Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 132

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 132
targeo
ul. Śmiała 20 01-523 Warszawa
tel.22 839 05 08
Opis firmy i działalności:

Przedszkole jest placówką oświatową, której organem prowadzącym i finansującym jej działalność jest Dzielnica Żoliborz m. st. Warszawy. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Nasze przedszkole mieści się w wolno stojącym budynku przy ulicy Śmiałej 20 na Żoliborzu Oficerskim – w dzielnicy Żoliborz. Przedwojenny charakter Żoliborza przetrwał w tej części dzielnicy do dziś, dając dzieciom mieszkającym na tym terenie możliwość obcowania na co dzień z przyrodą, historią, tradycją.

Przedszkole powstało na początku lat pięćdziesiątych, we wrześniu 1953r. rozpoczęło swoją działalność. Otoczone jest dużym, porośniętym starodrzewem, liczącym ponad 5000 m2 ogrodem. W otoczeniu przedszkola rośną ozdobne i owocowe drzewa, krzewy, a taras i front przedszkola obsadzany jest co roku wysiewanymi, hodowanymi i pielęgnowanymi przez personel kwiatami.

Ogród przedszkolny jest terenem zabaw dla dzieci, wyposażony jest w drewniane zabawki (budowle), stoliki i ławki, dwie duże piaskownice. Część terenu porośnięta jest trawą, a część jest wyłożona kostką. Przedszkole położone jest z dala od głównej ulicy, niedaleko od metra i innych środków komunikacji. W bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola mieści się Gimnazjum Nr 55 - od wrześnie 2017r. Szkoła Podstawowa nr 392, osiedle mieszkaniowe, biblioteka i park Cytadela.

W 2006r. w przedszkolu miał miejsce kapitalny remont. Niektóre pomieszczenia zostały przeprojektowane, a inne zmieniły swoje przeznaczenie.

W przedszkolu są 4 grupy dzieci liczące około 25 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Około 80% dzieci przebywa w przedszkolu 8 – 10 godzin dziennie, 20% dzieci przebywa około 5 – 6 godzin dziennie.

Dzieci otrzymują w ciągu dnia 3 posiłki: śniadanie, obiad  i podwieczorek.

Produkty, usługi, marki:

Pomieszczenia przedszkola to:

 • 4 sale grupowe z łazienkami,
 • 1 sala gimnastyczna,
 • szatnia dla dzieci,
 • pokój nauczycielski,
 • pokój logopedyczny,
 • pomieszczenia gospodarcze: kuchnia, 2 zmywalnie i 2 przygotowalnie posiłków,
 • pomieszczenia magazynowe kuchni,
 • pokój kierownik administracyjnego
 • pokój socjalny dla pracowników kuchni
 • pomieszczenia w piwnicy: obieralnia, pomieszczenia magazynowe.

W przedszkolu zatrudnionych jest:

 • 11 osób z wykształceniem pedagogicznym: dyrektor, 7 nauczycieli, logopeda, nauczycielka angielskiego, okresowo psycholog.
 • 13 pracowników administracji i obsługi: kierownik gospodarczy, sekretarka, kucharka i 2 pomoce kuchenne,  4 woźne, 1 pomoc nauczyciela, szatniarka i 3 pracowników do prac ciężkich.

Zatrudniona w przedszkolu kadra pedagogiczna ma wyższe wykształcenie.:

 • 4 nauczycieli ma stopień nauczyciela dyplomowanego
 • 3 nauczycieli ma stopień nauczyciela mianowanego
 • 3 nauczycieli – kontraktowego
 • 1 nauczyciel stażysta

Wielu nauczycieli ma dodatkowe kwalifikacje pedagogiczne np. ukończone studia podyplomowe. Cały zespół kształci się i podnosi swoje umiejętności zawodowe.

Program edukacyjny w przedszkolu:

 • Klucz do uczenia się - program „Klucz do uczenia się” to unikalny i jedyny program edukacyjny w Polsce, który powstał w oparciu o społeczno-kulturalną teorię poznania i nauczania Lwa Wygotskiego. Program przełamuje dotychczasowy model edukacji nastawiony na zapamiętywanie i odtwarzanie informacji, zastępując go nauką samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy. Według teorii Wygotskiego nauka nie polega na przyswajaniu pamięciowym jak największej ilości materiału, lecz na wykreowaniu umiejętności poznawczych pozwalających zdobywać potrzebną wiedzą. Dziecko wiedzę zdobywa samodzielnie przy wsparciu osoby dorosłej poprzez eksperymentowanie, porównywanie, badanie, modelowanie.
 • Program składa się z jedenastu modułów:
  • Program Literacki- rozwija zamiłowanie do bajek, rozumienie słuchanych tekstów, sprzyja rozwojowi myślenia przyczynowo-skutkowego.
  • Konstrukcje- rozwija umiejętność planowania i analizowania struktury przedmiotów i obiektów.
  • Ruch ekspresyjny- rozwija inteligencję emocjonalną i kształtuje umiejętności komunikacji pozawerbalnej.
  • Gry rozwijające- uczy kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów i poszukiwania nowych rozwiązań.
  • Kreatywne Modelowanie- uczy współpracy podczas tworzenia prac artystycznych, dzieci odkrywają co to jest wzór i symetria.
  • Od bazgrania do pisania- program plastyczny, który przygotowuje dzieci do rozpoczęcia nauki pisania.
  • Matematyka sensoryczna 1- daje fundamenty do nauki prawdziwej matematyki, wprowadza we właściwości cech przedmiotów /kolor, kształt, rozmiar/, stanowi podstawę do wprowadzenia materiału liczbowego.
  • Matematyka sensoryczna 2- rozwija myślenie operacyjne, ćwiczy rozumienie pojęcia liczby, wprowadza do rozwiązywania zadań matematycznych.
  • Ty, Ja, Świat- rozwija zdolności poznawcze.
  • Program wizualno-przestrzenny- rozwija umiejętności spostrzegania, uczy czytania map i planów.
  • Program Badawczy- pozwala zrozumieć podstawowe informacje dotyczące ludzi i świata przyrody.

Ponadto w przedszkolu realizujemy program biblioteczny „Książka naszym przyjacielem” i program wychowawczy „Kuba i Kleks w drodze do szkoły”.

Powrót: Żoliborz > przedszkola
| 71
 
budowadomowjednorodzinnych
KANCELARIA ADWOKACKO-RADCOWSKA MOMOT Adwokat Sylwia Wiśniewska-Momot, Radca Prawny Sławomir Momot
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin