Wizytówka firmy: BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE Ewa Kożuszek MC2

Kontakt: BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE Ewa Kożuszek MC2
targeo
ul. Bolesławicka 26/8 03-352 Warszawa
tel.kom.604 256 881tel.22 674 68 46
Opis firmy i działalności:

Nasze biuro świadczy kompleksową obsługę rachunkową małych i średnich przedsiębiorstw.

Jesteśmy firmą, która zdejmuje z Państwa "ciężar" samodzielnego prowadzenia księgowości i przygotowywania dokumentów dla US i ZUS oraz innych instytucji.

Dla firm nowo powstających, z którymi zawrzemy umowę oferujemy bezpłatne przygotowanie i złożenie dokumentów rejestracyjnych firmy.

Wyprowadzamy zaległości i kontrolujemy poprawność poprzednich zapisów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych partnerów handlowych, zwiększamy zakres usług, dostosowując je do indywidualnych potrzeb każdego z nich.

Nasze biuro kładzie nacisk na komfort Klienta i miłą atmosferę współpracy.

Zgodnie z wymogami prawnymi wszystkie usługi wykonywane przez naszą firmę są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.

Posiadamy licencję Ministerstwa Finansów nr 25291/01 uprawniającą nas do prowadzenia biura rachunkowego.

Gwarantujemy profesjonalną, kompleksową i rzetelną realizację powierzonych zleceń.

ZAPRASZAMY DO STAŁEJ WSPÓŁPRACY

Produkty, usługi, marki:

  Księgi przychodów i rozchodów:

 • Księgowanie dokumentów w księdze przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów

  Księgi rachunkowe - pełna księgowość (sp. z o.o, sp. akcyjne, sp. cywilne):

 • Tworzenie i pomoc przy organizacji działu księgowości
 • Opracowanie wzorcowego (zakładowego) planu kont
 • Księgowanie dokumentów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie rachunku zysków i strat oraz bilansu
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • Rozliczenie importu i eksportu towarów i usług
 • Rozliczenie i prowadzenie podatku od nieruchomości i od środków transportu
 • Rozliczanie różnic kursowych

  Ryczałt ewidencjonowany:

 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia

  Kadry i Płace oraz pełna obsługa ZUS:

 • Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych
 • Sporządzanie deklaracji PIT 4
 • Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
 • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • Kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz wymagane prawem szkolenia BHP
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • Sporządzanie raportów osób ubezpieczonych RMUA
 • Sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne)
 • Doradzanie w kwestiach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych i płatników składek ZUS

  Inne usługi:

 • Reprezentacja w urzędach: US, ZUS
 • Pomoc przy otwieraniu działalności
 • Wypełnianie dokumentów np. EDG-1
 • Rejestracja w US i ZUS
 • Rozliczanie PIT-ów rocznych
 • VAT budowlany
BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE Ewa Kożuszek MC2
Powrót: Targówek > biura rachunkowe
| 3761
 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin