Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 237 im. Warszawskiej Syrenki

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 237 im. Warszawskiej Syrenki
ul. Tyszkiewicza Eustachego 33 01-146 Warszawa
targeo
tel.22 632 80 19
Opis firmy i działalności:

Przedszkole istnieje od czerwca 1965 roku. Budynek usytuowany jest w cichej i spokojnej części Woli, z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Przez wiele lat działalności edukacyjnej placówki, realizowaliśmy różne projekty, w które włączaliśmy lokalne instytucje (Wolskie Centrum Kultury, TRAD „Szansa”). Dzięki zaangażowaniu rodziców i grona pedagogicznego od 2000 roku funkcjonuje Amatorski Teatr Rodzicielski „Frik”.

Od 2009 roku placówka funkcjonuje pod rozszerzoną nazwą imienia Warszawskiej Syrenki – nadanie imienia połączone było z jubileuszem 45-lecia placówki. Wybór patrona był nieprzypadkowy – istotne było dla nas, by nasi podopieczni poznawali historię Warszawy i znali tradycje miasta. Wszystkie przedszkolaki poznają także hymn placówki, który związany jest z jej imieniem.

W trakcie swojej działalności przedszkole przechodziło wiele przemian, w tym głownie w zakresie dostosowywania metod edukacyjnych. Od 2012 roku systematycznie podejmujemy starania o dofinansowania ze środków Unii Europejskiej realizując międzynarodowe projekty.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, a także zmieniającym się przepisom prawa, zobowiązującym Organ Prowadzący do zapewnienia miejsc w przedszkolach  podjęta została w 2013 r.  decyzja o przeznaczeniu lokalu po siedzibie tymczasowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Leonarda 6/8 na oddziały przedszkolne. Dzięki tej inicjatywie powstał Oddział Zamiejscowy Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki, który po raz pierwszy przyjął dzieci do dwóch oddziałów w marcu 2015 r. Od września 2015 roku w placówce funkcjonują cztery oddziały dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat.

Nasza placówka jest jedną z największych na Woli. Mieści się w dwóch budynkach - przy ulicy Tyszkiewicza 33 oraz przy ulicy Leoanrda 6/8, gdzie usytuowany jest Oddział Zamiejscowy, który fukcjonuje od marca 2014 roku. Staramy się dbać o wszechstronny rozwój naszych wychowanków, zarówno pod względem edukacyjnym jak i społecznym. Zależy nam, by nasi absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do funkcjonowania w otaczającym ich społeczeństwie. W związku z tym realizujemy różnorodne projekty, w tym także międzynarodowe, inwestujemy w rozwijanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii oraz stwarzamy możliwości do rozpoczynania nauki języka angielskiego przez najmłodsze dzieci uczęszczające do naszej placówki.

W naszej pracy stosujemy metody aktywizujące, dlatego też wiodącą metodą pracy z dziećmi są projekty badawcze, które rozwijają u dzieci umiejętność wnioskowania, logicznego myślenia, chęci poszukiwania, umiejętności wypowiadania się i dyskutowania. Zgodnie z zasadą, że to nauczyciel podążą za dzieckiem modelujemy aktywności dziecięcej zabawy w taki sposób, by nasi podopieczni budując wiedzę o otaczającym świecie, zawsze odnosili sukces i potrafili wierzyć we własne możliwości, asystujemy dziecku w jego odkrywaniu świata, wspieramy je i motywujemy do podejmowania wysiłku w zdobywaniu nowych umiejętności.

Każdego roku realizujemy inwestycje budowlane i modernizacje, które mają na celu podwyższenie standardu placówki do poziomu europejskiego. Nasi wychowankowie mają możliwość korzystania z nowoczesnych placów zabaw, tablic multimedialnych w salach, kącików badawczych wyposażonych w pomoce pozwalające eksperymentować. Częścią naszej pracy jest także wymiana doświadczeń na płaszczyźnie międzynarodowej dzięki czemu przedszkolaki mogą także poznawać swoich rówieśników z innych państw i wspólnie bawić się z nimi w czasie zajęć prowadzonych przez komunikatory internetowe.

Nasze przedszkole jest placówką otwartą na zmiany w dzisiejszej edukacji, które są konieczne, w związku ze zmieniającym się światem. Chcemy, aby nasi wychowankowie byli dobrze przygotowani do funkcjonowania w otaczającym ich społeczeństwie. Wprowadzamy do wachlarza naszych działań nowatorskie i nowoczesne metody pracy z dziećmi.

Jesteśmy jedyną w Polsce placówką szkoleniową w zakresie metody Persona Dolls, której celem jest rozwój emocjonalny dzieci, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów poprzez odpowiednie określanie swoich potrzeb, asertywność, zdolność do argumentowania swojego stanowiska.

Nasi nauczyciele posiadają certyfikaty ukończenia kursu z metody "Ruch dla uczenia się" - Move to Learn, którego celem jest poprawa koncentracji uwagi, sprawności ruchowej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej dzieci, a tym samym sukces w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.

W roku 2021 otrzymaliśmy bezterminowo certyfikat Varsavianistycznej Szkoły - realizujemy treści związane z poznawaniem przez dzieci tradycji i historii Warszawy, mając na uwadze, kształtowanie u dzieci przywiązanie do ich Małej Ojczyzny.

Obecnie, jesteśmy w trakcie procesu certyfikacji, który umożliwi nam posługiwanie się mianem Placówki Daltońskiej. W swojej pracy stosujemy pedagogikę Planu Daltońskiego, którego głównym założeniem jest wdrażanie dzieci do szeroko rozumianej samodzielności, umiejętnosci współpracowania z rówieśnikami, kształtowanie odporności emocjonalnej oraz budowanie wysokiej samooceny dziecka. Jednak za nasz największy sukces uważamy zauważanie naszego przedszkola w środowisku rodziców i postrzeganie placówki jako jednej z najlepiej działających na Woli. Cieszymy się, że nieustannie rodzice interesują sie możliwością zapisania dzieci do naszego przedszkola, które uważają za miejsce sprzyjające rozwojowi ich dziecka pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Produkty, usługi, marki:

Metody wiodące:

 • Lalki Personalne
 • Plan Daltoński
 • Metoda projektów badawczych

Projekty krajowe:

 • Varsavianistyczna Szkoła
 • Mały miś w świecie wielkiej literatury
 • Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej

Zajęcia dodatkowe:

 • Rytmika
 • Angielski

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

 • Logopeda
 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • Praca indywidualna
Ilość odsłon: 203
Powrót: Wola > przedszkola