Wizytówka firmy: KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Józef Ostafin

Kontakt: KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Józef Ostafin
targeo
ul. Polna 50 00-644 Warszawa
tel.kom.500 196 970
Opis firmy i działalności:

Kancelaria od szeregu lat prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw zaczynając od działań niezbędnych przy ich rejestracji aż do ewentualnej likwidacji. Zakresem pomocy prawnej objęte jest prawo gospodarcze, cywilne, pracy oraz administracyjne, reprezentowanie Klienta w trakcie negocjacji i mediacji oraz w sądach i organach administracji państwowej i samorządowej.

Zakres usług prawnych świadczonych osobom fizycznym obejmuje prawo karne, cywilne i rodzinne.

Pomoc prawna kancelarii skierowana jest także do stowarzyszeń i fundacji oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

W obręb usług świadczonych przedsiębiorcom i innym podmiotom wchodzi przede wszystkim sporządzanie projektów umów i innego rodzaju aktów prawnych, analizowanie umów przedstawionych przez Klienta, a także sporządzanie opinii prawnych i oferowanie porady prawnej.

Klienci oskarżeni i podejrzani w sprawach karnych są przez nas reprezentowani zarówno na etapie postępowań przygotowawczych oraz sądowych, jak również wykonawczych. Dotyczy to m.in. w spraw o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia lub przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Także Klientom występującym w roli oskarżycieli posiłkowych oferujemy możliwość reprezentowania ich podczas postępowań sądowych.

W sprawach cywilnych, handlowych i rodzinnych występujemy w roli profesjonalnych pełnomocników.

Informacja o stanie sprawy, którą przyjęliśmy jest przekazywana Klientowi na bieżąco.

Produkty, usługi, marki:

W zakresie prawa cywilnego zajmujemy się:

 • podejmowaniem czynności w kierunku ochrony dóbr osobistych
 • weryfikowaniem i sporządzaniem umów cywilnoprawnych
 • prowadzeniem spraw dotyczących wpisów do księgi wieczystej, w tym hipotek
 • zobowiązaniami, w szczególności umowami sprzedaży, najmu, zleceniami, o dzieło i darowizny
 • prowadzeniem spraw o zasiedzenie, użytkowanie wieczyste oraz służebność
 • obsługą prawną z zakresu obrotu nieruchomościami
 • zniesieniem współwłasności
 • postępowaniem egzekucyjnym i zabezpieczającym
 • odszkodowaniami z reżimu deliktowego i kontraktowego
 • prawem spadkowym
 • bezpodstawnym wzbogaceniem i nienależnym świadczeniem
 • sprawami rozwodowymi i podziałem majątku wspólnego
 • sprawami o alimenty oraz o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • postępowaniami rejestrowymi
 • prawem autorskim

W zakresie prawa gospodarczego i handlowego zajmujemy się:

 • obsługą prawną organów spółek tj. Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu
 • zakładaniem, rejestracją oraz likwidacją spółek handlowych
 • udziałem w posiedzeniach organów spółek
 • tworzeniem i weryfikowaniem umów
 • tworzeniem korporacyjnych aktów prawnych jakimi są uchwały, regulaminy itp.
 • postępowaniami przed sądem rejestrowym

W zakresie prawa karnego zajmujemy się:

 • obroną podejrzanych i oskarżonych podczas postępowań przygotowawczych i sądowych
 • reprezentowaniem osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych wraz dochodzeniem odszkodowań w ich imieniu
 • obroną osób obwinionych w sprawach o wykroczenia
 • reprezentowaniem pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych
 • reprezentowaniem w postępowaniu wykonawczym w tym przed sądem penitencjarnym i w sprawie wyroku łącznego
 • sporządzaniem pism procesowych, w szczególności apelacji, kasacji, zażaleń, wniosków oraz prywatnych aktów oskarżenia
 • składaniem doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Powrót: Mokotów > kancelarie
| 181
 
budowadomowjednorodzinnych
Centrum Medycyny Sportowej
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin