Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Monika Polkowska

Kontakt: KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Monika Polkowska
al. Solidarności 117 lok.41100-140 Warszawa
targeo
tel.kom.609 543 323
Opis firmy i działalności:

Wieloletnia praktyka zdobywana w Dziale Spółek oraz Dziale Korporacyjnym międzynarodowej kancelarii prawniczej w Warszawie. Następnie założenie własnej działalności doradczej w 2009 roku.

Ukończenie aplikacji radcowskiej z uzyskaniem wpisu na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (nr WA-12017).

Przejście szkolenia (Poziom 3) - Kierowanie i Zarządzanie (Leadership and Management) prowadzonego przez Institute of Leadership & Management (ILM) z siedzibą w Szkocji.

Produkty, usługi, marki:

W zakresie prawa gospodarczego oferta:

 • kompleksowego doradztwa prawnego obejmującego prawo spółek handlowych oraz prawo gospodarcze
 • kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym przygotowania dokumentów wymaganych przez prawo spółek handlowych (m.in. przygotowanie dokumentów związanych z zatwierdzeniem roku finansowego, zmianami w zarządzie, zmianami siedziby oraz związanych z innymi procedurami wymagającymi zwoływania i protokołowania zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządu), rejestracje zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • sporządzania i opiniowania umów i regulaminów
 • sporządzania pozwów, apelacji i zażaleń
 • reprezentowania Klientów w postępowaniach sądowych
 • windykacji należności obejmującej korespondencję przedsądową i sądową, wszelkie postępowania ugodowe przedsądowe, mediacje, postępowania sądowe przed    sądami powszechnymi lub Sądem Najwyższym
 • przekształcania, łączenia i podziału spółek kapitałowych, w tym sporządzania dokumentów, rejestracji
 • zakładania, likwidacji, zawieszania działalności gospodarczej, sporządzania dokumentów, rejestracji
 • due diligence - kompleksowego badania firm (analiza dokumentów i opiniowanie)
 • analizy i sporządzania umów cywilnoprawnych i ich rejestracji
 • analizy prawnej dokumentów handlowych (B2B) i korporacyjnych
 • uczestnictwa w negocjacjach z kontrahentami
 • doradztwa prawnego w zakresie prawa zamówień publicznych
 • doradztwa prawnego w zakresie obowiązków przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentem, w tym umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
 • tłumaczeń dokumentów prawnych i biznesowych /język angielski/
 • doradztwa w zakresie zrozumienia innowacyjności i zmian w organizacji firmy

W zakresie prawa cywilnego oferta:

 • doradztwa prawnego obejmującego prawo cywilne
 • sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych
 • prawnego dochodzenia odszkodowań
 • doradztwa prawnego w postępowaniu egzekucyjne
 • doradztwa prawnego w sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów (niedozwolone klauzule w umowach, niezgodności towaru z informacjami podanymi w umowie, umowy zawierane przez Internet)
 • prowadzenia wszelkich spraw związanych z szeroko rozumianym prawem rzeczowym (zasiedzenie, ochrona własności, podział majątku, itp.)
 • prowadzenia postępowania obejmującego ochronę dóbr osobistych
 • roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji
 • roszczeń o zapłatę oraz zwrot pieniędzy
 • reprezentacji Klienta w postępowaniach procesowych i nieprocesowych
 • reprezentacji Klienta w sprawach o zadośćuczynienie

W zakresie prawa spadkowego oferta:

 • doradztwa prawnego obejmującego prawo spadkowe
 • pomocy prawnej w sporządzaniu testamentów i rozporządzeń testamentowych
 • pomocy prawnej w sprawach związanych z podziałem spadku i zachowkiem
 • reprezentacji Klienta w sądzie w sprawach spadkowych

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oferta:

 • doradztwa prawnego obejmującego prawo rodzinne i opiekuńcze (rozwody, separacje, opieka nad dziećmi, alimenty)
 • reprezentacji Klienta w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach mediacyjnych i negocjacjach

W zakresie prawa pracy oferta:

 • doradztwa prawnego obejmującego prawo pracy dla pracodawców i pracowników
 • pomocy prawnej w relacjach pracodawca/pracownik
 • opiniowania i sporządzania umów o pracę, porozumień i wypowiedzeń umów o pracę
 • opiniowania i przygotowania regulaminów wymaganych przez prawo pracy
 • reprezentacji Klienta w sporach sądowych z zakresu prawa pracy

W zakresie prawa karnego oferta:

 • doradztwa, sporządzania pism
 • pomocy prawnej jako pełnomocnik pokrzywdzonego
 • pomocy prawnej jako obrońca we wszystkich etapach postępowania karnego

W zakresie prawa administracyjnego oferta:

 • doradztwa prawnego obejmującego prawo administracyjne
 • reprezentacji Klienta w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej, jak również przed Wojewódzkimi Sądami  Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzania wniosków o udzielenie licencji, zezwoleń lub koncesji

 

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku - 10:00 - 18:00.

Ilość odsłon: 266
Powrót: Wola > kancelarie