Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: ANPOL Biuro Rachunkowe - Kancelaria Podatkowa

Kontakt: ANPOL Biuro Rachunkowe - Kancelaria Podatkowa
ul. Przylaszczkowa 14C 04-994 Warszawa
targeo
tel.22 810 15 01
Opis firmy i działalności:

Biuro Rachunkowe ANPOL z siedzibą przy ul. Przylaszczkowej 14C Warszawa Wawer, zostało założone w sierpniu 1991 r. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr. 25783 dokonanego przez Urząd Dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Do podjęcia tej decyzji skłoniła mnie obserwacja gwałtownego rozwoju gospodarki wolnorynkowej w Polsce, rodzącego w sposób oczywisty zapotrzebowanie na profesjonalne usługi z zakresu księgowości i doradztwa podatkowego.

Posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w zakresie ekonomii i finansów postanowiłam związać swoją przyszłość zawodową z tymi właśnie zagadnieniami. Wraz z rozwojem firmy zmieniała się jej struktura wewnętrzna i organizacja pracy.

Właściwy dobór personelu, przejrzysty podział kompetencji, opracowanie i wdrożenie systemu stałego podnoszenia kwalifikacji, zapewnienie sprawnego przepływu informacji, elastyczność i optymalizacja świadczonych przez nas usług to podstawowe zasady, którymi kierujemy się aby spełnić żądania i wymagania Klientów.

Ponadto pracownicy mają zapewniony dostęp do fachowej literatury i specjalistycznych publikacji. Obok stałego doskonalenia wiedzy istotnym czynnikiem wspomagającym pracę doradcy podatkowego jest stała wymiana doświadczeń stąd decyzja wstąpienia do Stowarzyszenia Ekspertów Finansowych i Doradców Podatkowych, którego członkiem jestem od 1996 roku.

Po ponad 20 latach od rozpoczęcia działalności w zakresie doradztwa podatkowego mogę z zadowoleniem stwierdzić, że dokonałam trafnego wyboru drogi zawodowej.

Zaufało mi wiele firm polskich oraz z kapitałem zagranicznym powierzając mi swoje obowiązki, dlatego też każdego Klienta traktuję indywidualnie świadcząc swoje usługi uczciwie, rzetelnie i dyskretnie.

Pomimo dużego ryzyka, ciężkiej i mozolnej pracy, ciągłego braku czasu na realizację prywatnych zamierzeń, prowadzenie Biura Rachunkowego i wykonywanie zawodu doradcy podatkowego sprawia mi wiele satysfakcji i przynosi nowe, ciekawe doświadczenia jak też nowe wyzwania. Pokonywanie trudności, zazwyczaj powstających z powodu niejasności i braku jednolitej interpretacji przepisów prawa podatkowego, to dla mnie droga do stałego rozwoju i samorealizacji.

Zapraszamy firmy z całej Warszawy, a wygodą będzie lokalizacja: Warszawa Wawer, Praga Południe, Anin, Radość, Aleksandrów, Falenica, Międzylesie, Stara Miłosna, Wesoła, Michalin, Józefów, Otwock.

Produkty, usługi, marki:

Aby być profesjonalistami w swojej dziedzinie pracownicy mają obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji i aktualizacji wiedzy poprzez uczęszczanie na liczne kursy i szkolenia w zakresie:

 • rachunkowość
 • podatki
 • kadry
 • płace
 • ZUS
 • roliczenia projektów unijnych
 • szkolenia wewnętrzne

Zakres obsługi rachunkowo – księgowej:

 • Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont (polityki rachunkowości)
 • Prowadzenie bieżących czynności księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości w tym – szczegółowe sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym, księgowanie dokumentów, prowadzenie dziennika księgowań, prowadzenie księgi głównej, prowadzenie ksiąg pomocniczych
 • Sporządzanie ewidencji podatkowych – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT , ewidencja wyposażenia
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych ( VAT, CIT, PIT )
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z dokonywaniem miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i przeszacowaniem wartości środków trwałych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Sporządzanie bilansu ęęcia roku obrachunkowego wraz z rachunkiem zysków i strat, sporządzenie informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, sporządzenie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu, uzgodnienie sald aktywów i pasywów
 • Obsługa i reprezentowanie klienta w organach skarbowych i statystycznych
 • Obsługa kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających wykonywanych przez pracowników organów skarbowych
 • Sporządzanie wniosków kredytowych w części dotyczącej wyników finansowych

Zakres obsługi kadrowo-płacowej:

 • Płace/ZUS:
  • Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz zleceniobiorców
  • Ustalanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4
  • Sporządzanie w ustawowym terminie deklaracji rozliczeniowych, aktualizacyjnych i zgłoszeniowych oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, obliczanie wysokości składek ZUS i sporządzanie stosownych przelewów;
  • Rozliczanie zwolnień lekarskich
  • Sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego zestawienia o przesłanych składkach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym
  • Sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców
  • Sporządzanie deklaracji i informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8A, PIT-8B;PIT-40
  • Sporządzanie imiennych raportów dla pracowników
  • Informowanie płatnika o wysokości zobowiązania z tytułu składek ZUS oraz podatku dochodowego od wypłat wynagrodzeń
  • Obsługa i reprezentowanie klienta w oddziałach ZUS
  • Obsługa kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Kadry:
  • Sporządzanie dokumentacji kadrowej
  • Kompletowanie i aktualizacja teczek personalnych
  • Ewidencja urlopów wypoczynkowych oraz innych dni wolnych od pracy
  • Pomoc oraz doradztwo w zakresie prawa pracy

Zakres obsługi rozliczeń projektu unijnego:

 • Kompletne rozliczenie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj.:
  • Sporządzanie wniosków o płatność zaliczkową
  • Sporządzanie wniosków o płatność pośrednią
  • Przygotowywanie opisu dokumentów księgowych niezbędnych do rozliczenia projektu
  • Przygotowywanie pomocniczego zestawienia finansowego
  • Przygotowywanie oświadczeń, wyjaśnień i uzupełnień do wniosków
  • Utrzymywanie kontaktów z instytucją rozliczającą
  • Prowadzenie wszelkiej niezbędnej korespondencji i uzyskiwanie wymaganych zaświadczeń
  • Pomoc w przygotowywaniu zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego
  • Kserowanie dokumentów, oprawa i dostarczanie wniosku do instytucji rozliczającej
  • Monitorowanie rozliczeń prowadzonych projektów
Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek od 9.00 do 17.00

Ilość odsłon: 1750