Wizytówka firmy: ANPOL Biuro Rachunkowe - Kancelaria Podatkowa

Kontakt: ANPOL Biuro Rachunkowe - Kancelaria Podatkowa
targeo
ul. Przylaszczkowa 14C 04-994 Warszawa
tel.22 810 15 01
Opis firmy i działalności:

ANPOL, Biuro Rachunkowe, zlokalizowane w Wawrze przy ul. Przylaszczkowej 14C, założone w 1991 r. (wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 25783 w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe w Warszawie).

W tym czasie w dynamiczny sposób zaczęła rozwijać się gospodarka wolnorynkowa w Polsce, co stworzyło ogromne zapotrzebowanie na profesjonalne usługi księgowe. Dzięki doświadczeniu zawodowemu i wykształceniu w zakresie ekonomii i finansów byłam w stanie zmierzyć się z sukcesem z tymi zagadnieniami.

Z upływem lat i rozwojem firmy jej organizacja pracy i wewnętrzna struktura ulegała zmianom. Aby spełnić zróżnicowane oczekiwania klientów przykładamy ogromną wagę do doboru personelu, właściwego podziału kompetencji, sprawnego przepływu informacji oraz nieustannego podnoszenia naszych kwalifikacji zawodowych.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Ekspertów Finansowych i Doradców Podatkowych, co, dzięki cennej wymianie doświadczeń, w ogromny stopniu wspomaga działanie firmy. Mogę z satysfakcją stwierdzić, że mój wybór drogi zawodowej był trafną decyzją. Prowadzenie Biura Rachunkowego przynosi wciąż nowe wyzwania, a to prowadzi nieustannie do ciągłego rozwoju. Ciężka praca, trudności spowodowane zmianami prawa podatkowego i niejasności z nim związane są dla nas wyzwaniem i kolejnym zdobytym doświadczeniem.

Zostaliśmy obdarzeni zaufaniem wielu firm z polskim i zagranicznym kapitałem.

Produkty, usługi, marki:

Aby w profesjonalny sposób świadczyć nasze usługi pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje i aktualizują wiedzy uczestnicząc w kursach i szkoleniach w zakresie:

 • podatków
 • rachunkowości
 • kadr i płac
 • ZUS-u
 • rozliczeń unijnych projektów
 • a także wewnętrznych szkoleniach

Z zakresu obsługi rachunkowo – księgowej zajmujemy się:

 • Księgami rachunkowymi
 • Prowadzeniem bieżących czynności księgowych
 • Sporządzaniem ewidencji podatkowych – ewidencją zakupów i sprzedaży VAT, ewidencją wyposażenia
 • Sporządzaniem miesięcznych deklaracji podatkowych ( VAT, CIT, PIT )
 • Prowadzeniem ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznymi odpisami amortyzacyjnymi i przeszacowaniem wartości środków trwałych
 • Sporządzaniem sprawozdań statystycznych
 • Sporządzaniem bilansu roku obrachunkowego wraz z rachunkiem zysków i strat, sporządzeniem informacji dodatkowej, zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu
 • Obsługą i reprezentowaniem klienta przed urzędami skarbowymi i statystycznymi
 • Obsługą kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających wykonywanych przez pracowników organów skarbowych
 • Sporządzaniem wniosków kredytowych

Z zakresu obsługi kadrowo-płacowej:

 • płace/ZUS:
  • Sporządzaniem miesięcznych list płac pracowników
  • Ustalaniem miesięcznych zaliczek podatku dochodowego PIT-4
  • Sporządzaniem w ustawowym terminie deklaracji rozliczeniowych
  • Rozliczaniem zwolnień lekarskich
  • Sporządzaniem zestawień składek społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  • Sporządzaniem rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców
  • Sporządzaniem deklaracji PIT-11, PIT-8A, PIT-8B;PIT-40
  • Sporządzaniem imiennego raportu dla pracowników
  • Obsługą i reprezentowaniem klienta w oddziałach ZUS
  • Obsługą kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Kadry:
  • Kompletowaniem i aktualizacją teczek personalnych
  • Sporządzaniem dokumentacji kadrowej
  • Ewidencją urlopów wypoczynkowych oraz innych dni wolnych od pracy
  • Pomocą i doradztwem dotyczącym prawa pracy

Zajmujemy się także kompleksową obsługą projektów unijnych.

Zapraszamy firmy z całej Warszawy, a szczególnie z: Warszawy Wawra, Pragi Południe, Anina, Radości, Aleksandrowa, Falenicy, Międzylesia, Starej Miłosnej, Wesołej, Michalina, Józefowa, Otwocka.

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek od godziny 9.00 do godziny 17.00

 
budowadomowjednorodzinnych
baner
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin