Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE nr 137 im. Janusza Korczaka

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE nr 137 im. Janusza Korczaka
ul. Zagłoby 11 02-495 Warszawa
targeo
tel.22 277 21 71
Opis firmy i działalności:

W lipcu 1980 roku zapadła decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w sprawie powołania Państwowego Przedszkola nr 137 przy ul. Zagłoby 11 w Warszawie. Rok później powstała placówka typu „Ciechanów” położona w otoczeniu nowo powstałych bloków na osiedlu „Niedźwiadek”. Było to jedno z pierwszych nowoczesnych przedszkoli  dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Pierwszym dyrektorem placówki została Pani Danuta  Kulasa, która zadbała o odpowiednie wyposażenie wszystkich sal i pomieszczeń, szczególną uwagę zwracając na estetykę i funkcjonalność całej placówki. Podwaliny dobrego przedszkola przejęła w 1982 roku Pani Elżbieta Cupriak. Od momentu rozpoczęcia swojej kadencji na nowym stanowisku, była otwarta na potrzeby środowiska lokalnego. Do naszego przedszkola zaczęły trafiać dzieci z różnymi deficytami. Pojawienie się podopiecznych z trudnościami rozwojowymi postawiło Panią dyrektor przed nowym wyzwaniem.

Po wielu latach starań, za zgodą i przy wsparciu władz dzielnicy Ursus, w 1992 roku placówka zmieniła swój status i nazwę na Przedszkole Integracyjne nr 137, czyli takie, gdzie dzieci zdrowe i niepełnosprawne wspólnie podejmują działania, ucząc się akceptacji, tolerancji i zrozumienia. Pani dyrektor zadbała o każdy najmniejszy szczegół. Pod jej nadzorem, z pomocą rodziców i wielu hojnych sponsorów, przeprowadzono szereg prac remontowych uwzględniając rozwiązania, które ułatwiają funkcjonowanie dzieciom niepełnosprawnym. Między innymi zbudowano podjazdy, przeprowadzono modernizację łazienek, doposażono salę gimnastyczną w sprzęt do rehabilitacji. Stworzono gabinety psychologa i logopedy, zakupiono pomoce dydaktyczne dostosowane do możliwości wszystkich dzieci. Zatrudniono także specjalistów i osoby wspierające nauczyciela w grupie. Z czasem zatrudniono również pedagogów specjalnych do każdego oddziału.

Całą pewnością można stwierdzić, iż Pani dyrektor Elżbieta Cupriak stała się prekursorem integracji w dzielnicy Ursus m.st. Warszawa. Konsekwencją powstania naszego przedszkola i w trosce o umożliwienie kontynuacji nauki dzieciom niepełnosprawnym, utworzono w naszej dzielnicy klasy integracyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach. Ideę integracji przejęła i kontynuuje od 2002 roku Pani Małgorzata Polkowska, która wcześniej była nauczycielem naszego przedszkola. Jedną z pierwszych inicjatyw było nadanie przedszkolu imienia, aby wyróżniało się z spośród innych placówek na terenie dzielnicy Ursus. Przedszkole otrzymało imię wybitnego pedagoga i przyjaciela dzieci Janusza Korczaka - prekursora działań na rzecz praw dziecka i całkowitego równouprawnienia dziecka. Każdego roku, w dniu imienin naszego patrona, przedszkole ma swoje święto - „Januszki” - podczas którego organizujemy różnorodne konkursy. Dzieci mogą zaprezentować wtedy swoje liczne umiejętności recytatorskie, wokalne lub plastyczne. Innym ważnym przedsięwzięciem promującym integrację w dzielnicy Ursus są Dziecięce Prezentacje Artystyczne „Kwiaty Integracji”. Dzięki nim, dzieci niepełnosprawne przy wsparciu zdrowych rówieśników mają możliwość ukazania swoich możliwości artystycznych.

Wzrastające zapotrzebowanie na miejsca w naszej placówce przyczyniło się do wystąpienia Pani dyrektor z inicjatywą utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych. Dzięki przychylności władz dzielnicy Ursus m.st. Warszawa  w 2009 roku została otwarta Filia Przedszkola Integracyjnego nr 137 przy ul. Szancera 7 z 3 oddziałami. Od września 2012 r. filia została przekształcona w samodzielną placówkę i funkcjonuje pod nazwą Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418.

Ze względu na stale powiększającą się liczbę dzieci w naszej dzielnicy w roku 2017 Pani Dyrektor, na prośbę Burmistrza Dzielnicy Ursus, podjęła się organizacji  4 Oddziałów Zamiejscowych ogólnodostępnych przy ul. Wojciechowskiego 13. Od września 2019r. oddziały zostały przekształcone z odrębną placówkę w Przedszkole 441.
Pani dyrektor współpracuje z licznymi instytucjami użyteczności publicznej, by jak najpełniej wspierać dzieci i rodziny wymagające pomocy. Pozyskuje sponsorów w celu wzbogacenia bazy dydaktycznej przedszkola. Dzięki temu, przedszkole zostało wyposażone w sprzęt do terapii integracji sensorycznej, gabinet do stymulacji polisensorycznej, komputery, foteliki wielofunkcyjne dla dzieci niepełnosprawnych, programy multimedialne oraz sprzęt terenowy. Dzięki staraniom Pani dyrektor i wszystkich pracowników stanowimy zintegrowany zespół, gotowy do podejmowania wszelkich wyzwań na rzecz dzieci, ich rodzin i środowiska lokalnego.

Najlepszą ocenę naszej placówki wystawiają absolwenci naszego przedszkola, którzy powracają w jego mury zatrudniając się, jako nauczyciele lub oddając nam pod opiekę swoje pociechy.

Pracujemy w oparciu o programy wychowania w przedszkolu zatwierdzone przez MEN.

Produkty, usługi, marki:

W naszym przedszkolu funkcjonują również programy własne opracowane przez nauczycieli na potrzeby placówki:

  • Program wychowawczo - profilaktyczny - "Krocząc wspólną drogą" (autorzy: Justyna Sczerbakow - Wojtala, Beata Wójcikiewicz) - Celem głównym Programu Wychowawczo - profilaktycznego Krocząc wspólną drogą Przedszkola Integracyjnego nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie jest stwarzanie warunków wychowawczych zapewniających kształtowanie postaw dziecka pozwalających mu na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
  •  „Dzielny Przedszkolak” (autor: Dorota Gala) – program adaptacyjny mający za zadanie pomóc dzieciom przystosować się do nowych warunków w przedszkolu oraz włączyć rodziców w proces adaptacji dziecka, by w pełni pomóc całej rodzinie przejść przez trudny etap przystosowania dziecka do życia w nowej, przedszkolnej społeczności.
  • „Coś ciekawego” (autor: Małgorzata Polkowska) – rozwijanie zainteresowań dzieci wykraczających poza program wychowania przedszkolnego – poszerzanie światopoglądu, ośmielanie dzieci, wzmacnianie wiary we własne siły.
  • „Jak rozbawić przedszkolaka” - Nauczycielski Teatr „Belferek” (autor: Małgorzata Polkowska) – program mający na celu bezstresowy udział dzieci niepełnosprawnych i wrażliwych w przedstawieniach teatralnych – bez udziału osób obcych.
  • Program logopedyczny „Wspieranie rozwoju mowy przedszkolaka” (autor Anna Marszycka).
  • Przedszkole realizuje program własny, którego celem jest systematyczne prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych, oddechowych, zabaw logopedycznych z wykorzystaniem wierszy P. Siewiera – Kozłowskiej. Nauczyciele w swojej pracy uwzględniają wskazówki logopedy dotyczące indywidualnej pracy z dziećmi. Realizacja programu została zaopiniowana pozytywnie, przebiegała systematycznie w każdej grupie. Zaleca się kontynuację w roku następnym.
  • "Lubię, gdy mi czytasz. Z Czytusiem w świat książek” (autor: Ewa Pokojska-Trocyk i Marta Jończyk) - celem programu było przybliżenie wartości związanych z aktywną postawą czytelniczą oraz wypracowanie wśród dzieci nawyku obcowania z książką jako atrakcyjnej formy spędzania czasu z dorosłym. Program został pozytywnie oceniony przez całą Radę Pedagogiczną dzięki niemu rozwinęło się czytelnictwo naszych dzieci, które odpowiednio zmotywowane przez nauczycieli często sięgały po książki z naszej wypożyczalni przedszkolnej.
Ilość odsłon: 322
Powrót: Ursus > przedszkola