Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 228

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 228
ul. Marzanny 8 02-649 Warszawa
targeo
tel.22 844 60 15
Opis firmy i działalności:

Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole.

Nasze Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się dzieci w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji. Tworzymy aktualne warunki dla wszechstronnego rozwoju, umożliwiającego osiąganie gotowości szkolnej każdego wychowanka. Wymienione zadania realizujemy w ramach programów opracowanych zgodnie z nową, obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego, uwzględniającą najnowsze dążenia reformy oświatowej w Polsce.

Nasze przedszkole od 2014 roku realizuje program profilaktyki przemocy wobec dzieci Chronimy Dzieci. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. W roku 2020 odnowiliśmy certyfikat przyznawany placówkom realizującym politykę ochrony dzieci przed przemocą.

W ramach jego realizacji została opracowana Polityka ochrony dzieci obowiązująca w naszym przedszkolu. Treści w niej zawarte zostały poddane konsultacjom rodziców, pracowników przedszkola i prawnikowi z Fundacji Dzieci Niczyje.

Produkty, usługi, marki:

Programy przedszkola:

  • Program wychowania przedszkolnego – „Kocham przedszkole” Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska Mieszek - Program realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych. Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” jest dostosowany do nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego Dz. U z 2017, poz. 356). Program opisuje proces wychowania i kształcenia dla dzieci w wieku 3–6 lat – pozwalając go różnicować w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Określa przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego. W programie wyodrębniono osiem obszarów działalności dziecka, do których zostały przypisane cele kształcenia i wychowania. W obrębie każdego z nich określono zagadnienia szczegółowe, których układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności na poziomie wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań, koncentrując się na aktualnym poziomie rozwoju i możliwościach najbliższego rozwoju dziecka. Podstawową formą działalności dzieci jest zabawa. W zabawie odtwarzają one i przetwarzają zdobyte doświadczenia, utrwalają nabyte umiejętności i wiadomości, uczą się planowania i zgodnego współdziałania w grupie. Zadania przyjęte w programie są realizowane poprzez organizowanie w przedszkolu warunków do podejmowania różnego rodzaju zabaw: swobodnych, dydaktycznych, konstrukcyjnych, tematycznych, grupowych.
  • Przedszkolny program z zakresu profilaktyki logopedycznej „ABC – ładnie mówić chcę” Anna Słomińska - Program opiera się na założeniach programowych edukacji szkolnej, dlatego zakres proponowanych zagadnień i treści został skorelowany z Podstawą programową wychowania przedszkolnego – rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 Nr 4 poz. 17) oraz Rozporządzeniem MEN  z dnia 6 stycznia 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczania (Dz. U. z 2009 Nr 4, poz. 18). Program adresowany jest głównie do nauczycieli wychowania przedszkolnego ale również do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Celem głównym programu jest wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Program wychowawczy Przedszkola Nr 228  „Przedszkolak z klasą” - Joanna Waszczuk - Program wychowawczy oparty jest na wieloletnich obserwacjach zachowań dzieci i osiągnięć związanych z ich rozwojem. Ma on wspomagać  nauczyciel, a dzieciom umożliwić odkrywanie i poznawanie możliwości tkwiących w nich samych. Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej; dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu określonych celów wychowawczych. Realizując ten program wychowawczy przede wszystkim należy pamiętać o stworzeniu odpowiedniej atmosfery spokoju, wzajemnego zaufania i akceptacji. Dziecko powinno czuć się swobodnie oraz wiedzieć , że jest  słuchane i rozumiane. Celem programu jest zapewnienie i ukierunkowanie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w oparciu o wartości moralne, jako przygotowanie do życia w otaczającym go świecie i jako przygotowanie do przyszłego pełnienia ról w dorosłym życiu. Zakres proponowanych zagadnień i treści zawartych w programie jest zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego – rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku; Rozporządzeniem MEN i S z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczania (Dz. U Nr 25, poz. 220) oraz innymi programami realizowanymi w  przedszkolu.

Wychowując i nauczając nasze przedszkolaki korzystamy z nowoczesnych metod i form pracy, wprowadzając elementy:

  • Metody Dobrego Startu M Bogdanowicz – rozwija funkcje językowe, usprawnia funkcje analizatorów: wzrokowego, słuchowego, oraz doskonali sprawność kinestetyczną i motorycznę, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania.
  • Metody aktywne – przygotowują dziecko do prezentacji własnego punktu widzenia, przygotowują do wystąpień publicznych, rozwijają umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy, sprawność umysłową oraz osobiste zainteresowania m.in. metoda projektów badawczych.
Ilość odsłon: 122
Powrót: Mokotów > przedszkola