Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Józef Ostafin

Kontakt: KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Józef Ostafin
ul. Polna 50 00-644 Warszawa
targeo
tel.kom.500 196 970
Opis firmy i działalności:

Domeną Kancelarii jest prowadzona od wielu lat wszechstronna obsługa prawna przedsiębiorców począwszy od czynności związanych z ich rejestracją a skończywszy na aspektach likwidacyjnych. Obsługa prawna obejmuje w szczególności bieżącą obsługę przedsiębiorcy w zakresie prawa cywilnego. Kancelaria reprezentuje również takich Klientów przed sądami oraz organami administracji państwowej i samorządowej, a także podczas negocjacji i mediacji.

Obsługa prawna osób fizycznych koncentruje się na prawie karnym, cywilnym i rodzinnym.

Kancelaria adwokacka świadczy również obsługę prawną osobom prawnym takim jak stowarzyszenia oraz fundacje, a ponadto jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

Obsługa prawna przedsiębiorców i innych podmiotów przejawia się głównie w sporządzaniu projektów umów i innych aktów prawnych oraz weryfikowaniu umów dostarczonych przez Klienta, a ponadto w sporządzaniu opinii prawnych i udzielaniu porad prawnych.

Reprezentujemy naszych Klientów, którzy są oskarżonymi i podejrzanymi w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego, a także wykonawczego np. w sprawach o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności jak i dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia czy przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Możemy również reprezentować Państwa jako pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych) w postępowaniu karnym.

W przypadku spraw z zakresu prawa cywilnego, handlowego i rodzinnego reprezentujemy Państwa przed sądami i innymi organami jako profesjonalni pełnomocnicy.

Klient jest na bieżąco informowany o stanie przyjętej sprawy.

Produkty, usługi, marki:

Prawo cywilne:

 • weryfikowanie oraz sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • podejmowanie czynności  zmierzających do ochrony dóbr osobistych
 • obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami
 • prowadzenie spraw o zasiedzenie, użytkowanie wieczyste oraz służebności
 • prowadzenie spraw dotyczących wpisów do księgi wieczystej, w tym hipotek
 • zobowiązania, w szczególności umowy sprzedaży, najmu, zlecenia, o dzieło i darowizny
 • odszkodowania z reżimu deliktowego i kontraktowego
 • bezpodstawne wzbogacenie i nienależne świadczenie
 • zniesienie współwłasności
 • prawo spadkowe
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
 • prawo autorskie
 • postępowania rejestrowe
 • sprawy rozwodowe i podział majątku wspólnego
 • sprawy o alimenty oraz o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Prawo gospodarcze i handlowe:

 • zakładanie, rejestracja oraz likwidacja spółek handlowych
 • tworzenie i weryfikowanie umów
 • postępowania przed sądem rejestrowym
 • obsługa prawna organów spółek tj. Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd
 • udział w posiedzeniach organów spółek
 • tworzenie korporacyjnych aktów prawnych (uchwały, regulaminy itp.

Prawo karne:

 • składanie doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • obrona podejrzanych i oskarżonych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
 • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych
 • reprezentowanie osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych wraz dochodzeniem odszkodowań w ich imieniu
 • obrona osób obwinionych w sprawach o wykroczenia
 • sporządzanie pism procesowych, w szczególności tj., apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski oraz prywatne akty oskarżenia
 • reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym w tym przed sądem penitencjarnym i w sprawie wyroku łącznego

 

Ilość odsłon: 319
Powrót: Ochota > kancelarie