Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 127 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wandy Chotomskiej

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 127 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wandy Chotomskiej
ul. Nowolipki 21a 01-006 Warszawa
targeo
tel.22 838 21 91
Opis firmy i działalności:

Jesteśmy przedszkolem z oddziałami integracyjnymi. Przez integrację rozumiemy i realizujemy współistnienie wspólnej zabawy, nauki i wychowania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Uczymy akceptacji, tolerancji i empatii. Zapewniamy profesjonalną opiekę organizując w przestrzennych i dobrze wyposażonych salach zajęcia dydaktyczne, udzielając pomocy specjalistycznej i umożliwiając udział w zajęciach dodatkowych. Ze względu na specyfikę placówki zapewniamy wszystkim dzieciom wysoko wykwalifikowaną opiekę pedagogiczną i specjalistyczną: psychologa, neurologopedy,  terapeuty integracji sensorycznej, pedagogów wspomagających w tym tyflopedagoga w profesjonalnie doposażonych gabinetach sfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS).

Przedszkole usytuowane jest wewnątrz osiedla, odizolowane od głównej ulicy, ale z dogodnym dojazdem wszystkimi środkami komunikacji miejskiej. Budynek otoczony jest różnorodną roślinnością oraz atrakcyjnie wyposażonym placem zabaw, co daje możliwość zarówno wyciszenia jak i aktywności ruchowej.

Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, tworzony jest Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu, dla dzieci niepełnosprawnych organizowane są zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne z psychologiem, logopedą, pedagogiem specjalnym, terapeutą SI, rehabilitantem. By rozwój dziecka był wspierany zarówno w przedszkolu jak i w domu staramy się ściśle współpracować z rodzicami.

Utrzymujemy kontakty z instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne takimi jak: poradnie psychologiczno – pedagogiczne, placówki specjalistyczne (Ośrodek Wczesnej Interwencji, Poradnie Zdrowia Psychicznego, Instytut Matki i Dziecka, Centrum Zdrowia Dziecka). Dzieci kończące naukę w naszym przedszkolu kierujemy na badanie psychologiczno-pedagogiczne do poradni specjalistycznych i pomagamy w umieszczeniu dziecka w odpowiedniej dla niego szkole (integracyjna, specjalna lub wybrana masowa).

Zadaniem naszej placówki jest objęcie opieką i czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronnym wychowaniem i przygotowaniem ich do podjęcia nauki szkolnej. Wszystkie działania podejmowane na terenie placówki są zgodne z wymienionymi założeniami. Kładziemy nacisk na stworzenie warunków, w których dziecko uczułoby się dobrze i miało zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Proces wychowawczy realizujemy w taki sposób, aby dziecko mogło w pełni rozwinąć swoje możliwości.

Produkty, usługi, marki:

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 127 im. Wandy Chotomskiej w Warszawie jest przedszkolem publicznym:

 • prowadzi 3 grupy integracyjne ,
 • prowadzi 1 grupę ogólnodostępną
 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie programowego wychowania przedszkolnego,
 • prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
 • zatrudnia nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Podstawą do przyjęcia dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest:

 • analiza dokumentacji medyczno – psychologicznej (Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);
 • obserwacja psychologiczno – pedagogiczna dokonana przez naszych specjalistów na terenie przedszkola.

Przyjmujemy dzieci posiadające Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

 • niepełnosprawność intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym);
 • autyzm, w tym Zespół Aspergera;
 • niepełnosprawności sprzężone;
 • niepełnosprawność ruchową, w tym afazję;
 • niedowidzenie;
 • niedosłuch (słabe słyszenie).
Godziny otwarcia:

Nasze przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 – 17:30

Ilość odsłon: 216
Powrót: Wola > przedszkola