Wizytówka firmy: Biuro Rachunkowe PASJA Katarzyna Duch, Monika Gazda Spółka Cywilna

Kontakt: Biuro Rachunkowe PASJA Katarzyna Duch, Monika Gazda Spółka Cywilna
targeo
ul. Książkowa 9 F m.611 03-134 Warszawa
tel.kom.519 162 455tel.kom.502 347 088
Opis firmy i działalności:

Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową dla firm o różnym profilu działalności.

Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy, jak i spółki prawa handlowego.

Pomożemy w załatwieniu większości formalności związanych z założeniem bądź likwidacją każdej firmy.

Podpowiemy jak założyć firmę oraz jaką wybrać formę opodatkowania.

My gwarantujemy naszym Klientom całkowite bezpieczeństwo, bierzemy odpowiedzialność za prowadzone przez nas rozliczenia. Zapewniamy rzetelność, fachowość, doświadczenie oraz pełną elastyczność cenową.

Ty zyskasz oszczędność czasu, żeby móc skoncentrować się na prowadzeniu własnej firmy.

Posiadamy licencję Ministra Finansów o numerze 32979/02 będącą potwierdzeniem naszych uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Produkty, usługi, marki:

Księgi handlowe:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży vat
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z naliczaniem amortyzacji
 • sporządzanie bilansów i rachunku wyników
 • sporządzanie zestawienia obrotów i sald
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego CIT oraz podatku od towarów i usług VAT
 • sporządzanie sprawozdania rocznego
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.
 • sporządzanie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb
 • obsługa przelewów bankowych

Książka przychodów i rozchodów:

 • księgowanie zdarzeń gospodarczych
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie zeznania rocznego
 • reprezentowanie Klienta przed US i ZUS
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • wyliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L
 • wyliczenie podatku od towarów i usług VAT-7/VAT-7K
 • sporządzanie deklaracji podatkowych o podatku od towarów i usług VAT-7, rocznej deklaracji rozliczeniowej podatku dochodowego PIT-28, deklaracji ZUS oraz druków RMUA
 • prowadzenie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb
 • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego

Ryczałt ewidencjonowany:

 • bieżące księgowanie dokumentów
 • zakładanie i prowadzenie ewidencji sprzedaży
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT)
 • wyliczenie zobowiązania podatkowego
 • zakładanie i prowadzenie pozostałych ewidencji (tj. ewidencja środków trwałych i ewidencja wyposażenia)
 • sporządzanie deklaracji podatkowych o podatku od towarów i usług VAT-7, rocznej deklaracji rozliczeniowej podatku dochodowego PIT-28, deklaracji ZUS oraz druków RMUA
 • reprezentowanie Klienta przed US i ZUS

Kadry i płace:

 • naliczanie list wynagrodzeń
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę
 • wystawianie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wysokości zarobków
 • wystawianie świadectw pracy
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT - 11, PIT - 8B)
 • sporządzanie deklaracji ZUS i przekazywanie ich drogą elektroniczną do ZUSu
 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego (PIT- 4R, PIT- 8A)
 • ścisła współpraca z Klientem przy kontrolach i inspekcjach z ZUS, US, PIP
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • prowadzenie kartoteki wynagrodzeń
 • prowadzenie kartoteki urlopowej
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich

Wyprowadzanie zaległości:

 • oszacowanie zakresu prac, ich pracochłonności
 • wykonanie harmonogramu działań
 • uzgodnienie z organami i urzędami państwowymi terminu uzupełnienia zaległości
 • wykonanie zaległych księgowań i ewidencji
 • sporządzenie zaległych deklaracji podatkowych i sprawozdań
 • protokólarnym przekazaniem zaktualizowanej dokumentacji finansowo-księgowej wskazanej jednostce
Powrót: Białołęka > biura rachunkowe
| 1391
 
budowadomowjednorodzinnych
KANCELARIA PRAWNA Radca Prawny Sławomir Momot Adwokat Anna Wypych Knieć
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin