Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE nr 45

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE nr 45
ul. Lenartowicza Teofila 4 02-618 Warszawa
targeo
tel.22 844 08 29
Opis firmy i działalności:

Przedszkole Integracyjne nr 45 w Warszawie ul. Lenartowicza 4 jest placówką samorządową. Program integracyjny realizuje od 01.09.1990 r. Organem prowadzącym jest Urząd m. st. Warszawy, reprezentowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów.

Zasady organizacji reguluje statut placówki. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola jest zgodna z aktualnymi wytycznymi Biura Edukacji m. st. Warszawy na każdy kolejny rok szkolny. Dotyczą one m.in. liczby godzin pracy dla pedagogów i specjalistów oraz personelu pomocniczego.

Staramy się, by każde dziecko dobrze poczuło się w grupie rówieśników, zdobyło zaufanie do nauczycieli i umiało zwrócić się do nich o pomoc. Kiedy będzie wiedziało, że jest bezpieczne, chętniej skorzysta z bogatej oferty zajęć i aktywności. Z czasem stanie się bardziej niezależne, samodzielne i twórcze w swoich działaniach poznawczych i interpersonalnych.

Kierujemy się priorytetami rozwojowymi dla każdego wieku, odpowiednio dostarczamy dzieciom wiedzy i stawiamy wymagania, jakim są w stanie sprostać. Wspólnie z rodzicami kształtujemy ich zaufanie do dorosłych, samodzielność w samoobsłudze i poznawaniu świata. Uczymy zasad życia w grupie, szacunku dla indywidualności, zapoznajemy z prawami, jakie im przysługują.

Rozwijamy i uczymy dzieci poprzez ruch, zabawę i własne doświadczenie, czyli wykorzystujemy naturalne formy aktywności w tym wieku, które organizujemy wokół ważnych dla zdrowia i rozwoju obszarów samodzielności i zaradności życiowej (sprawność ruchowa, umiejętność rozbierania i ubierania się, korzystania z toalety i łazienki, jedzenia, organizowania sobie zabawy, komunikowania się z otoczeniem).

Uczymy i wychowujemy, wykorzystując naturalną chęć dzieci do twórczej aktywności. Dostarczamy im odpowiednich wzorów, wyzwalamy ich kreatywność poznawczą oraz społeczną.

Myślimy o dzieciach perspektywiczne. Uważamy, że nauczyciel powinien wiedzieć, ku czemu je wychowuje i kształci.

Produkty, usługi, marki:

Ważne daty przedszkolne:

 • 1945 - 1989 - Przedszkole nr 45 powstało zanim skończyła się II Wojna Światowa. Zawsze dobrze służyło dzieciom i ich rodzicom serdeczną opieką i nauką.
 • 1990 - Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdza pierwszy w Polsce projekt przedszkola integracyjnego autorstwa mgr Ewy Czownickiej, mgr Ewy Dobrowolskiej i mgr Marianny Winiarskiej. Dzielnica Warszawa Mokotów uruchamia jeden oddział integracyjny w Państwowym Przedszkolu nr 45.
 • 1993 - Pierwsi absolwenci przedszkola idą do szkoły.
 • 1994 - Powstaje sprawozdanie z czteroletniej realizacji programu integracyjnego w naszej placówce. Nawiązujemy współpracę z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN i zostajemy jednym z liderów integracji.
 • 1998 - Powstaje opracowanie na temat: “Kompleksowy program profilaktyki dysleksji dla dzieci 5-6 letnich” w ramach grantu edukacyjnego Wydziału Oświaty Gminy Warszawa Centrum. Jest to efekt wieloletnich doświadczeń w stosowaniu zintegrowanych form pracy dydaktycznej w przedszkolnych grupach integracyjnych.
 • 1999 - W 10-lecie integracji w Polsce uczestniczymy w konferencji “Szkoła dla wszystkich”.
 • 2000 - W 10-letnią rocznicę powstania naszego przedszkola organizujemy Forum na rzecz Osób Niepełnosprawnych na Mokotowie.
 • 2001 - Uczestniczymy w konferencji “O równość praw dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” zorganizowanej przez Sejm RP. Powstaje pierwsza na Mokotowie klasa integracyjna dla dzieci z wadami słuchu.
 • 2002 - Bierzemy udział w Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Dysleksji “O pomyślny start ucznia w szkole”. Przedszkole integracyjne nr 45 do przez 11 lat objęło opieką ponad 160 dzieci, w tym około 55 niepełnosprawnych. 10% absolwentów kontynuuje naukę w systemie integracyjnym.
 • 2003 - Powstaje ulotka z apelem do lekarzy o wczesną diagnozę dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
 • 2004 - Otrzymujemy tytuł: Przedszkole Patronackie Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.
 • 2005 - Obchodzimy jubileusz 60-lecia przedszkola i 15-lecia integracji. Przedszkole kończy 10-ta grupa absolwentów. Od 1990 roku objęliśmy opieką około 200 wychowanków.
 • 2006 - Zawieszamy realizację programów autorskich “Przedszkole integracyjne” i “Kompleksowy program profilaktyki dysleksji dla dzieci 5 i 6-letnich” w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia specjalistów. Od tego momentu organizacja przedszkola wynika z aktualnych wytycznych Biura Edukacji m. st. Warszawy.
 • 2009 - W czerwcu ostatnia grupa sześciolatków opuszcza nasze przedszkole. Od następnego roku najstarsze w przedszkolu będą pięciolatki. Jesienią rozpoczęliśmy projekt długofalowej współpracy z mokotowskim Gimnazjum nr 5. Młodzi wolontariusze uczestniczą w zajęciach ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Są otwarci na współpracę z pracownikami przedszkola i zdyscyplinowani, a wobec małych partnerów wykazują opiekuńczość i odpowiedzialność. Przedsięwzięciu patronuje dyrektor naszej placówki, a ze strony szkoły, pani pedagog, która opiekuje się młodzieżowym wolontariatem.
 • 2011 - Jesteśmy współorganizatorem konferencji II Mokotowskiego Forum Wychowania Przedszkolnego, poświęconej roli metod aktywizujących w wychowaniu. Prezentujemy metody używane w naszym przedszkolu: aktywnego słuchania muzyki poważnej w/g Batii Strauss, masażu dziecięcego (Children Massaging Children, CMC) Evy Scherer, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz programu poznawania i akceptacji różnic indywidualnych „Ja, ty, my” autorstwa pracowników przedszkola.
 • 2015 - Otrzymaliśmy certyfikat „Chronimy dzieci” przyznawany w ramach Rządowego programu MEN na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, jako placówka systemu oświaty, która realizuje politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Program realizujemy we współpracy z Fundacją „Dzieci Niczyje”. Obchodzimy jubileusz 70-lecia przedszkola i 25-lecia integracji. Hasłem przewodnim są ludzie – rodzice – dzieci – pracowicy przedszkola, którzy przez te lata współtworzyli wszystkie działania i atmosferę, czyli to co jest naszą wizytówką. Projekt fotograficzny „Duża Rodzina” prezentuje rodziny, których wszystkie (prawie) dzieci kolejno uczęszczały do naszego przedszkola, nadal uczęszczają i planują to robić w przyszłości. Zakończylismy 10-letnią współpracę z kawiarnią „Lokalna” na Mokotowie, która była miejscem wystaw prac naszych wychowanków, rodziców i nauczycieli. Serdeczne podziękowania dla właściciela, który otworzył drzwi dla promocji integracji w szerszym środowisku lokalnym i nie tylko.
 • 2016 - W ramach programu Erasmus + do naszego zespołu dołączyło dwoje wolontariuszy z Hiszpanii i Słowacji. Bea i Jakub, dobrze wtopili się w naszą społeczność, dzieci przyjęły ich obecność naturalnie, a różnorodność językowa nie stanowi przeszkody w codziennych kontaktach. Certyfikat „Chronimy dzieci” został przedłużony na kolejny rok do września 2017 roku. Program realizujemy we współpracy z Fundacją „Dzieci Niczyje” teraz „Dajemy Dzieciom Siłę”.
 • 2017 - W tym roku współpracujemy z dwiema nowymi wolontariuszkami z programu Erazmus +, Natalią z Gruzji i Demet z Turcji. Wspierają nas pomocą w codziennych działaniach, a dzięki różnorodności językowej, niektóre dzieci próbują rozmawiać z nimi po angielsku.
 • 2018 - Nasze Przedszkole było współorganizatorem konferencji w Służewskim Domu Kultury pt. „Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w praktyce”. Konferencja została zorganizowana przez Dzielnicowe Centrum Integracji w Dzielnicy Mokotów oraz inne mokotowskie przedszkola. Trzy nasze nauczycielki miały swoje wystąpienia.
 • 2020 - W związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19 oraz kształceniem zdalnym otwieramy przedszkolną grupę na portalu społecznościowym Facebook. Grupa „Zające, Koty, Lisy i inne przedszkolne urwisy” służy do dzielenia się różnymi wydarzeniami, zdjęciami, zajęciami oraz ciekawostkami dotyczącymi całej przedszkolnej społeczności – dzieci, opiekunów prawnych oraz pracowników przedszkola.
 • 2022 - Większość kadry odbywa dwudniowe szkolenie z „Pozytywnej dyscypliny dla okresu wczesnodziecięcego” prowadzone przez Alicję Ciesielską, Certyfikowanego Edukatora Pozytywnej Dyscypliny dla okresu wczesnodziecięcego.

Dokumenty, na których opieramy naszą pracę:

 • statut Przedszkola Integracyjnego nr 45 w Warszawie
 • podstawa programowa dla przedszkoli MEN
 • roczny plan pracy placówki
 • plany miesięczne dla grup wychowawczych
 • tygodniowe rozkłady zajęć grupowych
 • organizację lekcji religii regulują odrębne przepisy

Zajęcia dodatkowe/ponadprogramowe dla dzieci:

 • zajęcia muzyczno-ruchowe – dla wszystkich grup wiekowych
 • zajęcia plastyczne – zabawy zróżnicowanym materiałem plastycznym – dla wszystkich grup wiekowych
 • gimnastyka z elementami ćwiczeń korekcyjnych – dla wszystkich grup wiekowych
Ilość odsłon: 146
Powrót: Mokotów > przedszkola