Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PROFIT POLSKA Sp. z o.o.

Kontakt: PROFIT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Puławska 14 lok.902-512 Warszawa
targeo
tel.kom.501 700 660
Opis firmy i działalności:

Posiadamy licencje Ministra Finansów nr 6870/97 oraz ubezpieczenie OC.

Zajmujemy się równiż analizami i wycenami finansowymi - tym profesjonalnie zajmujemy się od 1996 roku.

Produkty, usługi, marki:

Nasz klient może być pewien, że jego operacje gospodarcze będą zaksięgowane w sposób:

 • zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
 • właściwy pod względem formalnym
 • rzetelny pod względem merytorycznym
 • z zachowaniem zasad należytej staranności

Księgi Handlowe:

 • Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ewidencji księgowej Podatnika w postaci księgi rachunkowej, na którą składają się: dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się: odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje wyposażenia,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • Sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

 • Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej: podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia; dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Ryczałt Ewidencjonowany:

 • Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej: ewidencji ryczałtu, ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; dokonywanie rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej .
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Kadry i Płace:

 • Prowadzenie ewidencji pracowników
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych
 • Prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy
 • Rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie
 • Rejestracja zwolnień lekarskich
 • Wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace
 • Sporządzanie sprawozdań Z03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane)
 • Dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów)
 • Prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników
 • Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami
 • Sporządzanie list płac
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja
 • Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych
 • Naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń
 • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA) – na paskach wynagrodzeń
 • Sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A)
 • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R), oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie
 • Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników
 • Wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie kadry-płace

 

Ilość odsłon: 432