którzy powierzają naszej opiece dzieci, to w wielu przypadkach dzieci lub wnuki osób, które pamiętają pierwsze lata funkcjonowania przedszkola. Nasze Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i ich rodziców. Swoją rodzinną i bardzo przyjazną atmosferą staramy się zminimalizować stres nowoprzyjętych maluszków i podwyższyć ich komfort przebywania w placówce. W toku pracy pedagogicznej stawiamy na szeroko rozumianą samodzielność. W naszym odczuciu jest to gotowość do podejmowania zadań opartych na osobistej aktywności, a jej źródłem jest wola działania i akceptacja celu.

Zanim pojawią się pierwsze, małe sukcesy i niezależność, droga do samodzielności może być usłana błędami, próbami, ciągłymi pytaniami. Jest to droga rozwoju indywidualnego, której przejście prowadzi – najpierw w wymiarze dziecięcym, później dorosłym – do zwiększenia kontroli nad własnym życiem. Samodzielne wykonywanie różnych czynności kieruje dziecko na koncentrację uwagi, kształtuje również jej podzielność i wybiórczość. Sprzyja zapamiętywaniu.

Wszystko, co dziecko wykona własnymi rękami, do czego dojdzie własną myślą, co przeżyje – buduje jego umiejętności, wiedzę o sobie i innych oraz o świecie. Dziecko poznając efekty własnej aktywności, jest konfrontowane ze swoimi umiejętnościami. Dzięki temu uczy się, w których sytuacjach poradzi sobie samodzielnie, a w których musi się zwrócić o pomoc. Czerpie również ze swojego działania satysfakcję i buduje poczucie sprawczości. Powoli, ale konsekwentnie buduje obraz siebie samego. Ważne jest więc, aby ten obraz był pozytywny.

W jego budowaniu niezbędne jest stawianie przed dzieckiem wielu różnorodnych zasad. Mądre towarzyszenie nauczyciela pozwala dziecku pokonać trudności, wyjść z nowych dla niego sytuacji z poczuciem, że sobie poradziło. Dzięki temu dziecko jest w stanie podejmować kolejne, coraz bardziej skomplikowane czynności. A my pozostawiamy mu coraz większe pole do działania, stopniowo wycofując swoją ingerencję. Uwzględniając możliwości i zasoby naszego środowiska, pragniemy stworzyć przedszkole twórcze, otwarte i przyjazne zarówno dla dzieci jak i ich rodziców.

Produkty, usługi, marki:

Aby osiągnąć powyższe założenia, rolą nauczyciela w naszym przedszkolu jest:

 • wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie i inteligencji wielorakich,
 • kształtowanie u dzieci optymistycznych cech charakteru takich jak: empatia, dobroć, życzliwość, wrażliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości,
 • rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami,
 • tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym,
 • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola,
 • zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia,
 • wzmocnienie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnienie jego specyfiki osiągnięć oraz rozszerzenia oferty edukacyjnej. Jako nauczyciele mamy za zadanie pomóc dziecku przeżyć czas przedszkola z radością i dumą z własnych osiągnięć.

Naszym celem jest, aby nasz absolwent był:

 • samodzielny, radzący sobie z wymaganiami stawianymi przez życie,
 • dobrze znający siebie,
 • skonfrontowany z wieloma różnorodnymi trudnościami,
 • pewien własnych możliwości,
 • mający zaufanie do własnych wyborów i sił,
 • gotowy na zmiany,
 • otwarty na nowe wyzwania,
 • podejmujący wiele różnorodnych aktywności,
 • w pełni wykorzystujący swój potencjał rozwojowy.

Pracujemy zgodnie z:

 • Podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN – Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. wspierając się programem opracowanym wg jej wytycznych:
 • „Zbieram, poszukuję, badam" -  Program Wychowania Przedszkolnego – Dorota Dziamska, Marzena Buchnat, Nowa Era 2017.
 • Rocznym Planem Pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej przygotowywanym przez Radę Pedagogiczną placówki i realizującym Koncepcję Pracy Przedszkola.
 • Miesięcznymi planami pracy przygotowywanymi dla poszczególnych grup przez nauczycieli.

Stosujemy również nowatorskie metody pedagogiczne:

 • Elementy planu daltońskiego
 • TUS - Trening umiejętności społecznych
 • Elementy metody Eline Snel "Uważność i spokój żabki"
 • Terapię ręki
 • Multisensorykę
 • Projekty badawcze
 • Pedagogikę zabawy - Klanza
 • Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metodykę nauczania matematyki wg. E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej
 • System edukacji przez ruch D. Dziamskiej
 • Twórcze metody aktywności ruchowej: Carla Orffa, Rudolfa Labana, Marii i Alfreda Kniessów
 • Techniki twórczego myślenia
 • Metody aktywizujące
 • Zabawy badawcze i doświadczenia
Ilość odsłon: 92