Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 179 Pozytywka

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 179 Pozytywka
ul. Jarocińska 12/14 04-171 Warszawa
targeo
tel.22 610 43 70
Opis firmy i działalności:

Na początku swojej działalności przedszkole miało 4 oddziały dla dzieci w wieku od 3 – 6 lat. Obecnie w przedszkolu jest 7 grup dla dzieci 3,4,5 i 6 letnich.

Praca dydaktyczno – wychowawcza oparta jest na programie wychowania przedszkolnego „Odkrywam siebie i świat” Jadwigi Pytlarczyk. Poza tym  wdrażane są elementy pedagogiki zabawy, „Edukacji matematycznej” prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz różnorodne formy pracy dostosowane do potrzeb dzieci.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, dbających o przyjazną i ciepłą atmosferę w przedszkolu. Nauczycielki systematycznie podnoszą swoje kwakifikacje, uczestnicząc w warsztatach metodycznych i kursach, radach pedagogicznych i spotkaniach metodycznych. W swojej pracy aktywnie wdrażają najnowsze osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka.

W przedszkolu  organizowane są też zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, warsztaty plastyczne, gimnastyka. Każdego roku odbywają się całodniowe wycieczki autokarowe a także wycieczki po Warszawie, do teatru na dziecięce przedstawienia teatralne. Dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych w galerii „Zachęta”, muzeach, odwiedzają ogród zoologiczny. W przedszkolu raz miesiącu odbywają się koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne.

Przedszkole nr 179 Pozytywka jest  placówką radosną, kolorową, twórczą oraz otwartą na indywidualne potrzeby każdego dziecka. W Przedszkolu działa Rada Rodziców. Wspólnie decydujemy o programie, planach nauczania oraz podejmowanych inwestycjach. Przedszkole nasze jest otwarte dla dzieci i rodziców. Współpracujemy z logopedą i psychologiem. Wspieramy radą    i pomocą   w działaniach wychowawczych. Pracujemy nad rozwojem psychoruchowym dzieci według programów przedszkolnych oraz własnych. Tradycją naszego przedszkola są organizowane spotkania adaptacyjne z dziećmi i rodzicami w celu ułatwienia przystosowania się do nowego otoczenia przedszkolnego.

Budynek przedszkola został przekazany do użytku w dniu 8.11.1960 roku. Budowa przedszkola trwała około 1 roku. Budynek przeznaczony był na 140 dzieci. Posiadał 4 sale dydaktyczne dla dzieci, 1salę gimnastyczną, szatnię, kuchnię. Przedszkole zostało wyposażone w sprzęt i pomoce naukowe przez Zarząd Inwestycji Szkolnych w Warszawie.

Otwarcie przedszkola nastąpiło 5 grudnia 1960 roku. Przedszkole posiadało mały ogródek do zabaw i zajęć dla dzieci. 14 stycznia 1961 roku odbyła się pierwsza uroczystość choinki noworocznej dla dzieci i uroczyste oficjalne otwarcie przedszkola. Otwarcia dokonała kierowniczka przedszkola Pani Róża Murzynowska. Zabawy przy choince prowadziła artystka teatru „Estrada”.

Przedszkole było placówką ćwiczeń dla studentów S.N. im. Tadeusza Kościuszki w Rembertowie. Nawiązana została współpraca z Instytutem Programów Szkolnych Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Przedszkole realizowało nową wersję programu wychowania w przedszkolu. Obecnie przyjmuje studentów Wyższych Uczelni Pedagogicznych na odbywanie praktyk zawodowych.

Produkty, usługi, marki:

Tradycją przedszkola stały się coroczne uroczystości takie jak:

 • pasowanie na przedszkolaka: dzieci trzyletnie z rodzicami i personelem,
 • zabawa andrzejkowa dla wszystkich dzieci,
 • wigilie i przedstawienia jasełkowe w każdym oddziale,
 • uroczyście obchodzony jest Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka,
 • urządzane są spotkania z Mikołajem, bale karnawałowe,
 • powitanie pór roku - wspólna zabawa wszystkich grup dzieci,
 • piknik rodzinny,
 • ważnymi wydarzeniami są pożegnania najstarszych grup i programy przygotowane z okazji zakończenia roku szkolnego przez wszystkie grupy wiekowe.

Dyrekcja placówki:

 • 1960-1977 - Róża Murzynowska
 • 1977-1981 - Zofia Anczarska
 • 1981-1987 - Lucyna Wojtyś
 • 1987-2012 - Barbara Domańska
 • od 1 września 2012 - mgr Jolanta Kostko

Programy wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu procesu kształcenia:

 • Program Wychowania Przedszkolnego ,,Odkrywam siebie i świat " - Jadwiga Pytlarczyk
 • Program adaptacyjny ,,W naszym przedszkolu maluchy już nie płaczą"
 • Elementy programu ,,Dziecięca matematyka "prof. K. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej
 • Samodzielni bez granic -program autorski
 • Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego MEN

Metody i formy pracy stosowane w przedszkolu przez nauczycieli:

 • Matematyka prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej - ta metoda jest jedną z form aktywizujących, dostarczających dziecku wiedzę matematyczną, w sposób zabawowy i twórczy. Treść dostosowana do wieku i poziomu rozwoju umysłowego dzieci 3-6 letnich. Poza treningiem liczenia i przeliczania, dziecko uczy się schematu własnego ciała, nabywa orientacji w terenie oraz przestrzeni, uczy się konstruowania gier-ściganek.
 • Pedagogika Zabawy KLANZA - metoda ta jest jedną z pobudzających do aktywności, przeżyć w grupie; zabawy sprzyjają aktywności wszystkich członków grupy. Realizacja następuje w oparciu o stosowanie szeroko rozumianych metod zabawowych, przyjemnych w odbiorze, nie pozbawionych głębszej refleksji.
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - według tej metody ruch jest czynnikiem rozwoju i środkiem terapii. Twórcy ruchu rozwijającego uznali za najważniejsze: potrzebę ekspresji, odprężenia i potrzebę tworzenia. W tej metodzie wyróżnia się kilka kategorii ruchu: ruch prowadzący do poznania własnego ciała, ruch kształtujący związek jednostki z otoczeniem fizycznym, ruch wiodący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem oraz z grupą, ruch kreatywny. Metoda W. Sherborne, poprawiająca komunikację dzieci z otoczeniem poprzez język ciała i ruchu.
 • Metoda gimnastyki twórczej według R. Labana - oparta na różnych formach ruchu, tj.: opowieść ruchowa, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, taniec, improwizacja ruchowa, inscenizacja, mimika, pantomima.
 • Metoda gimnastyki twórczej według C. Orffa - opiera się na trzech czynnikach: muzyce, mowie i ruchu, które przenikają się wzajemnie, dając dzieciom możliwość rozwijania inwencji twórczej i ekspresji.
Godziny otwarcia:

Placówka czynna jest w godzinach 7:00 – 17:00

Ilość odsłon: 123