Wizytówka firmy: BIURO RACHUNKOWE MaWeg

Kontakt: BIURO RACHUNKOWE MaWeg
targeo
ul. Rosoła 10 02-786 Warszawa
tel.kom.609 092 286
Opis firmy i działalności:

Posiadam wykształcenie kierunkowe oraz 5 letnie doświadczenie w obsłudze osób fizycznych, spółek kapitałowych i spółek osobowych. Współpracując z klientami szczególny nacisk kładę na solidność, terminowość oraz bezpośredni kontakt.

Jestem absolwentem renomowanej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - kierunek finanse i rachunkowość. Już w trakcie studiów zacząłem pracować w księgowości, by po ich ukończeniu objąć stanowisko samodzielnego księgowego w grupie firm z sektora nieruchomości. Regularnie podnoszę moje kwalifikacje kończąc kursy organizowane min. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jak np. Kurs dla kandydatów na Głównego księgowego.

Biuro rachunkowe MaWeg jest firmą ukierunkowaną na stały kontakt z klientem, która dopasowuje się do jego wymagań i oczekiwań. Obsługuję osoby fizyczne, spółki osobowe oraz spółki Prawa Handlowego. Stale współpracuję ze specjalistami z różnych dziedzin m.in. z zakresu prawa, nieruchomości, ubezpieczeń czy systemów informatycznych. W pracy korzystam z programów księgowych renomowanych firm, takich jak np. SAGE (system Finansowo-księgowy SYMFONIA) czy też Asseco Wapro (WF-FAKIR, WF-MAG).

Działalność biura rachunkowego MaWeg jest objęta ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług księgowych na kwotę 10.000 €. Oprócz tego posiadam dodatkowe ubezpieczenie OC z tytułu usług doradztwa podatkowego oraz obsługi kadrowo-płacowej na kwotę 20.000 zł każde.

Biuro Rachunkowe MaWeg jest zlokalizowanego na Warszawskim Ursynowie tuż przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych - ul. Rosoła, co zdecydowanie ułatwia kontakt.

Produkty, usługi, marki:

  Korzystając z moich usług oszczędzą Państwo:

 • Czas:
  • Poprzez uniknięcie nużących i skomplikowanych obowiązków które wynikają z przepisów prawa.
  • Unikając śledzenia ciągłych zmian w przepisach prawnych i podatkowych.
 • Pieniądze:
  • Dzięki uniknięciu kosztownych inwestycji w sprzęt biurowy.
  • Outsorcing usług, który jest zazwyczaj tańszy od zatrudniania dodatkowego pracownika

  W zakresie działalności naszej firmy biuro rachunkowe MaWeg świadczy następujące usługi:

 • Pełna Księgowość:
  • Prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont
  • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych
  • Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
  • Sporządzanie i analizowanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych
  • Sporządzanie deklaracji z tytułu podatku dochodowego
  • Sporządzanie deklaracji do GUS
  • Wysyłanie deklaracji do właściwych urzędów.
 • Księga Przychodów i Rozchodów, ryczałt ewidencjonowany:
  • Księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • Prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • Obsługa Kadrowo – Płacowa:
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
  • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
  • Przygotowanie świadectw pracy
  • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń
  • Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS
  • Obsługa umów cywilno-prawnych: umowy zlecenia, o dzieło, innych
  • Przygotowanie deklaracji ZUS
  • Przygotowanie rocznych informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
  • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
  • Reprezentowanie klienta w ZUS
  • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych
 • Usługi doradcze:
  • Porady i konsultacje księgowo-podatkowe dla osób fizycznych i prawnych
  • Doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej i rejestracji spółek
  • Zakładanie i rejestracja spółek
  • Przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń (np. do KRS)
  • Przygotowanie uchwał zarządu, Protokołów ze Zgromadzeń Wspólników itp.
Powrót: Ursynów > biura rachunkowe
| 861
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin