Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 19

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 19
ul. Śniadeckich 12 00-656 Warszawa
targeo
tel.22 628 61 52
Opis firmy i działalności:

Przedszkole nr 19 zlokalizowane jest w centrum Warszawy. Trzykondygnacyjny budynek otoczony jest dużym terenem zielonym, podzielonym na część przeznaczoną dla dzieci młodszych i starszych. Ogród wyposażony jest w sprzęt i urządzenia do rozwijania aktywności fizycznej oraz gier i zabaw ruchowych.

Posiadamy trzy oddziały dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich. Placówka dysponuje przestronnymi salami dydaktycznymi, salą gimnastyczną, szatnią, łazienkami dostosowanymi do potrzeb małych dzieci. Posiadamy również gabinet specjalistyczny dla logopedy i psychologa. Posiłki przygotowywane są w nowocześnie wyposażonej kuchni, spełniającej zalecenia Sanepidu i wymagania HCCP.

Kadra nauczycielska posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie, prowadzi zajęcia i pracę dydaktyczno-wychowawczą tworząc przyjazną atmosferę i klimat przedszkola.

Przedszkole rozwija osobowość dzieci, zaspokaja ich potrzeby, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań. Wspomaga wychowanków w rozwijaniu własnych możliwości twórczych, wyzwalaniu uczuć i samorealizacji. Chce wychować dzieci aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami.

W naszym przedszkolu jest miejsce na indywidualny kontakt z dzieckiem, spontaniczną aktywność i twórcze kreowanie rzeczywistości. Przedszkole jest ośrodkiem poznawania aktywności artystycznej dziecka. Tutaj panuje atmosfera życzliwości i wsparcia, każde dziecko czuje, że jest zrozumiane i wysłuchane.

Produkty, usługi, marki:

Programy przedszkolne:

  • Program wychowania przedszkolnego - "Trampolina" - realizujący podstawę programową. Trampolina uczy samodzielnego myślenia i rozwija inteligencje wielorakie u przedszkolaków. Rzetelnie przygotowuje do nauki pisania, czytania i liczenia. Wspomaga rozwój społeczno-emocjonalny i psychoruchowy dziecka. Służy wyrównywaniu szans edukacyjnych. Pozwala prowadzić zajęcia w grupach mieszanych i jednorodnych wiekowo. Pomaga zdobyć wszystkie umiejętności niezbędne do podjęcia edukacji szkolnej. Program jest zgodny z "Podstawa programową wychowania przedszkolnego", ściśle się do niej odnosi. Punktem wyjścia opracowania programu stały się cele wychowania przedszkolnego w niej określone.
  • "Przyjaciele Zippiego". Program Przyjaciele Zippiego pomaga dzieciom uczyć się, jak radzić sobie z problemami i sytuacjami trudnymi w codziennym życiu. Jest oparty na założeniu, że dzieci cały czas wchodzą w interakcje z innymi – z rodziną, nauczycielami, przyjaciółmi, sąsiadami i innymi dziećmi – w różnych sytuacjach i okolicznościach. To, jak dobre stosunki mają z innymi i jak dają sobie radę z trudnościami i stresującymi sytuacjami, jest najważniejsze w ich myśleniu o sobie i o innych. Sposób postępowania w różnych sytuacjach wpływa na to, jak przystosowują się do rozmaitych okoliczności w swoim życiu i czy czują się szczęśliwe czy nieszczęśliwe. Innymi słowy, radzenie sobie – postępowanie w różnych sytuacjach, i korzystanie z pomocy i wsparcia ze strony innych – jest rdzeniem dziecięcego myślenia o własnym powodzeniu. Ten program koncentruje się na uczeniu sposobów radzenia sobie, które zachęcają dzieci do pomagania innym i wspierania ich. Wzajemna pomoc, wzajemny szacunek, wyobrażanie sobie co czują inni (empatia) oraz współpraca to podstawa programu Przyjaciele Zippiego. W czasie trwania programu dzieci wielokrotnie ćwiczą umiejętności radzenia sobie, przez co uczą się, jak sobie samemu pomóc i jak prosić innych o pomoc. W ten sposób uczą się przystosowywania do zmian i postępowania w trudnych sytuacjach. Program dotyczy promocji zdrowia psychicznego oraz „wczesnego zapobiegania” jako drogi do lepszego funkcjonowania w przyszłości. W zakresie zdrowia psychicznego zasadniczo wyróżnia się dwa podejścia: koncentrowanie się na trudnościach oraz koncentrowanie się na możliwościach rozwojowych i kompetencjach. Program Przyjaciele Zippiego stosuje drugie podejście. Nastawiony jest na rozwijanie zdolności radzenia sobie, a nie koncentruje się na problemach czy troskach dzieci. Zmierza do podnoszenia u wszystkich małych dzieci poziomu zdolności radzenia sobie z trudnościami codziennego życia. Program pomaga dzieciom nauczyć się wielu sposobów radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi. Opiera się na przekonaniu, że jeśli nabędą owe umiejętności we wczesnym etapie swojego życia, będą stale je wykorzystywać przez całe życie i będą w stanie lepiej sobie radzić z problemami w okresie dorastania i dorosłości. Ponadto te dzieci, które lepiej potrafią sobie radzić z codziennymi frustracjami i trudnościami, będą w przyszłości szczęśliwszymi i lepiej przystosowanymi ludźmi.
  • "Dziecięca matematyka" - Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. Ta metoda jest jedną z form aktywizujących, dostarczających dziecku wiedzę matematyczną, w sposób zabawowy i twórczy. Treść dostosowana jest do wieku i poziomu rozwoju umysłowego dzieci 3-5 letnich. Poza treningiem liczenia i przeliczania, dziecko uczy się schematu własnego ciała, nabywa orientacji w terenie oraz przestrzeni, uczy się konstruowania gier.
  • "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy". To program wspierający budowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz dostarczający najnowszej wiedzy z zakresu żywienia dzieci.

Programy własne:

  • Wesoły Przedszkolak- program adaptacyjny
  • Wesołe dziecko-zadowolony rodzic- program współpracy z rodzicami
  • Chcę być zdrowy i wesoły- program prozdrowotny
Godziny otwarcia:

Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.

Ilość odsłon: 101