Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 124

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 124
ul. Dzielna 15b 01-029 Warszawa
targeo
tel.22 838 36 34
Opis firmy i działalności:

Organem prowadzącym przedszkole jest miasto stołeczne Warszawa. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Mazowiecki Kurator Oświaty. Przedszkole jest jednostką budżetowqą, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta stołecznego Warszawy, a uzyskane wptywy odprowadza na rachunek bankowy miasta stołecznego Warszawy. Obsługę finansową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro Obsługi Finansów Oświaty dla dzielnicy Warszawa - Wola.

Dziecko jest naszym wspólnym dobrem rodziców i przedszkola.Wszystkie dzieci są nasze, bez względu na kolor skóry czy wyznanie. Współpraca z rodzicami oparta jest na kontakcie indywidualnym, udziale w uroczystościach, zajęciach otwartych, pracach na rzecz dzieci i przedszkola. Współpraca z rodziną dziecka rozszerzona jest o współpracę ze środowiskiem lokalnym. W naszej placówce dzieci mają możliwość eksperymentować, rozwijać swoje możliwości, poznawać siebie, jak również uczyć się kochać, szanować i dbać o przyrodę.

Dbamy o wszechstronny, zrównoważony rozwój każdego dziecka. Traktujemy naszych wychowanków indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci są kochane, akceptowane i szczęśliwe. Rozwijamy gotowość do odkrywania świata. Kształtujemy społeczną i emocjonalną dojrzałość u naszych podopiecznych. Wpajamy poczucie własnej wartości. Kształtujemy u dzieci postawę szacunku dla środowiska i dbałości o nie. Wyrabiamy wrażliwość i poczucie odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę.

W naszym przedszkolu dzieci rozwijają aktywność twórczą, zdobywają wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy, poznają swoje prawa oraz obcują ze sztuką.

Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka - prowadzimy działania logopedyczne, prozdrowotne, proekologiczne, opiekujemy się dziećmi wymagającymi wsparcia (praca indywidualna i w grupach), rozwijamy zdolności i zainteresowania, promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (strona internetowa, prasa lokalna, wystawy, występy artystyczne, konkursy), dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z rodzicami (uroczystości, spotkania i wyjazdy integracyjne, zajęcia otwarte, festyny, pogadanki, zebrania, prelekcje). Praca wychowawczo- dydaktyczno–opiekuńcza realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Zadania realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

Produkty, usługi, marki:

Nasze Przedszkole dba o wszechstronny rozwój dziecka poprzez organizowanie różnego rodzaju działań edukacyjnych:

 • uczestniczymy w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych na terenie muzeów: Archeologicznego, Historycznego, Etnograficznego, Łowiectwa i Jeździectwa,
 • organizujemy spotkania integracyjne związane ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym – Sprzątanie Świata, Święto Drzewa, Dzień Wody, Dzień Ziemi,
 • aktywnie włączamy się w różnego rodzaju akcje charytatywne,
 • uczestniczymy z dziećmi w wielu konkursach lokalnych i ogólnopolskich. Sami też jesteśmy organizatorami Ogólnopolskich Konkursów min. („Mam prawo..” pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka i „Zwiastuny wiosny” pod patronatem Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego),
 • bierzemy cykliczny udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych w pobliskich bibliotekach dla dzieci i młodzieży oraz spotkaniach autorskich z autorami książek dla dzieci (W. Chotomska, L. Łącz, D. Gellner),
 • organizujemy doświadczenia poszukujące dzięki wyjazdom do gospodarstw agroturystycznych,
 • jesteśmy członkiem Klubu Czytających Przedszkoli i systematyczne czytamy dzieciom książki oraz uczestniczymy w corocznym Tygodniu Czytania w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”

Naszą misją jest:

 • Stworzenie przedszkola przyjaznego dzieciom i ich rodzicom.
 • Dbamy o wszechstronny, zrównoważony rozwój każdego dziecka.
 • Traktujemy naszych wychowanków indywidualnie i podmiotowo.
 • Sprawiamy, że dzieci są kochane, akceptowane i szczęśliwe.
 • Rozwijamy gotowość do odkrywania świata.
 • Kształtujemy społeczną i emocjonalną dojrzałość u naszych podopiecznych.
 • Wpajamy poczucie własnej wartości.
 • Kształtujemy u dzieci postawę szacunku dla środowiska i dbałości o nie.
 • Wyrabiamy wrażliwość i poczucie odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę.
 • W naszym przedszkolu dzieci rozwijają aktywność twórczą, zdobywają wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy, poznają swoje prawa oraz obcują ze sztuką.

Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców:

 • zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci
 • dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków,
 • tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę,
 • wykorzystujemy w pracy atrakcyjne metody nauczania,
 • uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • zatrudniamy wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,
 • posiadamy bardzo dobre wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne,
 • promujemy zdrowy styl życia,
 • jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.
 • zajęcia odbywają się w przestronnych salach z dużymi oknami, jak tylko pozwala nam pogoda przenosimy zajęcia do naszego ogrodu przedszkolnego,
 • na zewnątrz w naszym przedszkola znajduje się 2 place zabaw,
 • zdrowe posiłki dla przedszkolaków przygotowują cudowne Panie kucharki Pani Grażyna, Pani Natalia i Pani Ania.
 • wszystkie dzieci objęte są opieką logopedy i psychologa,
 • przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego

W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia:

 • Język angielski - w grupach młodszych 15 min./w grupach starszych 30min. zajęć dydaktycznych
 • Terapia logopedyczna - indywidualna oraz grupowa
 • Terapia pedagogiczna - indywidualna oraz grupowa

Ponadto dzieci mają możliwość czynnego uczestnictwa w zajęciach kreatywnych stymulujących indywidualny rozwój i okreslających osobiste predyspozycje i zainteresowania, są to m.in. warsztaty plastyczne, muzyczno-rytmiczne.

Innowacyjne działania:

 • Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem technik francuskiego pedagoga Celestyna Freineta
 • Zajęcia prowadzone Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz
 • Zajęcia matematyczne prowadzone wg. programu „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczy-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
 • Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tablic interaktywnych, metody projektów, z wykorzystaniem Pedagogiki Zabawy Klanza
 • Zajęcia rytmiczne, taneczne i ekspresji ruchowej w oparciu o metody C. Orffa, B. Strauss.
Godziny otwarcia:

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

Ilość odsłon: 122
Powrót: Wola > przedszkola