Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 112 Leśne Skrzaty

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 112 Leśne Skrzaty
ul. Wapowskiego Bernarda 3 02-495 Warszawa
targeo
tel.22 277 21 22
Opis firmy i działalności:

W przedszkolu odbywają się zajęcia dydaktyczne, planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają w nich potencjał twórczy.

W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzebwychowanków.

Czas popołudniowy wypełniają natomiast dodatkowo swobodne zabawy inicjowane przez dzieci oraz zajęcia dodatkowe takie jak nauka języka angielskiego, nauka tańca, gimnastyka korekcyjna, rytmika. Organizujemy naszym milusińskim dużo imprez okazjonalnych. Raz w miesiącu odbywa się koncert muzyczny, prowadzony przez artystów Filharmonii Warszawskiej i teatrzyki dla dzieci. Ponadto w przedszkolu organizowane są imprezy i uroczystości jak Jasełka, Święto rodziny, festyny, wycieczki, wyjazdy do teatru, Dzień Babci i Dziadka.

Nasze nauczycielki stwarzają optymalne warunki dla rozwoju wychowanków, a absolwenci naszego przedszkola zostają dobrze przygotowani do nauki w szkole podstawowej. Miejsce gdzie przebywają dzieci jest bardzo ważne, dlatego priorytetem jest dla nas przyjazna atmosfera, bezpieczeństwo i higiena. Cała kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Korzystając z ofert Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie,systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju kursach, co udokumentowane jest zaświadczeniami w aktach osobowych nauczycielek.

Personel administrujący zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola (płace, zakupy, koszty utrzymania placówki itp.) oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości, itp. Personel pomocniczy między innymi dba o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie przedszkola. Dyrektor kieruje pracą całego zespołu pracowników, ponadto sprawuje  nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycielek.

Produkty, usługi, marki:

Ramowy rozkład dnia uwzględniający czas form aktywności dzieci w zgodzie z podstawą programową:

 • 07.00–08.00 - Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami dzieci, dyżur w grupach.
 • 08.00–08.20 - Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, w tym z uwzględnieniem pomysłów dzieci, ćwiczenia poranne: zabawy ruchowe z dominantą elementu ruchu, zabawy muzyczno-taneczne, integracyjno-ruchowe, ruch przy muzyce.
 • 08.20–09.00 - Czynności przygotowujące do śniadania i śniadanie: higieniczne, organizacyjno-porządkowe, zwyczajowo-kulturowe.
 • 09.00–09.10 - Swobodne zabawy dzieci: samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań - zabawy konstrukcyjne, zabawy manipulacyjne, rozwijające mowę, ćwicząc koncentrację uwagi, rozwijające logiczne myślenie, kształtujące umiejętność współdziałania, rozwijające kompetencje komunikacyjne.
 • 09:10 - 09:40 - Zajęcia poznawczo-wychowawcze (zespołowe, grupowe) – cykliczne zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem metod: metoda dobrego startu – wg M. Bogdanowicz, dziecięca matematyka - wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, ruch rozwijający W. Scherborne, zajęcia sensomotoryczne, zajęcia teatralne, zajęcia profilaktyczne, zajęcia, grafomotoryczne, zajęcia rozwijające aktywność twórczą, realizacja projektów, zajęcia sprawnościowe sportowe.
 • 09:40 - 10:15 - Zajęcia z grupą –dydaktyczno-wychowawcze opiekuńcze. Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań: zabawy i gry indywidualne, zespołowe, zabawy ruchowe: spontaniczne i kierowane.
 • 10.15–10.30 - Czynności przygotowujące wyjście dzieci do ogrodu - czynności fizjologiczne, ustalenie zasad zabaw w ogrodzie, określenie części garderoby adekwatnej do pogody.
 • 10.30–11.00 - Zabawy w ogrodzie: swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu sportowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, doświadczeń, gry i zabawy sportowe (zespołowe, grupowe, międzygrupowe).
 • 11.00–11.30 - Czynności przygotowujące do spożycia zupy – I danie.
 • 11.30-12.30 - Swobodna zabawa, spacer w ogrodzie. Czynności higieniczne przygotowujące do II dania.
 • 12.30-13.00 - Czynności przygotowujące do spożycia II dania.
 • 13.00–14.30 - Odpoczynek – relaksacja (higiena układu nerwowego): słuchanie muzyki, słuchanie bajek, słuchanie dźwięków przyrody (płyty), relaks, zabawy dźwiękonaśladowcze.
 • 14.30–14.45 - Czynności przygotowujące do podwieczorku i podwieczorek.
 • 15.00-17.30 - Swobodne zabawy w ogrodzie; swobodne zabawy w sali dziecięcej bądź w sali gimnastycznej; dyżur w grupach. Spacer w ogrodzie – zabawy ruchowe.
Godziny otwarcia:

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00:00 do 17.30.

Ilość odsłon: 222
Powrót: Ursus > przedszkola