Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 249 Specjalne dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 249 Specjalne dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym
ul. Kobielska 5 04-359 Warszawa
targeo
tel.22 613 91 65
Opis firmy i działalności:

Przedszkole Specjalne Nr 249 w Warszawie zostało utworzone w 1971 r. Nadrzędnym celem, który sobie stawiamy jest dobro dziecka. Zależy nam na stymulowaniu rozwoju psychoruchowego naszych podopiecznych oraz usprawnianiu form komunikacji ułatwiających porozumiewanie się z otoczeniem.

Jesteśmy przekonani, że najlepsze efekty naszej działalności przyniesie wieloprofilowe oddziaływanie na dziecko przez zintegrowanie wpływów środowiska rodzinnego i przedszkolnego. Rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami.

Jesteśmy młodym, dynamicznym zespołem wykorzystującym w pracy innowacje pedagogiczne. Oferujemy nasz profesjonalizm, otwartość na propozycje rodziców, gotowość do zmian. W swojej pracy kierujemy się odpowiedzialnością za podejmowane działania oraz głębokim humanistycznym szacunkiem wobec dziecka i jego praw. Nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu dziecku stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci trzyletnie, ponieważ wczesne objęcie dziecka wielospecjalistyczną pomocą znacznie zwiększa jego szanse na jak najlepszy rozwój. Edukacja w naszym przedszkolu może trwać do 9 roku życia i daje możliwość przygotowania dziecka do kontynuowania nauki w placówce integracyjnej lub specjalnej.

Dobór zajęć, sposobu pracy i pomocy dziecku wynika z zaleceń zawartych w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przeprowadzonej przez Zespół Terapeutyczny diagnozy rozwoju i umiejętności dziecka.

Dla każdego dziecka zespół pedagogów i specjalistów przygotowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający możliwości i potrzeby rozwojowe wychowanka. Następnie w czasie Zespołów Terapeutycznych omawiamy z rodzicami/prawnymi opiekunami Program oraz zaznajamiamy z metodami i technikami wykorzystywanymi w pracy terapeutycznej z dzieckiem.

Wszyscy pedagodzy i terapeuci zatrudnieni w przedszkolu w swojej pracy opierają się o wyniki przeprowadzonej diagnozy i realizują zadania zawarte w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym każdego dziecka.

Produkty, usługi, marki:

Nasza placówka obejmuje pomocą terapeutyczno-edukacyjną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z diagnozą:

 • sprzężonej niepełnosprawności (niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym),
 • zaburzeń ze spektrum autyzmu, któremu towarzyszy upośledzenie umysłowe,
 • zaburzeń rozwojowych, które utrudniają lub uniemożliwiają uczęszczanie do przedszkola ogólnodostępnego.

Oferta naszych zajęć obejmuje m.in:

 • rehabilitację ruchową
 • muzykoterapię
 • terapię psychologiczną
 • logorytmikę
 • terapię SI
 • gimnastykę korekcyjną
 • terapię logopedyczną
 • oraz dodatkowo zajęcia z wykorzystaniem metody Dobrego Startu, Original Play, metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Każde dziecko bierze udział w zajęciach terapeutycznych, edukacyjnych i opiekuńczych w wymiarze od 25 do 50 godzin tygodniowo, w tym:

 • zajęciach indywidualnych, tj. terapii psychologicznej, logopedycznej, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych (rehabilitacja), terapii integracji sensorycznej, muzykoterapii i innych,
 • zajęciach w grupie przedszkolnej, które obejmują: trening komunikacji i umiejętności społecznych, budowania relacji rówieśniczych oraz rozwoju umiejętności przedszkolnych, pracę nad samodzielnością i samoobsługą, kierowaną zabawę rówieśniczą, swobodne i kierowane zabawy w ogrodzie przedszkolnym, odpoczynek i relaks, spacery, wycieczki. Nauczyciele wszystkich grup wykorzystują różnorodne metody i formy pracy zgodnie z możliwościami indywidualnymi poszczególnych dzieci.
 • po dwa razy w tygodniu zajęciach grupowych gimnastyki korekcyjnej oraz muzykoterapii,
 • raz w tygodniu zajęcia logorytmiki, tj. zajęciach muzycznych wspierających rozwój mowy (prowadzonych przez muzykoterapeutę i logopedę),
 • zajęciach z Original Play,
 • raz w tygodniu zajęciach prowadzonych metodą Dobrego Startu.
Ilość odsłon: 108